¨

Boligpriser vil ligge vandret i årevis

Foto: TV ØST

Frem til 2025 vil prisen på almindelige boliger kun stige marginalt, når inflationen fratrækkes. Det skræmmer spekulanter væk. Det skønner Home og Realkredit Danmark i en ny prognose, ifølge Jyllands-Posten lørdag.

Det er slut med at betragte boliger som investeringsobjekter.

- Det kan ikke betale sig at investere i en bolig de næste mange år. Dermed falder huset atter ind i sin gamle rolle som et hjem, konstaterer Jyllands-Posten.

Prognosen forudser, at prisen på et 140 kvadratmeter hus til 1,8 millioner kroner blot vil stige med 140.000 kroner frem mod 2025 fraregnet effekten fra inflation.

- Den reale prisvækst for hele perioden forventes at blive på under otte procent, skriver avisen.

Til sammenligning steg huspriserne herhjemme med over 20 procent om året, op til finanskrisen brød ud og lukkede prisfesten på villavejene. Fra 1991 til 2006 steg realpriserne, altså fraregnet inflationen, med 136 procent.

Prognosen bygger på en forventning om, at der i de kommende år kun vil være svag økonomisk vækst i samfundet so
m følge af lav produktivitet og demografisk modvind, ifølge Jyllands-Posten.

- Ændrer dette sig, vil prognosen naturligvis også ændre sig, fastslår Home.

Korrigeret for inflation er boligpriserne siden midten af 1950'erne i snit steget 2,5 procent om året. Frem mod 2025 forventes en væsentlig lavere realvækst på kun 0,5 procent om året. Men der kan være fordele ved en flad udvikling på boligmarkedet.

- Markedet bliver mere gennemsigtigt, fordi huskøb ikke længere vil tiltrække spekulanter, skriver Jyllands-Posten.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App