Bemærkninger til spørgeundersøgelsen

Vi har spurgt: Udover placering i forhold til geografi, trafikforhold, byggepris og muligheden for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft - hvad mener du så at politikerne skal tage hensyn til, når supersygehuset skal placeres?

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Besvarelser:

Jeg mener helt afgjort, at man skal tænke langsigtet. Min egen holdning er, at om 10 år findes regionerne ikke længere. Derfor skal man se på landkortet over hele sjælland (inkl. Kbh.), møn, Falster og Lolland og i de forbindelse se på, hvor man i dag har sygehuse, som opfylder de fremtidige krav til supersygehuse. Her kan der jo ikke være tvivl. De ligger i Kbh. Jeg kan derfor ikke forstå, at der er nogen, der kan foreslå Køge eller Roskilde, som
ligger så tæt på Kbh.

Et stort præhospital beredskab i hele regionen

Vigtigst er, at der er akutsygehuse spredt rundt omkring i regionen, så borgerne hurtigt kan komme på et sygehuse.

Ringsted er et godt valg og jeg bor tilmed selv i Roskilde. Køge er ikke særligt fremkommeligt, når man skal fra Roskilde.

Hverken med bil eller tog. Og så er jeg tilmed glad for, at jeg ikke bor i Jyllinge, hvor transporttid bliver forlænget med ca. 15 min.

Der skal være plads til udvidelser. Det vil altid blive nødvendigt efter et stykke tid. Noget som er MEGET vigtigt er parkeringsmulighder. Det er måske ikke det man først tænker på, men tænk på "mareridtet" inde på "Riget".

Udvikling af Regionens erhvervslivet ved placering i Næstved så vi får en mere ligelig fordeling i forhold til Lolland-Falster
Hvordan besøgende kan komme til og fra sygehuset nemmest med offentlige transportmidler.

Regionens midtpunkt..

Der skal tages hensyn til hvor der bor flest borgere og Roskilde mener jeg derfor er den mest naturlige placering. Alle tog stopper også i Roskilde og der er gode veje til Roskilde!

at det er naturligt at patienter i roskildeområdet ofte sendes direkte til københavn, derfor er roskilde ikke aktuel.
kan kun se, at Køge er det dårligste valg

hurtige og nemme transportveje, mulighed for helikopterlandingsplads

midt i regionen når man tager lolland-falster med

Et sted der er brug for det- ROSKILDE

At der er meget langt til/fra Nakskov, derfor Næstved som dog ligger tættets på.

Korteste transport for patienterne.

En placering således at den geografiske afstand mellem regionens sygehuse giver kortest mulige afstand fra yderområder til akutsygehuse.

Regionens midtpnkt. Det skal nække hele regionen.
At der sikres fornuftig udvikling over hele danmark - ikke kun tæt på hovestaden og århus

hvor der er mulig for beliggenhed nær byen og gode trafikale forhold

Lette adgangsforhold og STOR P-plads uden tidsbegrænsning

Afstand fra København. Derfor er Roskilde og Køge UDE af billedet.

det er hele regionens sygehus, der er nok omkring københavn

Befolkningens ønsker

Økonomisk sund fornuft

skal placeres hvor der er størst befolkningstæthed, geografisk sammenhæng med uddannelsesinstitutioner, - unge mennesker vil bo i hovedstaden og vil arbejde i nærheden, fremtidige årlige driftsudgifter,

ingen må have mere end 45 minutter til et akutsygehus

det er ganske enkelt uartigt at lægge det nye sygehus for tæt på kbh. Vi der bor i provinsen har også krav på et sygehus

indenfor  rimelig afstand af vores bopæl.Geografien og respekten for det enkelte menneske er det vigtigste.

Hvor der rent geografisk er plads til enten at bygge nyt eller udvide eksisterende bygninger - bl.a. også med tilstrækkelige parkeringspladser.

Det skal være nemt for ydre kommuner at komme dertil via det offentlige

At den sydlige del af regionen tilgodeses, da den nordlige del er dækket ind via nærhed til København.
hele regionens befolkning

Jeg har hele tiden synes, at Køge er attraktivt og nemt og fordi der er motorvej lige til Køge, det er både fra vest og sydfra.

At borgerne i Rødby og på Sjællandsodde får akut sygehuse i nærheden(Nykøbing F og Holbæk. - derfor må placeringen være

Køge også af hensyn til motorvejen.

Udnyttelse af allerede eksisterende faciliteter

midtpunkt iregionen Vordingborg.

Syge og deres besøgne, samt personale

at det ligger ved sundhedsuddannelser og med forskningsmuligheder

Befolknings tætheden

at alt ikke SKAL hives til Roskilde, som i forvejen ligger tæt på København

pårørende uden bil blandt andet ælder personer

ikke noget  bestemt  det  skal bare ligge  ved RINGSTED

de skal lytte til fagpersonerne og sætte egne lokale interesser ud af funktion

At der blivergod sygehusbetjening alle steder i regionen også de mange byer der ike får supersygehuset
borgerne

de skal tage hensyn til i hvilket af de nævnte komuner bor der flest mennesker og Næstved har/er den største by på sjælland uden for KBH

Befolkningstætheden

Hensynet til afstanden fra udkantområderne - især den sydlige del af regionen, der vil få langt til sygehuset, hvis det placeres i Roskilde/Køge-området

Køge

At personalet indgå som del at planlægningen og indretning af sygehuset af hensyn til ergo- dynamikken; .....I arbejds udførelsen og mindre nedslidning hvis der mindre skridt eller korrekt arbejdsstilling og så videre...Tænke arbejdsmiljø...<3.

at det får en super god børne afd.

tæt på storebælt og mortorvej mod Kbh.

Supersygehus skal ligge i Ringsted, og der skal være flere mindre sygehuse med specialafd.

placer sygehuset et smukt sted.

fremtidssikret

De skal ikke tænke politik men hvad er bedst for borgerne hvis de vil opnå det optimale. Det er kun en vindere i dette her og det er patienterne og de pårørende. Det er dem der skal tilgodeses

Tja - måske snarere: Det er vigtigt at politikerne IKKE tager hensyn til deres lokale ønsker, men ser på regionens behov.
befolkningen i ydersonen

der skal ikke mere trafik ind mod københavn så syd på med sygehuset
hvor det er nemt at samarbejde med hospitaler i hovedstadsområdet.

Alle regionens borgere

At det ikke klumper sammen tæt  ved København

at bevare akut funktioner på de eksisterende sygehuse, som efter placeringen af det nye supersygehus kommer til at ligge længst væk, fx i Nykøbing F, hvis sygehuset bygges i Roskilde.

responstid

At så mange borgere som muligt tilgodeses på den bedst mulige og tænkelige måde - her tænkes mest på patienter, men også personale.

Yder områderne.Odsherred

huske på der bor folk på lolland  falster

At der bliver plads nok, også omkring det, til evt. kommende udvidelser, samt gode adkomstforhold og parkering.

Det vil være lækkert hvis der også blev taget hensyn til os borgere fra Lolland, hvor vi nemmest kan komme til hurtigst muligt.
At der også bliver nok penge, så der ikke skal fyres personale senere.

Det skal placeres på et geografisk midtpunkt af regionen

At der bruges fornuften frem for politiske interesser!

Undgå at blande personlige følelser ind i hvor man ønsker at placere sygehuset. det bør afgøres ud fra borgernes ønsker.
at gøre det ordentligt, en gang for alle. ikke lappeløsninger

Nem adgang med offentlig transport

Sygehuset ligger midt i regionen, det er nemt og hurtugt for ambulancen at til sygehuset.

Geografisk så tæt på centrum af regionen som muligt. Vi skal passe på ikke at glemme yderdistrekterne

Det er vigtigt at sygehuset placeres nogenlunde i midten af regionen og i Ringsted kommune er det jo lykkedes at trække arbejdskraft for hovedstaden til kommunen

hvor det er nemmest for alle borgere også dem i odsherred og nakskov

Tage hensyn til hvor mange arbejdspladser de andre kommuner står til at miste... Feks. fik Slagelse Garderne på bekostning af Næstved osv.
kvaliteten af behandlingsmulighederne

trække folk til syd sjælland

Der skal være lige langt i km. fra udkantsområdernes byer, så som Nakskov og Kalundborg,

at det præhospitale setup passer til den nye struktur.

at det er midt på sjælland, og at der kommer helikopterplads

Befolkningstætheden

Hvordan sikres bedste kvalitet af behandlingen

det skal transport-tidsmæssigt ligge lige midt i regionen.

de skal lytte til folket og ikke til egne intresser

At der i yderområderne stadig er små sygehuse til de planlagte ting

01) Den model som totalt set giver den bedste tilgængelighed. 02) At overhode det som faktisk er vedtaget med hensyn til Slagelse. 03) Akut indsats  ved evt. katatrofe på storbæltforbindelsen.

Infrastrukturen er meget vigtig. Tilgængelighed både privat og med offentlig transportmiddel. Opbyg KØGE til supersygehus, det ligger godt for hele regionen, og yderområderne har mulighed for fornuftig transport til og fra. Køge kan ligeledes fungerer som "buffer" for Hovedstadens sygehuse. Egne patienter i egen region.

Muligheder for godt personale og helikoptertjeneste.

yderkantsområderne. som Møn, lolland, falster osv.

Hvor sundhedsuddannelserne ligger, fx fysioterapeut, sygepleje sosu osv, da de skal bruge praktik steder.

De skal tænke ud fra det rigtige sted, og ikke hvor de kan kapre flest stemmer....

At flest mulige patienter for den mest optimale behandling

at vi på landet ikke skal til hovdestaten efter alt, vi betaler også skat derfor ringsted

Det skal være nemt at komme til med kollegtivtrafik fra hele regionen, det er jo ikke alle (mig) der kan få kørsel med flextrafik. Det skal jo heller ikke tage flere timer. Så Roskilde er bedst.

Tænke regionspolitisk og se bort fra "sognerådspolitiken" fra diverse borgmestre.

Tænke sig grundigt om. Hvis man placerer det i Roskilde eller Køge, kan man lige så godt tage de sidste 12 min. transport til " Riget". Derfor er der kun Næstved der kan komme på tale hvis man skal se 20 år frem i tiden, hvor logistiken med motorveje til Næstved er på plads - hvis politikerne vil.

At det er borgernes penge og at den sædvanlige protektonisme må vige for eftertænksomhed

hvor der i virkliheden er et behov

Holbæk er bygget om. så hvorfor  kan det ikke bruges. Der er spld af resuser at bygge nyt,

Der skal være plads til mange parkeringspladser

Afstand til andre hospitaler

de skal tage hensyn til, at det skal være MIDT i regionen, f.eks.Rønnede.

pris

Udsultningen af syd-sjælland, nu hvor Lindholms aktiviter flyttes

At ældre mennesker skal have let  ved at komme til stedet, også hvis de ikke er "selvkørende"

at det er med til at fastholde, eller udvikle området, alså at det for alt i verden ikke er med til af afvikle området

Tage hensyn til den fremtidige befolkningsprognose

Naturligvis skal det placeres midt på Sjælland, så afstanden fra de forskellige byer bliver nogenlunde lige stor
Lolland - Falster

Kort transporttid for alle i området

Befolkningens ønsker

Paceringen skal være geografisk meningsfuld og ikke af hensyn til borgmestres suboptimering

At der er parkeringspladser til personalet

ikke lave for store huller i den geografiske placering af sygehuse - også set ud fra antal borgere i områderne

Der skal også tænkes på borgere fra yderområderne. Jeg bor i Nykøbing Sj. og vil få meget stor afstand med depladseringer de har i tankerne, da jeg er afhænig af offentlig transport.

Især transport muligheder for pårørende samt hurtig vej/togforbindelse, parkeringsforhold, byg 2 parkeringskældre, den nederste til personale og den øverste til syge og deres gæster.

ikke lades sig påvirke af lokale interesser

Roskilde lufthavn, Sjællandsringen, Roskilde Fjord, Hedeland skibakke, Roskilde festival og pladsens brug i al almindelighed til dyreskue og forskillige træf.

de skal tænke på hvis mand bor på lolland

De skal tage hensyn til at vejnettet fra nord mod syd er ringe! meget små og snørklet veje! dette har jeg indgående kendskab til da jeg kører ambulance i regionen, mange transporter har udgang i det nordlige, odden, nykøbing-rørvig, asnæs ja hele odsherred, og der er meget ringe veje mod slagelse/næstved, ydermere er der meget langt for mange hvis placeringen bliver køge.

Akut sygehusenes placering

At alle borgere i regionen har lige muligheder og adgang til sygehus med stor ekspertise i regionen
Slagelse

Det skal ikke ligge for tæt på eksisterende store sygehuse, hermed ikke køge eller Roskilde, som ikke har langt til de store københavnske sygehuse

At der fortsat er mulighed for sygehusbehandling i nordvest-Sjælland - og ikke kun på østkysten af Sjælland
Der skal tages hensyn til befolkningstæthed, og ikke mindst afstand til region hovedstadens sygehuse - det er jo idioti at lægge dem klos op ad hinanden, bare fordi der er tale om 2 regioner. De skal ligge så spredt som muligt, til den dag hvor regionerne bliver nedlagt.
Det skal placeres i Næstved - et naturligt punkt både regionalt såvel som infrastrukturalt
endergri, isolet godt så brug endergri til varme,el,o.s.v.

lægges der hvor der er flest ældre mennesker

plads til udbygning og parkeringsforhold.

Hensyn til placering og økonomi for supersygehuset

slagelse sorø området.

Adgangsforholdene, nemt til og fra + parkeringspladser

Udkantsområdernes transporttid til det nye supersygehus

der skal være gode tilkørselsforhold derfor KØGE

At selv patienter fra det sydligste af regionen kan komme , forholdsvis let, til supersygehuset - det skal IKKE ligge tæt på storkøbenhavn - der er nok af sygehuse!!!!!!!!!!!!!!!

ikke for tæt på andre store sygehuse (hovedstaden)

At de husker på de tyndt befolkede yderområder, der er f.eks. meget langt fra Østmøn eller Nakskov til Roskilde

Yderområderne, falster og lolland eks.vis
placeres sv.t. let tilgang med de nye veje og motorveje samt jernbaner

Borgernes hurtigste og sikreste vej til sygehuset. Lolland, Guldborgsund og Ny Vordingborg Kommune kan kun bruge et sygehus i Køge.
næstved

En plan der sikrer den geografiske spredning af akutsygehuse i Region Sjælland.
næstved

at der er plads til fremtidig udbygning

at der vil blive dårligere behandling på de andre syghuse pga. krisen og fyringer af personale

det er ganske enkelt uartigt at lægge det nye sygehus for tæt på kbh. Vi der bor i provinsen har også krav på et sygehus indenfor  rimelig afstand af vores bopæl. Geografien og respekten for det enkelte menneske er det vigtigste.

Det er vigtigt, at der bliver plads nok omkring det nye sygehus til eventuelle kommende udvidelser lige som der skal være gode adkomstforhold og parkeringsmuligheder.

Politikerne skal denne gang gøre det ordentligt og een gang for alle. Der må ikke være tale om lappeløsninger

Der skal være lige langt i km. fra udkantsområdernes byer, så som Nakskov og Kalundborg,

Regionspolitikerne skal tænke regionspolitisk og se bort fra den "sognerådspolitik" som bliver udvist fra diverse borgmestre.

Jeg synes det er meget svært at vælge det rigtige, når jeg føler at vi der bor her i Kalundborg og omegn - specielt mod Røsnæs, er sat ud på et side spor, vi har langt til acut sygehuse med åbne skadestuer, har ikke engang en lægeambulance i vores område,den kommer ved behov helt fra Holbæk. Vores acutte beredskab består nu af en acutbil med en paramediciner og ambulancer bemandet med 2 falckreddere. Det er bare ikke godt nok, - da vi havde  acutmodtagelse på Kalundborg sygehus, var ambulancen bemandet med 3 mand når den kørte til hjertestop.  Grunden til at jeg er nødt til at mene supersygehuset skal ligge i Køge er for at kunne bevare det acutte beredskab i Holbæk, hvis det også bliver fjernet er vi da helt ude på "herrens mark" os her i Kalundborg området, det kan vist ikke blive mere skrabet end det er.