Bankbestyrelser skal uddannes bedre

Bankernes bestyrelsesmedlemmer skal via en styrket uddannelse klædes bedre på til at varetage hvervet i pengeinstitutterne.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

 - Sager som Roskilde Bank og EBH Bank har skabt et meget trist indtryk af, hvordan tingene foregår i finanssektoren. 90 procent af sektoren fungerer jo meget godt. Men 10 procent har været ude i spekulationer i stil med de to banker, vurderer formanden for Finansforbundet, Kent Petersen, overfor Dagbladet med henvisning til Roskilde Bank og EBH Bank.

Roskilde Banks krak har da også givet arbejdsmarkedets parter på finansområdet anledning til at overveje, hvordan tingene bliver håndteret i bestyrelserne. Ifølge Kent Petersen er det ikke nok med faglighed. Det kan også kræve mod at sætte sig op imod og stille spørgsmålstegn ved en stærk direktion.

- Både de faglige kompetencer og de personlige kompetencer skal være i orden, så man kan få stillet de kritiske spørgsmål, så man klart kan sige, hvad man ikke vil være med til, siger Kent Petersen til Dagbladet.

Han ser gerne, at der fra myndighedernes side bliver stillet krav om uddannelse af nye bestyrelsesmedlemmer.

Så langt er man imidlertid ikke kommet. Kent Petersen gør det klart, at man jo ikke nødvendigvis er dygtig til bestyrelsesarbejde, fordi man for eksempel er en dygtig landmand eller lignende. Og sidder man for eksempel i et pengeinstitut, hvor op imod 40 procent af porteføljen er placeret i ejendomme, så bør alarmklokkerne, som han ser det, ringe.