Arbejdsgiverforeninger: Stop af besparelser er ikke nok

Dansk Erhverv og Dansk Byggeri er positive overfor regeringen og Dansk Folkepartis beslutning om at droppe besparelser på erhvervsuddannelser.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Der skal ikke spares på erhvervsskolerne. 

Det står klart, efter regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at droppe de to procents besparelser årligt på erhvervsskolerne.

quote Kvaliteten i undervisningen ude på erhvervsskolerne har været truet af de tilbagevendende besparelser. Lad os håbe, at det stopper nu

Louise Pihl, underdirektør i Dansk Byggeri

Hos arbejdsgiverorganisationerne Dansk Byggeri og Dansk Erhverv er det en nyhed, der vækker glæde.  

- Det er rigtig positivt, at regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at stoppe de årlige to-procents besparelser på erhvervsuddannelserne. Kvaliteten i undervisningen ude på erhvervsskolerne har været truet af de tilbagevendende besparelser. Lad os håbe, at det stopper nu, siger underdirektør Louise Pihl, Dansk Byggeri i en pressemeddelelse.

- Aftalen skaber ro om erhvervsuddannelsernes økonomi i de kommende år – det er der brug for. Samtidig med denne gode nyhed forhandler partierne fortsat om regeringens udspil til styrkede erhvervsuddannelser, hvor en afklaring af økonomien netop synes at have været en udfordring, siger uddannelsespolitisk chef Claus Rosenkrands Olsen fra Dansk Erhverv.

Skal tilføre midler

Begge organisationer er enige om, at besparelserne har truet erhvervsskolerne, som i forvejen har haft svært ved at tiltrække elever.

Derfor er det afgørende, mener begge organisationer, at man også tilfører midler til erhvervsskolerne for at udvikle dem.

- Vi frygter, at nogle af de gode initiativer i regeringens EUD-udspil, der skal åbne skoleelevernes øjne for erhvervsuddannelserne, vil blive svækket. Det gælder for eksempel muligheden for, at skolerne kan lægge udvalgte valgfag ud på erhvervsskolerne, siger Louise Pihl fra Dansk Byggeri og tilføjer:

- Så inden vi tager armene helt op over hovedet, er det vigtigt at vide, om aftalen giver plads til både at genoprette erhvervsskolernes økonomi og finansiere nye tiltag, der kan få flere unge til at vælge uddannelserne. Det er vigtigt hele tiden at holde for øje, at virksomhederne allerede nu mangler faglærte, og at vi ser ind i en fremtid, hvor der er udsigt til en ekstrem mangel på kvalificerede faglærte medarbejdere, siger underdirektør Louise Pihl, Dansk Byggeri.

Det er Dansk Erhverv enig i. Her mener man også, at flere områder på erhvervsskolerne skal styrkes.

- Det er afgørende for den fortsatte udvikling af erhvervsuddannelserne, at omprioriteringsbidraget ikke finansieres ved at sløjfe mange af de gode initiativer i regeringens udspil. At det altså ikke sker på bekostning af det, der skal fremtidssikre uddannelserne. Der er brug for fortsatte og målrettede investeringer – især i de nye muligheder for at rekruttere nye elevgrupper og investeringer i kvalitet og digitalisering, siger Claus Rosenkrands Olsen fra Dansk Erhverv.