Anmeldelser om vold på arbejdspladsen stiger

I begge politikredse kommer der flere og flere anmeldelser om vold på arbejdet. Hos Midt- og Vestsjællands Politi er antallet fordoblet siden 2013.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Vold på arbejdspladsen stiger. 

Det er konklusionen hos både Midt- og Vestsjællands Politi og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Det fremgår af begge kredses lokalstrategiske analyser for 2017.

Hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er stigningerne fra andet halvår 2015 til andet halvår 2016 signifikante i forhold til landsgennemsnittet.

Her omhandler 31 procent af den samlede voldskriminalitet arbejdsrelateret vold. 

Omkring 85 procent af disse voldssager er registreret som vold og lignende mod nogen i offentlig tjeneste eller vold eller trussel om vold mod polititjenestemand. 

Vold på psykiatriske institutioner

Om årsagen til stigningen i arbejdsrelateret vold, skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi:

quote Vi kan muligvis forklare denne stigning med, at Arbejdstilsynet de seneste år har haft øget fokus på denne type vold

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

- Den store anmeldelsesstigning i arbejdsrelateret vold har afsæt i ændringer i arbejdsmiljølovgivningen og en dom i Erstatningsnævnet i forhold til lovens krav om politianmeldelse i erstatningssager til voldsofre udsat for arbejdsrelateret vold og chikane.

- Den arbejdsrelaterede vold er for en stor del koncentreret omkring større psykiatriske institutioner. 

400 anmeldelser om vold

Hos Midt- og Vestsjællands Politi har der været omkring 200 anmeldelser om vold på arbejdspladsen om året fra 2009 til 2013. I 2016 var det tal fordoblet, og politiet modtog godt 400 anmeldelser.

- Vi kan muligvis forklare denne stigning med, at Arbejdstilsynet de seneste år har haft øget fokus på denne type vold, lyder det i rapporten. 

Justitsministeriet angiver, at der i 45 procent af sagerne om arbejdsrelateret vold, har været tale om en gerningsmand, der var psykisk syg eller ude af kontrol. 

Det er desuden oftere kvinder, det går ud over. 

- Dette kan vi muligvis relatere til, at udsatheden for vold er stor inden for plejesektoren samtidig med, at der arbejder flest kvinder i denne branche, skriver politikredsen i rapporten.