¨

Alvorlig fugleinfluenza har ramt Sjælland og øerne hårdest

Arkivfoto. Foto: Colourbox

De fleste af sommerens fund af fugleinfluenza er gjort omkring Sydsjælland og Smålandshavet.

Den alvorlige fugleinfluenza af typen H5N6 har ramt Sjælland og øerne hårdest.

Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Siden marts i år har Fødevarestyrelsen fundet den alvorlige fugleinfluenza i 31 vilde fugle, hvor den for fuglene dødelige virus ellers ikke plejer at være i Danmark. De fleste af sommerens fund er gjort omkring Sydsjælland og Smålandshavet.

Vi plejer aldrig at se fugleinfluenza i vilde fugle om sommeren

Stig Mellergaard, souschef og dyrlæge i Fødevarestyrelsen

- Vi plejer aldrig at se fugleinfluenza i vilde fugle om sommeren, og vi har ikke nogen forklaring på hvorfor, siger Stig Mellergaard, souschef og dyrlæge i Fødevarestyrelsen, til TV ØST.

Det seneste fund blev konstateret ved Korsør, hvor der blev fundet fugleinfluenza i fire døde svaner.

Læs også Alvorlig fugleinfluenza konstateret efter fund af døde svaner

Tidligere i år blev den lollandske ø Vejrø i Smålandsfarvandet ramt af fugleinfluenza, da DTU Veterinærinstituttet kunne konstatere fugleinfluenza af typen H5N6 i en død ederfugl. Den vilde fugl blev fundet sammen med flere andre døde fugle på Vejrø. 

Der blev konstateret højpatogen fugleinfluenza i en død ederfugl fundet på Vejrø i Smålandsfarvandet nord for Lolland. Foto: Google Maps

- De seneste dage har vi modtaget cirka fem indberetninger om døde fugle ved Sydsjælland og Smålandshavet, men vi vil stadig gerne høre fra folk, hvis de ser store mængder af døde fugle, siger Stig Mellergaard. 

De døde fugle er blandt andet fundet på øerne i Smålandsfarvandet.

Kan få store konsekvenser

Hvis en hønsefarm bliver ramt af fugleinfluenzaen, kan hønseavlerne være tvunget til at aflive fuglene.

Fødevarestyrelsen indfører på nuværende tidspunkt ikke skærpede regler til hold af fugle og fjerkræ, men det er meget vigtigt at fjerkræejere er ekstra opmærksomme på smittebeskyttelse, da sygdommen kan findes i vildfuglebestanden i hele landet.

Derfor skal man ifølge Fødevarestyrelsen, hvad ​enten man er privat eller professionel fjerkræavler, huske at overholde basale smittebeskyttende foranstaltninger som skift og desinfektion af fodtøj, inden man går ind i sin hønsegård. 

Læs også Ø ramt af alvorlig fugleinfluenza

Den højpatogen fugleinfluenza af typen H5N6 er dog ifølge Fødevarestyrelsen ikke farlig for mennesker.

Fødevarestyrelsen overvåger og følger udviklingen, så har man mistanke om, at en fugl kan være død af fugleinfluenza, fordi man eksempelvis har konstateret flere døde fugle på samme sted, kan du hjælpe til ved at melde dit fund via Fødevarestyrelsens app, Fugleinfluenza Tip. Læs mere om appen her.

Huskeregler

 • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, der sikrer, at større vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre fugle.
   
 • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab må ikke få vand fra overfladevandreservoirer (fx. fra søer eller åer) – herunder opsamlet regnvand.
   
 • Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som dit fjerkræ eller dine fugle har adgang til, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.
   
 • Ved opdræt eller hold af ænder eller gæs må disse dyr ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Deres indhegninger, volierer, stalde m.m. må ikke være placeret på en sådan måde, at der er risiko for smitteoverførsel af fugleinfluenza mellem ænder eller gæs og de andre hønsefugle. Der må heller ikke anvendes samme udstyr, redskaber, fodtøj, transportkasser m.m., medmindre dette er blevet rengjort og desinficeret mellem anvendelse til forskellige formål.
   
 • Gæs eller ænder må ikke tages med til samlinger, hvor der er andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Ved samling forstås udstillinger, skuer, konkurrencer eller lignende, herunder tilførsel til markeder. Dog kan samling ske, hvis en række betingelser er opfyldt.
 
Kilde: Fødevarestyrelsen 
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App