¨

Aftale på plads: Kommuner får lettere ved at beskytte sig mod oversvømmelser

Foto: TV ØST

Den nye aftale mellem regeringen og kommunerne sikrer ifølge Miljøministeriet, at det bliver mindre bureaukratisk at beskytte landets kyster.

Det bliver nemmere at få lov til at sikre de danske kyststrækninger med sten og betonblokke. Det er regeringen og kommunerne blevet enige om som led i den aftale om økonomien for næste år.

Aftalen er faldet på torsdag.

Ifølge Miljøministeriet sikrer aftalen, at det bliver nemmere, hurtigere og mindre bureaukratisk at beskytte landets kyster.

Fremover er det den lokale kommune, der skal tage stilling til kystbeskyttelsessagerne. Og en række krav om tilladelser og dispensationer for etablering af kystbeskyttelse for de store fælles projekter fjernes.

Giver borgerne flere muligheder

Borgerne vil i højere grad få mulighed for at vælge en anden form for kystsikring end sandfordring. Det kan være kystsikring med sten.

Læs også Kommunerne får hjælp til kystsikring

Og en regel, der har betydet, at borgere fik afslag på kystbeskyttelse, hvis ikke der vil være umiddelbart behov for kystsikring inden for 25 år, bliver fjernet.

- Det giver ingen mening, at borgere, der selv er parat til at betale for at beskytte deres egen ejendom, får et nej fra myndighederne, udtaler miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i en pressemeddelelse.

- Det ændrer vi nu, ligesom der bliver flere muligheder for at beskytte ubebyggede arealer som for eksempel haver og landbrugsarealer.

Udvalgte initiativer fra aftalen mellem regeringen og KL:

  • Beslutningskompetencen ved etablering af kystbeskyttelsesanlæg samles hos kommunerne.
  • Kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse ændres, så der bliver øget mulighed for hård kystbeskyttelse uden kompenserende sandfodring på strækninger, der i forvejen er intensivt beskyttet med hård kystbeskyttelse.
  • Der udvikles en række vejledende standardiserede bidragsfordelingsmodeller til brug for kommunernes afgørelse om, hvilke ejere af fast ejendom, der skal finansiere et konkret kystbeskyttelsesprojekt
  • Derudover udarbejdes en vejledning om tekniske kystbeskyttelsesmetoder til kommuner og grundejere, bl.a. som følge af ændringen af kystbeskyttelsesloven
  • Endelig vil regeringen udarbejde en vejledning for byggeri, som opføres i kystnære områder. Vejledningen vil beskrive hvilke forhold, som bygherren bør overveje ved opførelsen af byggeri for at sikre sig mod vandstandsstigninger og stormflod.
  • Lovforslaget fremsættes i flere tempi, hvor første del vedr. ændring af kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse fremsættes til efteråret.
  • Endelig er regeringen og KL enige om at drøfte medfinansieringsreglerne for kommunale klimaprojekter til håndtering af regnvand, når resultaterne af analyserne i forsyningsstrategien foreligger primo 2018.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs også Enhedslisten foreslår national plan for sikring af kyster

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App