Aftale på plads: Kommuner får lettere ved at beskytte sig mod oversvømmelser

Den nye aftale mellem regeringen og kommunerne sikrer ifølge Miljøministeriet, at det bliver mindre bureaukratisk at beskytte landets kyster.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det bliver nemmere at få lov til at sikre de danske kyststrækninger med sten og betonblokke. Det er regeringen og kommunerne blevet enige om som led i den aftale om økonomien for næste år.

Aftalen er faldet på torsdag.

Ifølge Miljøministeriet sikrer aftalen, at det bliver nemmere, hurtigere og mindre bureaukratisk at beskytte landets kyster.

Fremover er det den lokale kommune, der skal tage stilling til kystbeskyttelsessagerne. Og en række krav om tilladelser og dispensationer for etablering af kystbeskyttelse for de store fælles projekter fjernes.

Giver borgerne flere muligheder

Borgerne vil i højere grad få mulighed for at vælge en anden form for kystsikring end sandfordring. Det kan være kystsikring med sten.

Og en regel, der har betydet, at borgere fik afslag på kystbeskyttelse, hvis ikke der vil være umiddelbart behov for kystsikring inden for 25 år, bliver fjernet.

- Det giver ingen mening, at borgere, der selv er parat til at betale for at beskytte deres egen ejendom, får et nej fra myndighederne, udtaler miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i en pressemeddelelse.

- Det ændrer vi nu, ligesom der bliver flere muligheder for at beskytte ubebyggede arealer som for eksempel haver og landbrugsarealer.

Udvalgte initiativer fra aftalen mellem regeringen og KL: