48 arbejdsulykker i regionen de seneste tre år

Siden 2013 er der delt i alt 125 bøder ud til regionens virksomheder grundet arbejdsulykker. Største bødeforlæg er 160.000 kroner til én virksomhed.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

48 gange er det gået så galt på regionens arbejdspladser, at det resulterede i bødestraffer fra enten politiet eller Arbejdstilsynet de seneste tre år. Det skriver Ugebladet A4 i morgen.

Ugebrevet A4 har fået aktindsigt i sager om arbejdsulykker og bødeforlæg i landets virksomheder, og her er vores landsdel repræsenteret ved godt og vel 10 procent af ulykkerne.

Der er tale om i alt 48 ulykker i perioden 2013-2016, og det har medført i alt 125 bødeforlæg til regionens virksomheder

- En bøde er den mest ultimative straf, som en virksomhed kan få for at bryde arbejdsmiljølovgivningen. Så der er ikke bare tale om en pæn henstilling fra Arbejdstilsynet i form af eksempelvis et påbud, siger seniorforsker Johnny Dyreborg fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) til Ugebrevet A4

Virksomhed får bøde på 160.000 kroner

Det største bødeforlæg i vores landsdel er ifølge Ugebrevet A4 givet til en virksomhed på Sydsjælland. Her lød den samlede bøde på 160.000 kroner. I samme ende finder vi to andre virksomheder, der har modtaget bødeforlæg på henholdsvis 140.000 og 120.000 kroner.

Det er noget højere end den gennemsnitlige bødestørrelse i vores område, der ligger på cirka 43.000 kroner. Tallet er 10 procent lavere end landsgennemsnittet

Ugebrevet A4’s aktindsigt dækker alle bødeforlæg fra politiet og Arbejdstilsynet fratrukket mørkelagte sager og sager, der vedrører udenlandske firmaer.