¨

1,2 millioner kroner til sjællandske projekter

Foto: TV ØST

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har uddelt knap 11 millioner kroner fra Landdistriktspuljen til projekter. 1,2 millioner kroner går til Sjælland.

Der er penge på vej til landdistrikterne. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har uddelt knap 11 millioner kroner til projekter, der afprøver nye tilgange til at skabe udvikling i de danske landdistrikter. Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

En stor del af pengene går til projekter med fokus på frilufts- og fritidsaktiviteter, erhvervsudvikling og grøn omstilling, og 1,2 millioner kroner går til projekter i Region Sjælland.

Stor iderigdom og virkelyst

38 forsøgsprojekter landet over har fået tildelt i alt 10,9 millioner kroner fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters Landdistriktspulje. Projekterne arbejder med en række forskellige temaer relateret til at skabe en bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

Fælles for dem er, at de gennem en innovativ og forsøgsbaseret tilgang bidrager med værdifulde erfaringer i forhold til, hvordan den bæredygtige udvikling bedst sikres.

- Der er kommet rigtig mange gode ansøgninger igen i år. Det er jeg meget glad for, for jeg ser det som udtryk for den store iderigdom og virkelyst, der er i landdistrikterne. Med penge fra Landdistriktspuljen kan projekterne blive til virkelighed, og det er med til at styrke en positiv udvikling i landdistrikterne, siger Carsten Hansen (S), minister for by, bolig og landdistrikter.

Her kan du se, hvor pengene havner her i regionen:

 • Geopark Festival – mere kant end udkant 2015 (forening) 'Geopark festival - mere kant end udkant 5. - 8. august 2015' (Odsherred), 200.000 kroner
 • Huset i Asnæs: 'Landet og byen i huset' (Odsherred), 181.000 kroner
 • Den Erhvervsdrivende Fond Refugiet Lolland-Falster: 'Udvikling og formidling af pilgrimsvandring på Lolland-Falster' (Lolland og Guldborgsund). 275.000 kroner
 • Det gode liv – på Lolland og Falster (forening): 'Lolland-Falster - A great place to live and work' (Lolland og Guldborgsund) 400.000 kroner
 • Foreningen Dansk Skoleskak: 'Skoleskak i landdistrikter – SIL' (Guldborgsund og Tønder) 210.000 kroner

For projektbeskrivelser se livogland.dk

Fakta om Landdistriktspuljen:

 • Det overordnede mål med Landdistriktspuljen er at forbedre landdistrikternes udviklingsmuligheder ved blandt andet:
 • At skabe nye, varige og utraditionelle arbejdspladser i landdistrikterne – herunder nicheproduktion – eventuelt som en kombination af privat og offentligt arbejde.
 • At styrke bosætningen i landdistrikterne.
 • At styrke integrationen af nye landdistriktsborgere – såvel danskere som nydanskere.
 • At fastholde og udvikle den offentlige og private service i landdistrikterne, herunder styrke initiativer til opretholdelse af basale servicefaciliteter.
 • At styrke de lokale kulturaktiviteter.
 • At styrke sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige initiativer rettet mod børn og unge i landdistrikterne, herunder aktiviteter for socialt svagt stillede børn og unge.

Ved vurderingen af ansøgningerne er der i år lagt vægt på, at projekterne:

 • Ligger inden for fokusområdet 'Frilufts- og fritidsaktiviteter som drivkraft for lokal bosætning og udvikling i landdistrikterne'.
 • Har et udviklingspotentiale og bidrager til at forbedre lokalområdets vækstmuligheder.
 • Skaber nye job.
 • Har tilvejebragt supplerende finansiering.
 • Bidrager til udvikling af samarbejder mellem forskellige aktører med henblik på udvikling af et lokalområde.
 • Bygger på et folkeligt engagement og har en lokal forankring, det vil sige gennemføres af lokale grupper.
 • Har længerevarende perspektiver således, at igangsatte aktiviteter fortsætter efter bevillingsperiode.
 • At erfaringerne fra projektet formidles til en bred kreds af interesserede

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App