¨

10 mio. kr. ekstra til tilskudspulje for urørte skove

Miljø- og fødevareministeriet afsætter 10 mio. kroner ekstra til tilskudspuljen for lodsejere der opretter urørte skove. Foto: Hanne Stage Nielsen - Korsør

Miljø- og fødevareministeren afsætter 10 mio. kr. ekstra til tilskudspulje for private lodsejere der opretter urørte skovarealer.

Mere urørt natur og mere biodiversitet.

Det er det, som tilskudsordningen for privat, urørt skov skal fremskynde.

Det er private lodsejere, der kan søge om tilskuddet fra Miljø- og Fødevareministeriet, hvis de opretter urørt skove. Det vil sige, hvor man blandt andet hverken fodrer vildt, fælder træer eller anvender gødning eller kemi.

Og det har der været stor interesse for. Derfor har miljø- og fødevareministeren valgt at tilføre 10 millioner kroner ekstra til tilskudspuljen.

Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Der var oprindeligt afsat 10 mio. kroner til udlægning af urørt skov på private arealer i 2017. Det beløb er i 2017 fordoblet til 20 mio. kroner. Dermed forventes der at kunne indgås nye aftaler om i alt ca. 250 hektar urørt skov. 

Fakta:

Ved tilsagn om privat urørt skov forpligter ejeren sig til, at der ikke må:
  • udsættes eller foretages fodring af vildt på tilsagnsarealet
  • fældes eller skades træer eller fjernes dødt ved
  • anvendes gødning, kemisk bekæmpelse eller kalkning på arealet
  • ske forstyrrelser af jordbunden med redskaber herunder jordbearbejdning, terrænændringer eller kørsel med maskiner
  • anlægges nye grøfter eller dræn, og at eksisterende grøfter ikke længere oprenses med mindre det vil have en væsentlig uhensigtsmæssig indflydelse på afvandingen af naboarealer, som ikke kan afhjælpes på anden rimelig vis.
kilde: Miljø- og Fødevareministeriet
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App