10 havne kæmper om Storstrømsbro

Vil sikre sig en del af kagen, når der skal bygges en ny Storstrømsbro. 10 havne vil gerne lægge faciliteter til.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Kampen om at sikre sig en del af kagen, når der skal bygges en ny Storstrømsbro, er gået ind i den afgørende fase. Det gælder ikke mindst, hvilken havn, der skal lægge faciliteter til, skriver tabletavisen Dagens Byggeri.

Det er blandt andre langelandske Spodsbjerg, der byder sig til.

Problemet er imidlertid i følge Erling Bonnesen (V), at der var sat så kort tidsfrist til at fremkomme med projektforslag og beregninger, at Langeland Kommune reelt var udelukket på forhånd.

Transportminister Magnus Heunicke (S) afviser dog kritikken og henviser til, at Vejdirektoratet i september 2013 henvendte sig bredt til kommuner i Østdanmark - inklusive østjyske kommuner med havneadgang op til Aarhus -  for at finde egnede arealer til en produktion af broelementer til en ny Storstrømsbro.

Anmodningen blev ligeledes fremsendt til Kommunalteknisk Forening og annonceret på Vejdirektoratets hjemmeside.     

10 ansøgninger
Ministeren oplyser, at Vejdirektoratet i løbet af efteråret 2013 modtog ansøgningsmateriale fra følgende 10 kommuner/havne:

- Kalundborg, Odense (Lindø), Randers, Spodsbjerg, Nakskov, Orehoved, Vordingborg, Slagelse (Stignæs), Nyborg og Bandholm.

Ifølge Dagens Byggeri har de pågældende kommuner og havne haft lejlighed til at uddybe ansøgningsmaterialet på en møderække, som blev afsluttet midt i januar. Vejdirektoratet fremsendte i forlængelse af møderne en teknisk specifikation på krav til arealet og bad parterne om at fremsende deres overslag på Vejdirektoratets andel i den økonomiske del ved arealets eventuelle realisering til produktionsareal til den nye Storstrømsbro:

- Vejdirektoratet har i denne proces givet alle ansøgere lige vilkår. Vejdirektoratet mener derfor ikke, at Langeland Kommune har været udelukket på forhånd. Om kommende entreprenører på projektet vil placere opgaver på Langeland, er det ikke muligt at sige noget om på nuværende tidspunkt, oplyser transportminister Magnus Heunicke.