Undersøgelse: Der kan gå år mellem tilsyn i daginstitutioner

Fagforeningen FOA er bekymret over, at der går lang tid mellem tilsynsbesøg i daginstitutionerne, da tilsynene er med til at sikre kvaliteten.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

For nogle daginstitutioner kan der gå to år eller mere imellem, at kommunen laver tilsyn med institutionen.

Det er bekymrende, da tilsynene er med til at sikre kvaliteten i institutionerne, mener fagforbundet FOA.

Bekymringen kommer på baggrund af en undersøgelse. Den viser, at omkring halvdelen af dagtilbuddene får besøg af tilsynet én gang årligt.

Dertil er der 35 procent, som får besøg af tilsynet en gang hvert andet år eller sjældnere.

Ifølge Kim Henriksen, formand for Pædagogisk Sektor i FOA, er tilsynene nødvendige for løbende at sikre, at børnene hver dag bevæger sig i gode og sunde rammer, og at den enkelte daginstitution lever op til Dagtilbudsloven.

- Derfor duer det slet ikke, hvis der går for lang tid imellem tilsynene, eller hvis der hverken ses på samspillet mellem børn og voksne eller børnene imellem, siger Kim Henriksen.

Konsulenter har alt for mange opgaver

Han peger på, at de pædagogiske konsulenter, som står bag langt størstedelen af tilsynene, har alt for mange andre opgaver at tage sig af.

Det er ifølge ham årsagen til, at tilsynene er for få og for overfladiske.

- Kommunerne har pligt til at sikre sig, at der er ressourcer nok til at sikre tilsyn af en ordentlig kvalitet.

- Det gjaldt før coronakrisen ramte os, og det gælder fremadrettet, fordi mange dagtilbud kommer til at ændre nogle af deres rutiner og deres indretning netop som følge af, at vi har skullet forhindre smittespredning, siger Kim Henriksen.

For at sikre hyppigere tilsyn med daginstitutionerne mener Kim Henriksen, at der bør laves nogle minimumsbestemmelser for tilsynene.

Derudover mener han, at der bør laves tilsyn af tilsynene for at sikre, at de bliver gjort ordentligt.

Det er analyseinstituttet Bureau 2000, som har lavet undersøgelsen af tilsynene for FOA.

Cirka trefjerdedele af kommunerne har i undersøgelsen svaret på spørgsmål om tilsyn.