¨

Udenlandsk uglepar fejlede i at få unger – nu håber ornitologer på ny ynglefugl i 2021

Et sjældent par høgeugler har slået sig ned på Sjælland. Nu håber ornitologer på, at de får unger, så Danmark kan få en ny ynglefugl.

Høgeuglen lever langt mod nord i Europa, Rusland og Sibirien og helt østpå til Stillehavskysten. Den yngler også i Alaska og Canada Foto: Dennis Jacobsen/Dansk Ornitologisk Forening

Regn i massive mængder kan være årsag til, at et par høgeugler aldrig fik unger i det tidlige forår.

Ugleparret havde slået sig ned i et skovområde på det sydlige Østsjælland, hvor de formentlig stadig holder til i dag. Ornitologer håber derfor nu på, at det sjældne uglepar vil forsøge at yngle igen i 2021.

Sandsynligvis er redestedet blevet oversvømmet, så uglerne har måttet opgive deres yngleforsøg

Klaus Dichmann, Dansk Ornitologisk Forening

Det skriver Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i en pressemeddelelse.

- Med al sandsynlighed rugede hunnen på et kuld æg, hun havde lagt i en grenkløft. Efter at vi havde observeret gentagne parringer, lå hun i næsten en uge i grenkløften, mens hannen kom med føde til hende. Det lignede et ynglefund lige efter bogen, fortæller Klaus Dichmann, der er ugleekspert i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Der kom dog aldrig små, dunfyldte unger ud af ugleparrets store arbejde, og det tror Klaus Dichmann skyldes, at det væltede ned med regn i præcis de dage.

- Sandsynligvis er redestedet blevet oversvømmet, så uglerne har måttet opgive deres yngleforsøg, siger han.

Håber på ny ynglefugl

Det ville ellers have været en sensation af de helt store, hvis der var kommet unger ud af yngleforsøget. Høgeuglen hører nemlig normalt til i de nordlige skandinaviske og sibiriske skove og flyver kun langt sydpå, hvis der er fødemangel i deres vante omgivelser.

Det er slet ikke usandsynligt, at høgeuglerne fortsat holder til et sted på Sjælland

Klaus Dichmann, Dansk Ornitologisk Forening

Det var med andre ord lige ved og næsten, at 2020 skulle blive det år, hvor vi fik en ugleart fra de store skove i nord som ny ynglefugl i Danmark.

- I disse år sker der så mange overraskende ændringer i flere ynglefugles udbredelse, at man sagtens kan forestille sig høgeuglen som dansk ynglefugl. For eksempel har lapuglen i år ynglet med mindst otte par i Skåne, ja måske hele ti par. Det er sensationelt, at denne højnordiske og sibiriske ugleart har etableret sig så langt mod syd, siger Klaus Dichmann.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Høgeuglen er lidt mindre end Danmarks almindeligste ugleart, natuglen. Høgeuglehunnen er en smule større end hannen. Foto: Jørgen Bjerring/Dansk Ornitologisk Forening

Værner om parret

Høgeugle-parret blev i foråret spottet flere gange i skovområdet på det sydlige Østsjælland. Ifølge Dansk Ornitologisk Forening ser man dog nærmest aldrig høgeugler i de danske skove i sommerhalvåret, og de er kun sjældent på besøg i de mørke vintermåneder – oftest med flere år imellem. Af den årsag ønsker lodsejeren til det skovområde, hvor uglerne er set, ikke at få nærmere frem, hvilket skovområde det specifikt drejer sig om.

Høgeuglens færd i Danmark

I det sene efterår og om vinteren kan det ske, at der dukker høgeugler op i ekstraordinære antal. Efter gode yngleår og på grund af fødemangel flyver høgeugler med års mellemrum langt mod syd væk fra deres normale udbredelsesområder.

 

I vinterhalvåret 1983/84 fandt historiens største kendte invasion af høgeugler sted i Danmark. Det blev dengang skønnet, at cirka 350 høgeugler befandt sig i de danske skove i flere måneder. De fleste blev set på Sjælland.

 

Også i 1989/1990 var der invasion af høgeugler, om end dette rykind var mindre med knap en snes konstaterede fugle.

 

Senest i 2005/2006 og i 2016 var der mindre forekomster på omkring en håndfuld høgeugler i Danmark.

 

 

Kilde: Dansk Ornitologisk Forening

Se mere

På grund af deres sjældne tilstedeværelse værner også ornitologerne fra DOF ekstra meget om dem, i håb om at de vil gøre et nyt yngleforsøg til næste år.

Efter råd fra den norske ugleekspert Roar Solheim, der kender høgeuglens krav til sine yngleområder og redesteder, satte DOF i foråret tre redekasser op i skoven. Redekasserne skulle tilbyde uglerne et sikkert sted at yngle, men uglerne valgte desværre at slå sig ned i en udsat grenkløft, hvor det gik galt.

Artiklen fortsætter efter billedet.

DOF har opsat tre redekasser i et forsøg på at hjælpe høgeuglernes yngleforsøg. Foto: Claus Dichmann/Dansk Ornitologisk Forening

Ornitologerne krydser nu fingre for, at uglerne stadig holder til på Sjælland, og at de i næste ynglesæson vil vælge en af de opsatte redekasser til formålet. 

- Det er slet ikke usandsynligt, at høgeuglerne fortsat holder til et sted på Sjælland. De kan sagtens putte sig i et skovområde uden at blive opdaget, siger Klaus Dichmann. 

FAKTA OM HØGEUGLEN:

  • Høgeuglen er lidt mindre end Danmarks almindeligste ugleart, natuglen.
  • Høgeuglehunnen er en smule større end hannen.
  • I skovene mod nord og øst lever høgeuglen primært af gnavere som mus og lemminger.
  • Sydpå om vinteren består en stor del af føden også af småfugle på op til drosselstørrelse.
  • Høgeuglen lever langt mod nord i Europa, Rusland og Sibirien og helt østpå til Stillehavskysten.
  • Den yngler også i Alaska og Canada.
  • Den dagaktive ugle ynder i sine yngleområder biotoper på grænsen mellem birkeskove og nåleskove.

 

Kilde: Dansk Ornitologisk Forening.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App