Tyskland skal bygge miniudgave af Femern Bælt-tunnelen - kan ikke bruge dansk tunnelfabrik

Selvom den danske tunnelfabrik i Rødby efter politisk ønske bør bestå, finder Deutsche Bahn fabrikken uegnet til ny tunnel blot 40 kilometer væk.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I denne uge fremlagde transportminister Trine Bramsen (S) atter en gang potentialerne ved at lade tunnelfabrikken til den nye Femern Bælt Tunnel bestå, når denne efter planen skal have sendt de sidste sænketunnelelementer ud af støbeformen i 2026.

Transportministeren fremhævede i forbindelse kommende tunnel-projekter på de hjemlige breddegrader ved blandt andet Aalborg og København. Ligesom ser ministeren og muligheder for eksport, når den i alt fem milliarder kroner dyre tunnelelementfabrik har tjent sit oprindelige formål, hvorefter den ifølge anlægsloven skal rives ned.

- Det står efterhånden klart for alle, at den her tunnelfabrik indeholder en lang række muligheder, som langt trumfer en nedrivning, sagde hun i et interview med Børsen, onsdag.

quote Hvis vi skulle gøre brug af den danske tunnelelementfabrik i Rødbyhavn, vil det blive meget svært at transportere tunnelelementerne til Fehmarnsund

Peter Mantik, talsmand, Deutsche Bahn

I den forbindelse nævnte hun også, at "ministerkollegaer i andre lande", har fået blik for fabrikken i Rødbyhavn.

Ikke langt fra den danske tunnelfabrik skal man på tysk side af Femern Bælt i nær fremtid bygge netop en sænketunnel. Altså samme type tunnel, som den Danmark nu bygger mellem Lolland og den tyske ø Femern.

Det drejer sig om den kommende tunnel mellem Femern og det tyske fastland. Tunnelen bliver 1,7 kilometer lang og skal ligesom Femern Bælt-tunnelen være for både motorvej og jernbane. Grundet den byggetekniske lighed blev tunnelen også præsenteret til offentligheden som en lillesøster til den 18 kilometer lange, danske tunnel.

Fehmarnsund-tunnelen skal tjene som aflastning for den gamle Fehmarnsundbro fra 1963, der i dag er eneste adgang for biler og tog frem til Femern Bælt-tunnelen, hvorfor tunnelen er en vigtig forudsætning for den danske tunnel mellem Lolland og Femern.

Deutsche Bahn, der er bygherre på Fehmarnsund-tunnelen, har tidligere ladet denne præsentation af projektet offentliggøre.

Vil ikke bruge dansk fabrik

Men trods lighedspunkterne og den relativt overkommelige geografiske afstand, sammenlignet med de ifølge transportministeren øvrige oplagte fremtidige projekter for tunnelelementfabrikken i Rødbyhavn, er tyskerne ikke lune på idéen om at gøre brug af den danske fabrik, selvom fabrikken skulle få lov til at bestå.

Det oplyser en Deutsche Bahn til TV2 ØST.

- Vores plan er nu at bygge egen fabrik. Hvis vi skulle gøre brug af den danske tunnelelementfabrik i Rødbyhavn, vil det blive meget svært at transportere tunnelelementerne til Fehmarnsund, fordi vandet er ikke dybt nok, siger Peter Mantik, der talsmand ved Deutsche Bahn.

Den danske tunnelelementfabrik bygges ikke langt fra den kommende Femern Bælt-tunnels nordlige indkørsel i Rødbyhavn. Tilsvarende overvejer tyskerne nu at bygge en tunnelelementfabrik ved Grossenbrode ikke langt fra Fehmarnsund-broen og den kommende Fehmarnsund-tunnel.
Den danske tunnelelementfabrik bygges ikke langt fra den kommende Femern Bælt-tunnels nordlige indkørsel i Rødbyhavn. Tilsvarende overvejer tyskerne nu at bygge en tunnelelementfabrik ved Grossenbrode ikke langt fra Fehmarnsund-broen og den kommende Fehmarnsund-tunnel.

Ifølge Deutsche Bahn er vanddybden i Fehmarnsund-området mellem seks og 11 meter, hvilket ifølge virksomheden er utilstrækkeligt i forhold til at arrangere en "ordentlig transport" af tunnelelementerne fra fabrikken ved Rødbyhavn.

Elementer til en sænketunnel flyttes på den måde, at de gøres flydende, hvorefter de kan slæbes på plads og dernæst sænkes ned på havbunden.

- Vores holdning på nuværende tidspunkt er, at det er nemmere at støbe tunnelelementerne på tysk side, siger Peter Mantik og tilføjer:

- Men vi overvejer stadig forskellige muligheder. Og en af disse muligheder inkluderer den danske fabrik.

Den danske tunnel er med andre ord ikke fuldstændig udelukket, men det er ifølge Deutsche Bahn "ikke nogen oplagt løsning", hvorfor man nu ser mod en ny tunnelfabrik på tysk side i nærheden af den kommende tunnel.

Startdato endnu uvis

Dette vil indebære byggeriet af en helt ny tunnelfabrik mindre end 40 kilometer i luftlinje fra den danske tunnelfabrik. En oplagt lokation for en tysk tunnelelementfabrik er ifølge Deutsche Bahn Grossenbrode, der er beliggende omtrent tre kilometer syd for for den kommende Fehmarnsund-tunnel.

Den nye Fehmarnsund-tunnel skal tjene som aflastning for den gamle Fehmarnsund bro, der i dag er eneste adgang for biler og tog frem til Femern Bælt-tunnelen.
Den nye Fehmarnsund-tunnel skal tjene som aflastning for den gamle Fehmarnsund bro, der i dag er eneste adgang for biler og tog frem til Femern Bælt-tunnelen. Foto: Lars Andersen - TV2 ØST

Deutsche Bahn oplyser videre, at der udover vanddybden også er andre udfordringer ved at bruge den danske tunnelelementfabrik.

- Størrelsen på tunnelelementerne er ikke de samme som den tyske tunnel, hvorfor der skal laves andre støbeforme, forklarer Deutsche Bahns talsmand og tilføjer:

- Vi er ligeledes underlagt tysk reglement for byggeriet af en tunnel, som vi skal efterleve. Det vil være yderligere et step, som vi skal tage højde for ved at gøre brug af en dansk fabrik.

Ifølge Deutsche Bahn er logistikken med at få tunnelelementrene frem til tunnelbyggepladsen dog den største udfordring.

Vil det også være billigere at støbe tunnelelementerne på tysk side, selvom der i så fald skal bygges en ny fabrik til dette?

- Nej, vi har ikke talt om omkostninger her – det er kun logistik, lyder svaret fra Deutsche Bahns talsmand.

Læs også
Rejsegilde på Femern-byggeriet - kæmpe produktionshal tager sin form
Læs også
Rejsegilde på Femern-byggeriet - kæmpe produktionshal tager sin form

Fehmarnsund-tunnelen skal stå færdig ved åbningen af Femern Bælt-tunnelen i 2029. En lang række godkendelser udestår dog fortsat, før byggeriet af tunnelen kan gå i gang.

- Vi arbejder stadig på tidsplanen. Vi har stadig mange skridt i den proces – men det vil stadig tage tid. Forventeligt kan byggeriet starte i 2025.

Transportministeriet bekræfter over for TV2 ØST, at eksport af tunnelelementer til Fehmarnsund-tunnelen fra fabrikken på Lolland ikke er muligt.

- Det kan slet ikke lade sig gøre at få elementerne frem, skriver ministeriet og henviser til de af ministeren fremhævede byggerier af en tredje Limfjordstunnel og en østre ringvej i København, som de på nuværende tidspunkt mest oplagte projekter for videre produktion på fabrikken.

Ministeriet har derudover henvist til Femern A/S for yderligere spørgsmål.

Tunnelelementfabrikken i Rødbyhavn, hvor der i de kommende år skal støbes 89 tunnelelementer til Femern Bælt-tunnelen. Disse elementer er op til 217 meter lange og 40 meter brede med en totalvægt på op til 70.000 tons. Elementer fra fabrikken flyttes på den vis, at de gøres flydende, hvorefter de kan slæbes på rette plads og sænkes ned på havbunden.
Tunnelelementfabrikken i Rødbyhavn, hvor der i de kommende år skal støbes 89 tunnelelementer til Femern Bælt-tunnelen. Disse elementer er op til 217 meter lange og 40 meter brede med en totalvægt på op til 70.000 tons. Elementer fra fabrikken flyttes på den vis, at de gøres flydende, hvorefter de kan slæbes på rette plads og sænkes ned på havbunden. Foto: Femern A/S

Fabrik kan bygge mere end tunneler

Femern A/S oplyser i et skriftligt svar til TV2 ØST, at man fra dansk side vil være klar til at levere til det tyske tunnelprojekt:

- De tyske myndigheder er bekendt med muligheden for eventuelt at kunne anvende fabrikken, men der er aktuelt ikke en dialog med de tyske myndigheder om at levere tunnelelementer til den kommende Fehmarnsund-forbindelse mellem det tyske fastland og øen Fehmarn.

- Deutsche Bahn oplyser, at de planlægger at opføre deres egen midlertidige fabrik ved Großenbrode i Tyskland til formålet.

Selvom det af ministeren især er kommende tunnelprojekter, der fremhæves som årsag til at bevare tunnelelementfabrikken, så egner faciliteterne sig dog til langt flere formål, påpeger Femern A/S:

- For eksempel sænkekasser til kunstige øer eller vindmøllefundamenter, skriver Femern A/S.

Det er muligt at flytte elementer til diverse projekter over større afstande, oplyser den statsejede virksomhed til TV2 ØST.

Således viser en umiddelbar vurdering, som Sund & Bælt har fået foretaget, at det vil være muligt at transportere tunnelelementer fra Rødbyhavn selv over længere afstande. Eksempelvis til en tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg, hvor der skal bygges en sænketunnel af elementer på op til 163 meters længde, 27 meters bredde og 9,3 meters højde.

- Såfremt der er politisk ønske om det, vil sagen skulle undersøges nærmere, skriver Femern A/S.

Opdateret med svar fra Femern A/S
Artiklen er opdateret klokken 10.40 med svar fra Femern A/S.