Svært overvægtige vejer tungt i klimaregnskab

Den samlede ekstra klimaudledning fra overvægtige svarer til udledningen fra Mexico og Canada tilsammen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Svært overvægtige mennesker udleder over et ton CO2 mere om året end normalvægtige.

Det konkluderer en ny rapport fra Københavns Universitet, skriver Politiken.

I det nye studie har forskere fra Københavns Universitet opgjort, hvor meget mere klodens 600 millioner svært overvægtige borgere belaster klimaet i sammenligning med normalvægtige.

Forskerne bag er bekymrede for, at resultaterne "stigmatiserer overvægtige yderligere", fortæller institutleder Arne Astrup.

- Jeg er bekymret over, hvordan det kan blive udlagt i visse medier og på de sociale medier, hvor man ofte ser meget stigmatiserende udtalelser om overvægtige mennesker.

- Men omvendt kan det aldrig blive et mål at holde resultaterne hemmelige. Opgaven er at sørge for, at det ikke bliver fejlfortolket eller fordrejet til nogle konklusioner, vi ikke kan stå inde for, siger han til Politiken. 

Samme udledning som Mexico og Canada tilsammen

Den større CO2-udledning fra svært overvægtige stammer hovedsageligt fra, at de spiser mere mad, udleder mere fra deres transport og sågar udånder mere CO2 end normalvægtige.

Svær overvægt er defineret som en BMI på mere end 30. For eksempel en mand af normal højde, der vejer over 100 kilo, eller en kvinde af normal højde, der vejer over 85 kilo.

Ifølge rapporten svarer den samlede ekstra klimaudledning fra overvægtige til 1,6 procent af klodens udledninger. Det er det samme som udledningen fra Mexico og Canada tilsammen.

Beregningerne skal bruges af forskersamfundet, når der skal forskes i klimarigtige fødevarer og kostformer. 

Det skal være et indspark til meningsdannere, der skal tage beslutninger om for eksempel afgifter på fedende fødevarer. 

Den nye viden sætter streg under, at en klimavenlig kost samtidig skal være en kost, man kan holde vægten på.

Tallene er forsimplede

Professor i fødevareproduktion Jørgen Eivind Olesen fra Aarhus Universitet har kigget på tallene for, hvor meget overvægtige udleder mere fra deres madforbrug. 

Han vurderer, at beregningerne ser korrekte ud. Men til gengæld er det lidt forsimplet, mener han.

- Det er ikke nok at kigge på, hvordan man lever i det daglige, men også hvordan et helt livsforløb er. 

- Og hvis man nu tager svært overvægtige, så er deres forventede levealder jo formentlig lavere end så mange andres, siger Jørgen Eivind Olesen til Ritzau.

Han påpeger, at synsvinklen derfor lige så godt kan være, at svær overvægt sparer klimaet, fordi folk, der lever længere, belaster det over længere tid.

- Så det her er rigtig, rigtig svært at gøre op for sådan nogle befolkningsgrupper på en anstændig måde. Derfor risikerer man at hænge befolkningsgrupper ud, uden at det nødvendigvis er korrekt, siger han.