¨

Sundhedsstyrelsen anbefaler øget brug af mundbind hos lægen

Når man skal til lægen eller på sygehuset, er det fremover Sundhedsstyrelsens anbefaling, at man har et mundbind med. Foto: Pixabay / Juraj Varga

Fremover rådes alle til at bære mundbind hos lægen og på sygehuset, når tæt kontakt ikke kan undgås.

Når man skal til lægen eller på sygehuset, er det fremover Sundhedsstyrelsens anbefaling, at man har et mundbind med.

Styrelsen skærper mandag morgen sine anbefalinger. Rådet lyder nu, at både borgere og sundhedspersonale bør tage et mundbind på, når det ikke er muligt at holde afstand.

Hvis du skal til lægen eller på sygehuset og skal undersøges, så tag et mundbind med

Sundhedsstyrelsen

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en meddelelse.

- Vi anbefaler nu som en ekstra forsigtighed, at personale, patienter og borgere bærer maske og mundbind i behandlings- og plejesituationer for eksempel på sygehus, plejehjem og ved egen læge, når det ikke er muligt at holde afstand, siger vicedirektør for Sundhedsstyrelsen Helene Probst i meddelelsen.

- Det betyder ikke, at alle skal bære maske hele tiden. Men i de situationer, hvor man skal helt tæt på hinanden, kan det give en ekstra beskyttelse og forhindre eventuel smittespredning.

- Hvis du skal til lægen eller på sygehuset og skal undersøges, så tag et mundbind med.

Flere smittede på plejehjem og sygehuse

Mundbindet skal på ved tæt kontakt, uanset om der er mistanke om coronasmitte eller ej, skriver styrelsen.

En passende afstand defineres som minimum en meter. For personer med øget risiko for alvorlig sygdom er anbefalingen mindst to meters afstand.

Samtidig understreger Sundhedsstyrelsen, at det er vigtigt, at man ikke møder på arbejde i sundhedsvæsnet eller møder op til anden behandling, hvis man er syg med covid-19.

Styrelsen nævner, at i takt med at smittespredningen stiger i Danmark, finder myndighederne også flere smittede på plejehjem og sygehuse.

- I øjeblikket har flere sygehuse måttet sende en del medarbejdere hjem på grund af udbrud på afdelingen, og også på plejehjem er der set udbrud, skriver styrelsen i sin meddelelse.

På ældrecentre nævnes det, at man anbefaler pårørende at bære mundbind, hvis man vil holde i hånd eller hjælpe en beboer med at gå.

Da kravet om brug af mundbind på barer og restauranter blev indført, besøgte TV2 ØST værthuset Bytrommen i Nykøbing Sjælland. Her udtrykte ejeren og gæsterne kritik og fortvivlelse over reglerne. 

01:05 Luk video

Fakta om mundbind

Hvornår skal jeg som patient eller pårørende bruge mundbind? 

Du skal bruge mundbind, hvis du eksempelvis skal til lægen, til fysioterapeut, eller skal undersøges på sygehuset, og der er behov for, at sundhedspersonen kommer helt tæt på. Det er derfor en god ide, at du tager et mundbind med, så du kan tage det på, hvis der bliver behov for det.

 

Nogle steder kan der også allerede være lavet en anbefaling om, at du skal have mundbind på i venteværelset, eller når du ankommer til sygehuset.

 

Hvis du er i tvivl om, hvilke anbefalinger der gælder, der hvor du skal behandles eller undersøges, kan du kontakte stedet.

 

Skal du på besøg på et plejehjem eller sygehus, anbefaler vi, at du tager et mundbind på, hvis du skal helt tæt på den du skal besøge, fx hvis du skal holde i hånd eller hjælpe med at gå.

 

Hvilket mundbind skal jeg bruge?

Som patient eller pårørende kan du bruge de mundbind, du formentlig allerede har derhjemme. Vores anbefalinger til, hvilket mundbind du skal bruge, er nemlig de samme, som dem vi anbefaler dig, når du skal med tog eller skal på cafe.

 

Vi anbefaler derfor, at du bruger enten CE-mærkede engangsmundbind eller stofmundbind af god kvalitet. Du kan bruge et heldækkende ansigtsvisir, hvis du ikke kan bruge et mundbind.

 

Hvem gælder de nye anbefalinger for?

De nye anbefalinger gælder på sundhedsområdet, ældreområdet og visse dele af socialområdet, hvor der er opgaver med tæt fysisk kontakt, og hvor borgerne kan være i øget risiko for at blive alvorligt syge ved COVID-19.

 

Anbefalingerne gælder altså for dig, der arbejder på et sygehus, i en privat lægepraksis, fysioterapeutklinik, blodprøvetagningssted, tandlægeklinik, på et plejehjem, botilbud, i hjemmeplejen, i det præhospitale tilbud og lignende steder i sundheds, -ældre- og socialsektoren, hvor du i dit arbejde kommer i tæt kontakt med patienter eller borgere.

 

Hvornår skal jeg som personale bruge maske?

Du skal bruge maske i situationer, hvor du skal helt tæt på en patient eller en borger. Det kan fx være ved plejeopgaver, når du skal give omsorg, hvis du skal støtte en borger, og hvis du skal behandle eller undersøge en patient.

 

I udgangspunktet skal du tage maske på, hvis du skal tættere på end 1 meter, men hvis du ved, at personen kan være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, skal du tage maske på, hvis du skal tættere på end 2 meter.

 

Du behøver ikke have maske på hele tiden, og hvis du kun ganske kort skal tæt på, fx stille et glas vand på et bord eller give en kort besked, kan du også undlade masken. Ved samtaler og konsultationer behøver du ikke tage maske på, hvis du kan sidde med 1 eller 2 meters afstand til patienten.

 

Husk, at en maske ikke er nok til at forebygge smitte. En maske skal bruges korrekt og i kombination med korrekt håndhygiejne, rengøring og afstand – ellers kan den give falsk tryghed og udgøre en smitterisiko i sig selv.

 

Hvilke masker skal jeg bruge?

Som personale skal du bruge engangsmaske type II eller type IIR. Du kan også anvende et heldækkende ansigtsvisir, hvis en maske ikke er egnet, fx hvis du skal tale med et barn, en person med demens eller en person, der har behov for mundaflæsning. Du skal altid overveje i situationen, om du behøver andre værnemidler for at beskytte dig selv, fx ved opgaver, hvor der kan være risiko for stænk og sprøjt fra luftveje, som fx sondeanlæggelse og gastroskopi.

 

Hvis patienten er smittet med ny coronavirus, eller der er mistanke herom, skal du anvende værnemidler i overensstemmelse med Infektionshygiejniske retningslinjer fra Statens Serum institut.

 

Hvis du bliver i tvivl, om anbefalingen gælder for dig, hvornår eller hvordan du skal bruge maske, bør du kontakte din leder eller arbejdsgiver.

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App