¨

Stort millionbeløb uddeles til aktiviteter – skal forhindre corona-ensomhed

Aktiviteterne skal på hver deres måde skabe et tilbud til ældre, sårbare og udsatte, der kan føle sig ensomme og alene i en tid med mange corona-restriktioner. (Arkivfoto). Foto: Jesper Truelsen - TV2 ØST

194 projekter landet over har tilsammen modtaget 19,4 millioner kroner til aktiviteter, der kan forhindre ensomhed skabt af corona-restriktioner.

Corona-hverdagen er for mange sårbare, udsatte og ældre borgere lig med isolation, inaktivitet og ensomhed – men nu er der hjælp på vej.

I alt 194 projekter landet over har nemlig tilsammen modtaget 19,4 millioner kroner, der skal bruges til at skabe bedre trivsel og forhindre ensomhed blandt de grupper, der er allerhårdest ramt af corona-restriktionerne.

Det skriver Slots- og Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Projekter der kommer borgere til gavn i TV2 ØSTs dækningsområde: 

Der er givet støtte til 25 projekter, som kommer borgere til gavn i de 12 kommuner, som TV2 ØST dækker. Det vil siger i Odsherred-, Holbæk-, Kalundborg-, Sorø-, Slagelse-, Ringsted-, Stevns-, Faxe-, Næstved-, Vordingborg-, Guldborgsund- og Lolland Kommune.

 

12 af disse er bevilget til større projekter (51.000–2.000.000 kroner), mens 13 er bevilget til mindre projekter (10.000–50.000 kroner). Otte af de 25 projekter er klassificeret som landsdækkende projekter, der i højere grad har en national forankring end en regional forankring.

 

Tilskud til større projekter i TV2 ØSTs dækningsområde: 

 • Danmarks Idrætsforbund, DIF get2sport Sommercamps, 333.500 kr.
 • Gerlev Idrætshøjskole, sociale bevægelsesaktiviteter med mennesker med udviklingshandicap, 500.000 kr.
 • Museum Lolland-Falster. Målrettede aktivitetsdage for socialt udsatte familier, 66.922 kr.
 • Magistraten, HUSKER – landsturne reminicensteater på 37 plejecentre, 352.100 kr.
 • Foreningen Tone Kompagniet, OPSANG: FællessangsKoncerter, 267.288 kr.

 

Tilskud til mindre projekter i TV2 ØSTs dækningsområde: 

 • Danmarks Bokse-Union, Parkinson-Boksning, 50.000kr.
 • GAME, Kokkeelever i praktik til fire street events i udsatte boligområder, 15.000kr.
 • Mina Støtte/kontakt korps IVS, Samvær på Blokken, 38.000kr.
 • Alpha Esport Stevns, Familiecafe for diagnosebørn, 50.000kr.
 • Dansk Arbejder Idrætsforbund, Idræt- og aktivitetsfælleskaber på bosteder for psykisk sårbare, 50.000kr.
 • Nykøbing F. Skytteforening, Styrke socialt samvær og trivsel i skytteforeningen, 40.200kr.
 • LOF Nordvestsjælland, Livet skal leves – også i en coronatid, 50.000kr.
 • SeniorCentret Sct. Joseph, Udenfor Byen, 50.000kr.
 • Danske Seniorer Korsør, hyggeeftermiddag i Aktivitetscentret Teglværksparken Korsør, 12.000kr.
 • Kunstnerlavet KIT, ”Høst” – en teaterkoncert, 49.497kr.
 • S/I Dansk Rakkerpak & Faster Cool, Høns på Afveje, 36.500kr.
 • DOF Sandvig Folkeoplysning og Fortælleværksted, ældres livshistorie vha. podcast, 42.000 kr.

 

Projekter med landsdækkende forankring:

 • Landsforeningen af VæreSteder, Meget mere end idræt, 1.000.000kr.
 • OMBOLD, Fra isolation til idræt – fra sårbarhed til sammenhold, 489.079kr.
 • Brande Højskole, Hjælpepakke til de udsatte unge –som må væk hjemmefra, 239.875kr.
 • Læseforeningen, Virtuelle læsefællesskaber for sårbare og udsatte mennesker under og efter Corona, 270.760kr.
 • Foreningen for Integreret Moderne Dans i Danmark, Sammen om bevægelse igennem en coronatid, 177.328kr.
 • Dansk Firmaidrætsforbund, Aktiv i en coronatid, 1.865.476kr.
 • Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Ældre som ressource -kickstart det aktive seniorliv med et højskolekursus, 1.776.000kr.
 • Nationalmuseet, Omstillingen – historier forbinder, 50.000kr.

 

 

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen.

Se mere

- De svageste i samfundet får en aktivitetsbaseret vitaminindsprøjtning, der kan skabe glæde, inspiration og engagement under sundhedsforsvarlige forhold, skriver styrelsen.

Både lokale, regionale og nationale projekter

De 19,4 millioner kroner er blevet uddelt gennem en pulje, der støtter lokale aktiviteter og arrangementer rundt om i Danmark, som er øremærket netop sårbare, udsatte og ældre under coronakrisen. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der hører under Kulturministeriet, som har administreret puljen.

De første projekter fik allerede i maj at vide, at de ville modtage støtte, og nu er de sidste midler i puljen så fordelt.

Projekterne spænder bredt inden for forskellige kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter. Mange af initiativerne er lokale eller regionale, men der er også flere nationale initiativer, der allerede er sat i gang, og som fortsætter til udgangen af 2020.

Det gælder eksempelvis et morgentræningsprogram på DR, som er udviklet i et samarbejde mellem Dansk Firmaidræt og Ældresagen, der er gået sammen om projektet ”Aktiv i en coronatid”.

Tilskud til projekter til ældre borgere:

Tilskud til større projekter:

 • Frivilligcenter Rudersdal, Ind i kulturlivet - ud i foreningsfællesskabet, 81.421 kr. 

 • Den Gamle By Danmarks Købstadmuseum, Erindring og fællesskab, 182.125 kr.
 • Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Ældre som ressource - kickstart det aktive seniorliv med et højskolekursus, 1.776.000 kr.
 • Frivilligcenter Helsingør, Mellem mennesker, 173.000 kr. 
 • Idrætsfællesskabet, Fra sundhedshus til varig motionsdeltagelse, 169.400 kr. 
 • Foreningen Tone Kompagniet, OPSANG: FællessangsKoncerter, 267.288 kr.
 • FO Aarhus, Sommer Sammen, 300.000 kr.
 • Nordjyllands Historiske Museum, Mobil erindringsudstilling om besættelsen 1940-45, rettet mod ældre medborgere, 104.000 kr. 
 • Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds, Tilbage til Livet, 630.000 kr.

 • Den Selvejende Institution Kunstmuseet Trapholt, DIN-MIN verden, 225.000 kr.
 • Viborg Museum, Glemmer du, så husker jeg. Egnshistoriske fotoudstillinger og erindringssamtaler, målrettet ældre på plejehjem og i eget hjem, 143.417 kr.
 • Ældre Sagen Lokalafdeling Østerbro, Motion og Samvær for Ældre Sagens Medlemmer, 45.366,4 kr.
 • Søholm Opera ApS, Mørk er november, 86.946 kr.
 • Brugerfoering Gribskov Seniorcenter, Gang i efteråret, 89.600 kr.
 • Herning Bibliotekerne, Ældreliv med guidet fælleslæsning og fællessang, 70.000 kr.
 • Foreningen Scenior Vision, Pilotprojektet Scenior Vision, 750.000 kr.
 • Dansk Firmaidrætsforbund, Aktiv i en Coronatid, 1.000.000 kr.
 • Magistraten, HUSKER – landsturne reminicensteater på 37 plejecentre, 352.100 kr.
 • Greve Museum, Livestreaming af jul på Greve Museum til Greve Kommunes plejecentre, 64.618 kr.
 • Danske Plejehjemsklovne, Livsglæde på plejehjem - sammen om SMIL!, 124.557 kr.
 • Oplysningsforbundet Demokrati i Europa, Online-rejser for ensomme ældre, 199.500 kr.
 • Cirkusmuseet, Cirkus Memoarer, 93.250kr.
 • AndersGraae Music Newsongs Mentoring, Ønskekoncerten, 80.000 kr.
 • Nationalmuseet, Kong Gorm og de Gamle på tur, 91.336 kr.
 • Solbjerg Seniormotion, Bæredygtigt og evidensbaseret selvtræningsforløb i Solbjerg Seniormotion, 51.075 kr.
 • Danske Seniorer Landsorganisation, Fællesspisning og fællessang for ensomme, hjemmeboende ældre, 50.000 kr.

 

Tilskud til mindre projekter:

 • Baltoppen LIVE, August - Baltoppen LIVE på plejecentre - open air, 50.000 kr. 
 • Teatret Værk, "Spillemanden - sange i lyst og nød", 50.000 kr. 
 • Foreningen Poesiens Hus, Poesibanko på plejehjem, 37.720 kr. 
 • Foreningen Tone Kompagniet, OPSANG: FællessangsKoncerter i Gården, 49.992 kr. 
 • Kulturforeningen Dynamo, 1+1=11 På Tur, 41.460 kr. 
 • Teaterforeningen Helsingør Kommune, Teater på plejehjem, 50.000 kr. 
 • LOF Nordvestsjælland, Livet skal leves - også i en corona-tid, 50.000 kr. 
 • Danmarks Underholdningsorkester, Plejehjemskoncerter i Allerød og Lyng-Taarbæk Kommune med musikere fra Danmarks Underholdsningsorkester, 50.000 kr. 
 • Levende Musik i Skolen, Vindueskoncerter for plejehjemsbeboere og borgere i ældreboliger, 50.000 kr. 
 • DOF - Sandvig Folkeoplysning og Fortælleværksted, Synliggørelse af ældres livshistorie ved hjælp af podcast, 42.000 kr. 
 • J.F. Willumsens Museum, Willumsen i trygge rammer for ældre medborgere i Frederikssund Kommune, 49.788 kr. 
 • Tingbjerg bibliotek og kulturhus, Teateroplevelser for ældre i Tingbjerg og Utterslevhuse, 21.000 kr. 
 • Purhus Idrætsforening, Flere ældre fra lokalsamfundet i bevægelse, 10.000 kr. 
 • Det andet Scenarie I/S, Magiske monsterbesøg på plejehjem, 49.800 kr. 
 • Nationalmuseet, Omstillingen - historier forbinder, 50.000 kr. 
 • Rudersdal Musikskole, Musik til glæde og fællesskab i Ebberød, 50.000 kr. 
 • Hillerød Bibliotek, Bogvenner, 49.252 kr. 
 • S/I Dansk Rakkerpak & Faster Cool, Høns på Afveje, 36.500 kr.
 • Gjerlev og Omegns Senior Klub, udflugt, 10.000 kr.
 • Vejle Bibliotekerne, Det opsøgende bibliotek – kultur og trivsel i en corona-tid, 45.220 kr.
 • Billardklubben Nyborg, Genopstartsarrangement, 5.000 kr.
 • Den Kreative Aftenskole, Musik kan mere end man tror, 48.700 kr.
 • Foreningen Birkedommervej (Kulturnet), Fremme fysisk og mental sundhed og trivsel i givende fællesskab, 32.500 kr.
 • Kulturværkstedet Dagmar, De ældre skriver til Majestæten (i en Coronatid), 28.665 kr.
 • FOF Køge Bugt, Minderne har vi vel lov at have, 27.044 kr.
 • Mastodonterne, Frilufts-musical på Hillerøds plejehjem, 49.000 kr.
 • Venneforeningen Karstensminde, Hygge og nærvær, 35.495 kr.
 • Verdens Kvinder i Danmark, Syng Med Verden, 50.000 kr.
 • Sejlklubben Limfjorden, Sejlsport for livet: aktivering af ældre under corona-krisen, 38.064 kr.  
 • Vendsyssel Historiske Museum, Alsang og revysang: Et musikalsk arrangement med fokus på besættelsestidens sange og musik, 37.000 kr. 
 • Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio, En Lærke Letted, 49.974 kr.
 • SangBar, Coronakoncerter, 47.911 kr. 
 • Cykling Uden Alder, ”Ret til vind i håret og sød musik i øret”, 18.000 kr.
 • Teatret Om, Med fynd og klemmer - en tørresnorscabaret, 50.000 kr.
 • Danske Seniorer Korsør, Udsatte ældre under corona-krisen, 12.000 kr.
 • Kunstnerlavet KIT, ”Høst” - en teaterkoncert, 49.497 kr.
 • Solrød Musik Forening, Musikalsk livsglæde til sårbare under corona-krisen, 48.998 kr.
 • SeniorCentret Sct. Joseph, Udenfor Byen, 50.000 kr.
 • LOF Thymors, Sprede glæde og livskvalitet til ældre og ensomme i Corona-tid, 47.350 kr.
 • Sangkraftcenter Aarhus, Streaming af morgensang i Aarhus Domkirke, 29.490 kr. 
 • Fjelsø Klotrup Seniorer, Udflugt for sårbare ældre, 12.000 kr.
 • Det Midlertidige Museum Nordhavn/FUKK, Fortællinger fra Nordhavn, 50.000 kr. 
 • Hedensted Bibliotek, Kulturvenner - 5 fede kulturcaféer, 25.260 kr.
 • LOF Midtjylland, Online Morgensang og gymnastik, 36.374 kr. 
 • Ældre Sagen Fredensborg, Musik og picnic, 37.800 kr. 
 • Elfenbenstaarnet, Gammel Kærlighed ruster aldrig, 30.000 kr.
 • Foreningen for Skuespil og Bevidsthed, "Kærlig hilsen Etty" på plejehjem, 49.000 kr.
 • Paraplyens Venner, En koncertrække for ældre i Halsnæs kommune, 31.500 kr.
 • Erindringsfabrikken, Erindringssalon: Kan du huske, hvordan man danser jitterbug?, 50.000 kr.
 • Nordjyllands Historiske Museum & Aalborg Historiske Museum, Arbejde og fritid ved Mariager Fjord i 1900-tallet – indsamling og formidling af erindringer hos ældre borgere, 29.500 kr. 
 • DGI Østjylland, Idræt og fællesskab for seniorer i boligforeninger, 50.000 kr.
 • FORENINGEN KULTURGYNGEN, #delditfællesskab, 50.000 kr.
 • Rytterskolens Venner, Højskoletur med "Rytterskolens Venner", 50.000 kr.
 • GLiMT, Opførsel af akrobatisk koncert hos 6 forskellige plejehjem i Tårnby og København, 43.000 kr.
 • CONCERTO COPENHAGEN, Klassiske udendørskoncerter på plejehjem, 48.600 kr.
 • Sangcenter Nordsjælland, DanSang, 50.000 kr.
 • Magistraten, Demens Musik teater Herning, 41.700 kr.
 • Kære Teater, Op på Hesten, 21.452 kr.
 • Dance Promotion, WOLF-danseforestilling og samtale om dans, frygt, ulvelegender, 50.000 kr.
 • Ældre sagen - Brøndby Afd., Bustur for Ældre Sagen Brøndbys ”Stolemotionshold i Brøndby Strand Kirke”, 17.380 kr.
 • Foreningen Aftershave, Så syng da!, 17.000 kr.
 • Aarhus Comedy Festival, Vi griner - Løven, 46.950 kr.
 • Musikkens Hus I Nordjylland, Opera til Kaffen, 50.000 kr.
 • AndersGraae Music Newsongs Mentoring, Ønskekoncerten, 15.064 kr.

 

Kilde: Kulturministeriet.dk

Se mere

- Her kan ældre i hele landet få mulighed for at få styrket musklerne og deltage i et motionsfællesskab, hvor alle kan være med, skriver Slots- og Kulturstyrelsen.

Aktiviteter på vej

Med alle pengene fordelt kan de enkelte projekter nu skyde deres initiativer i gang – og der er et væld af forskellige aktiviteter på vej.

Børn med den arvelige sygdom cystisk fibrose kan eksempelvis snart deltage på en tegneworkshop, hvor det blivrer muligt både at deltage ved fysisk fremmøde og online.

Tilskud til projekter til sårbare og udsatte borgere:

Tilskud til større projekter:

 • Frivilligcenter og selvhjælp Faaborg-Midtfyn, Selvhjælp ud i det blå, 237.724 kr. 
 • Landsforeningen af VæreSteder, Meget mere end idræt, 1.000.000 kr.  
 • Læseforeningen, Virtuelle læsefællesskaber for sårbare og udsatte mennesker under og efter Corona, 270.760 kr.
 • Lille Skole for Voksne, Personlig recovery gennem folkeoplysende voksenundervisning, 251.240 kr.
 • OMBOLD, Fra isolation til idræt – fra sårbarhed til sammenhold, 489.079 kr.  
 • Ishøj Kvindeforening, Sammen På Tværs, 300.000 kr. 
 • Brande Højskole, Hjælpepakke til de udsatte unge – som må væk hjemmefra for at komme videre i job og uddannelse, 239.875 kr.
 • Turning Tables Danmark, Kreativ sommer og efterår for sårbare børn og unge i udsatte og almene boligområder, 370.444 kr. 
 • Gerlev Idrætshøjskole, Leg og fællesskab i en corona-tid - sociale bevægelsesaktiviteter med mennesker med udviklingshandicap, 500.000 kr.  
 • Kofoed Skole, Det' Sommer på Kofoeds Skole, 430.124 kr. 
 • Danmarks Idrætsforbund, DIF get2sport sommercamps for sårbare og udsatte børn og unge, 333.500 kr.
 • Blossom, Blooming Room, 149.230 kr.
 • GAME, I Streetmekka er der plads til alle:Rummelige og udviklende fællesskaber gennem gadeidræt, 404.920 kr.
 • #detstartermedmusikken, RAP CAMP 2020 - Når udsathed får udtryk, 123.185 kr.
 • Frivilligcenter Hillerød, Hjem-IT - inklusion gennem online fællesskaber, 87.350 kr.
 • Fonden Ungdomsøen, Engagementscamps på Ungdomsøen, 263.872 kr.
 • TinkerTank, Mennesker og affald, 102.249 kr.
 • Danmarks Forsorgsmuseum, Kortfilmsforløb for sårbare og udsatte unge, 600.000 kr.
 • Pigeliv Kbh, HjerteRum, 162.000 kr.
 • Kompetencehuset, Mad, Motion og Fællesskab, 65.418 kr.
 • Frederiksbergmuseerne, Culture Club – et samskabelsesprojekt til fremme af mental sundhed, fællesskab og trivsel hos sårbare og udsatte borgere under corona-krisen, 63.330 kr.
 • Cystisk Fibrose Foreningen, Kunstneriske Tegneworkshops, 85.003 kr.
 • Palleshave Handicap Idrætsforening, Udeinstrumenter til Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, 88.879 kr.
 • GIF-Gymnastik, Gladsaxe, Bevægelsesglæde og trivsel gennem leg og sport i Høje Gladsaxe for børn 4-12 år. En brobygning til foreningslivet, 83.620 kr.
 • Limfjordens Idrætsforening, Lysglimt i en mørk Corona tid, for psykisk sårbare (vol. 2.0), 102.000 kr.
 • Kvindehuset i Århus, Grænser og forsoning, 62.550 kr.
 • Museum Lolland Falster, Målrettede aktivitetsdage for socialt udsatte familier fra Røde Kors Rødbyhavn’s familiegruppe samt Red Barnet Guldborgsund's familiegruppe, 66.922 kr.
 • Nationalmuseet, Blåtand by Night, 89.398 kr.
 • Foreningen for Integreret Moderne Dans i Danmark, Sammen om bevægelse igennem en coronatid, 177.328 kr.

 

Tilskud til mindre projekter:

 • Blindes Idrætsklub Fyn, Åbent hus og træning, 11.500 kr. 
 • Klub Liv og Motion, Kom godt i gang med træning under Corona, 36.000 kr. 
 • Danmarks Bokse-Union, Parkinson-Boksning, 50.000 kr. 
 • Aftenskolen Amanda, "Bella Vista" - smuk udsigt!, 50.000 kr. 
 • Røde Sol - Danmark, Syning og samvær, 41.474 kr. 
 • Snekkersten IF fodbold, Special Olympics - Fællesskab og Fodbold, 50.000 kr. 
 • Louisiana Museum, Frihed og Fællesskab. Vær sammen om kunsten, 50.000 kr. 
 • Foreningen Kunst og Mental Sundhed, Læsegrupper i Psykiatrisk Center Amager, 36.908 kr. 
 • Familievenner Gribskov, Venskaber tilbage på sporet, 27.000 kr. 
 • Mina Støtte/kontaktkorps IVS, Samvær på Blokken, 38.000 kr. 
 • Nørregaards Teater, Teater for udsatte børn og unge, 12.250 kr. 
 • Vestjydsk Tandem Klub, Køb af ny eltandemcykel, 30.000 kr. 
 • Virum Sorgenfri Tennis Klub, Tennis - og padeltræning for børn med psykiske lidelser, 9.400 kr. 
 • Dansk Arbejder Idrætsforbund, Idræt- og aktivitetsfællesskaber på bosteder for psykisk sårbare - et bindeled til civilsamfundet , 50.000 kr. 
 • Limfjordens Idrætsforening, Lysglimt i en mørk coronatid for psykisk sårbare, 11.000 kr. 
 • Viborg Bibliotekerne, Guidet fællessang som kulturel aktivitet for sårbare hjemmeboende borgere, 21.200 kr. 
 • Foreningen Poesiens Hus, Poesibanke for, med og af psykisk sårbare unge, 37.720 kr. 
 • Centerrådet ved Rosendalcentret, Cykling for alle - Rickshaw-cykel med cykelpilot, 48.000 kr. 
 • Bibliotek og Borgerservice Frederikshavn Kommune, Understøt fællesskab - Forebyg ensomhed, 15.240 kr. 
 • Idrætsforeningen Kæmperne af 1998, Sommeraktiviteter for psykisk sårbare, 25.000 kr. 
 • Alzheimerforeningen Nordjylland, Kultur vækker minder hos mennesker med demens, 33.200 kr. 
 • Idrætsfællesskabet, Discgolf for unge socialt udsatte, 20.100 kr. 
 • Foreningen Jordforbindelsen, Mænds Mødesteder i Naturen, 50.000 kr. 
 • Team 2010, Opstartsarrangement for Handicapidræt, 15.000 kr. 
 • Sejlklubben Køge Bugt, Værnemidler og Genåbning i forb.m. Corona, 10.000 kr. 
 • Katrinehavens Venner, Funny- Floor | et interaktivt gulv, 25.000 kr. 
 • Nykøbing F. Skytteforening, Styrke socialt samvær og trivsel i skytteforeningen, 40.200 kr. 
 • Ungodense, Sommeråbent i Motorklubberne, 41.627 kr. 
 • Gang i Nordvest, Lydløst diskotek og dansefest i Helsingørs Nordvestkvarter, 25.000 kr. 
 • Copenhagen Contemporary-Fonden, Sommerkunstskole, 39.400 kr. 
 • KIFU Københavns Idrætsforening for udviklingshæmmede, Velkommen Tilbage post-corona, 25.716 kr. 
 • Rudersdal Musikskole, Musik til glæde og fællesskab i Ebberød, 10.000 kr. 
 • Scenekunstkompagniet GLiMT, Opførsel af "CameliOrquestra" forestilling for beboere og brugere af "Kompasset", 27.000 kr. 
 • Emergency Architecture and Human Rights, Build your future! - Nye fællesskaber for unge i Hørgården, 47.950 kr. 
 • HUSET-frivilligcenter for selvhjælp Vejle, Naturterapi, 42.500 kr. 
 • Hornslet Idrætsforening, Hornslet IF BMX Cycling Kropamok, 50.000 kr.
 • Aktivitetsjonglørene, Levende rollespil for udsatte og sårbare børn og unge i middelaldertiden, 34.900 kr.
 • Skalborg Sportsklub, Hyttetur Hou/Hals, 12.900 kr. 
 • Gallo Skolen, Gallo-skolen i gang igen efter Corona, 20.852 kr.
 • Idrætsklubben Skovbakken, Mere UD! Flere UD!, 50.000 kr.
 • Frederiksbergmuseerne, Kulturkasser udviklet af og for sårbare borgere, 44.000 kr. 
 • HOPLA, Bov Handicapidræt, Tur til Den Gamle By i Aarhus, 21.500 kr.
 • Bibliotek og Borgerservice Frederikshavn Kommune, Street Art mod ensomhed, 37.959 kr.
 • SALTO Familieaktiviteter, Børne musik-musak - koncerter for børn, 17.000 kr. 
 • Selvhjælp Silkeborg, Tiltrængte fællesskaber for unge pårørende til psykisk sårbare, 28.320 kr.
 • Nørrebro Bibliotek, Dansk snakkeklub rykker udendørs, 20.000 kr.
 • Pusterum, Hulegårdens musikfestival – Musik for voksne med funktionsnedsættelse, 50.000 kr.
 • Foreningen Sommerbold på heden, Sommerbold på heden - fodbold for unikke børn og voksne, 50.000 kr.
 • Foreningen for Kunst og Iværksætteri, Grow Your Own Way camp Indre Nørrebro uge 32, 48.000 kr.
 • NørrebroByggerne, Tryghed & tekstiler, et samlingspunkt for sårbare kvinder, 47.500 kr.
 • Sangforeningen Aftenrøden Ejbykoret, Syng med glæde - for glæde, 20.800 kr. 
 • Tønder Kulturskole, KOL-kor Toftlund, 20.000 kr.
 • SOIF Fodbold, FÆLLESSKAB, BEVÆGELSE OG GLÆDE, 50.000 kr.
 • Teater Magistraten, Sårbar Scenekunstoplevelser, 49.050 kr. 
 • CP Danmark kreds 13, Bevægelse, leg og socialt samvær, 35.000 kr.
 • NørrebroByggerne, Maskeworkshops for udsatte unge, 40.800 kr.
 • JazzDanmark, JazzCamp for udsatte piger i Herning, 50.000 kr.
 • Nationalmuseet, Styr på pengene – fællesskab og finansiel dannelse for sårbare unge i almene boliger, 41.250 kr.
 • Foreningen for Skuespil og Bevidsthed, "Man skal aldrig sige aldrig" - John Mogensen Trio besøger væresteder, 46.500 kr.
 • Bowlingklubben Trekanten KIF, Parasport i BK Trekanten KIF´s udviklingsspor, 19.000 kr.
 • Boldklubben Fremad Valby - IdrætsDøgner og Medlemsblad, Foreningsfodbold for mandlige flygtninge på botilbud, 27.400 kr.
 • Sønderborg Amatør Bokseklub, Bokse – og bevægelighedstræning for Parkinson, 10.000 kr. 
 • Pigeliv, Pigeliv Ud af Vollsmose, 43.224 kr.
 • Himmerland Boligforening, På tur i rickshaw og på vej til demensvenligt nabofællesskab, 50.000 kr.
 • Handicapidrætsforeningen "Lavia-Århus", Dansk goalball turnering, 45.800 kr.
 • COPENHAGEN CONTEMPORARY-FONDEN, Velkommen til Ingenmandsland, 50.000 kr.
 • Niverød Tennis, MatchPoint! - et tværfagligt sommerprojekt med Nivås børn, 49.625 kr.
 • Odense Sportsklatreklub, Gensyn og introduktion til paraklatring, 10.452 kr.
 • GAME, Kokkeelever i praktik til fire street events i udsatte boligområder, 15.000 kr.
 • Silkeborg Roklub, Midler til en udflugt for Roklubbens Handicapafdeling efter coronakrisen, 17.000 kr.
 • Sommerlejrgruppen Bjørnebanden, Sommerlejr for udsatte børn og unge, 20.500 kr.
 • Alpha Esport Stevns, E-sportcafé for diagnosebørn og deres familier, 50.000 kr.
 • Foreningen Kunst og Mental Sundhed, Dramaworkshops på Psykiatrisk Center Amager, 50.000 kr.
 • Kulturforeningen Billeshave, Syng demens du kan - kultur i et langsomt og venligt tempo, 50.000 kr.
 • Børnekulturpiloterne, 3-trins oplevelsesraket med teaterlabyrint, 2.283 kr.

 

Kilde: Kulturministeriet.dk

Se mere

Særligt udsatte unge, der kæmper med for eksempel psykiske lidelser, misbrug eller hjemløshed, får mulighed for at deltage i en musikalsk ”Rap Camp”. Her får unge fra hele landet chancen for at indgå i et positivt fællesskab, hvor de kan give udtryk for egne livserfaringer.

Der er også kulturelle oplevelser på vej til de ældre, der ikke selv har mulighed for at tage i teatret. På 37 plejehjem fra i alt 11 kommuner, heriblandt Slagelse Kommune, kommer Teater Magistraten eksempelvis på besøg og opfører en musikalsk teaterforestilling målrettet demensramte ældre.  

Tilskud til projekter inden for kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen fordeler sig i to kategorier: Tilskud til de mindre projekter strækker sig fra 10.000 til 50.000 kroner, og tilskud til større projekter strækker sig fra 51.000 til 2 millioner kroner.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App