Stort flertal af forældre siger ja til test af deres børn i folkeskolen

Fire ud af fem skolebørn bliver testet to gange om ugen, viser en rundspørge, TV2 ØST har lavet.

- Ja! Mit barn må gerne blive testet to gange om ugen i forbindelse med undervisning i skolerne.

Sådan har svaret fra forældre til børn mellem 12 og 15 år lydt i skolernes kommunikationssystem, Aula, mange gange de seneste uger.

Her har forældrene til børnene nemlig skullet forholde sig til, om de vil give samtykke til, at eleverne må blive testet i skoletiden, sådan som anbefalingen lyder fra myndighederne i forbindelse med genåbningen.

Faktisk har fire ud af fem forældre sagt ja, viser en rundspørge til regionens kommuner, som TV2 ØST har foretaget.

Tallene er indsamlet hos de 12 kommuner i TV2 ØSTs sendeområde i ugen efter påske. Seks kommuner har valgt at sende deres opgørelse af tallene fra Aula. Tallene er dog opgjort forskelligt fra kommune til kommune - nogle har sendt tallene på skoleplan, andre på kommuneplan.

Billedet er dog klart på tværs af regionen fra Odsherred i nordvest til Lolland i syd: Lige omkring 80 procent har givet samtykke til, at deres børn er med i programmet. På skolen med den højeste nejprocent i TV2 ØSTs tal har 24,7 procent af forældrene sagt nej til at være en del af programmet, men generelt er nej-tallet på mellem 15 og 18 procent.

quote Vi oplever det sådan, at det er et absolut fåtal, der ikke ønsker at lade deres børn teste

Esben Andersen, skole- og dagtilbudschef, Lolland Kommune

- Vi oplever generelt en meget stor opbakning til at lade eleverne blive testet, siger skole- og dagtilbudschef i Lolland Kommune, Esben Andersen.

- Vi oplever det sådan, at det er et absolut fåtal, der ikke ønsker at lade deres børn teste. Det er selvfølgelig nogle, men det er meget få. Til gengæld oplever vi, at flere forældre i stedet vælger at lade deres børn blive testet på testcentrene i Samfundssporet, siger han. 

På testcentrene kan børnene få en PCR-test i halsen, der regnes som mere præcis. Samtidig kan det spille ind i tallene, at nogle forældre måske ikke bruger Aula så tit, som skolerne måtte ønske, og derfor måske ikke de seneste uger har været online på systemet, så de kunne sige ja eller nej til erklæringen.

En opfordring, ikke et krav

I folkeskolen er det en opfordring til at lade sig teste - og det har således ikke umiddelbart nogle konsekvenser for de elever, der ikke testes, fremgår det af Undervisningsministeriets hjemmeside. Det er dog et krav for elever på efterskoler og ungdoms- og voksenuddannelser, at de lader sig teste mindst to gange om ugen.

quote Jeg tror, at nogle forældre gerne vil være med deres børn, både når de testes, og når de får svar

Torben Møller Nielsen, skoleleder, Lille Næstved Skole

Generelt, så er det da også et fåtal af eleverne i folkeskolen, der ikke testes. Det siger skoleleder Torben Møller Nielsen fra Lille Næstved Skole i Næstved, der trods navnet er en af kommunens større skoler. Han er medlem af hovedbestyrelsen i Skolelederforeningen.

- Mit indtryk er, at vi kun har meget få, der ikke testes. Det er da også noget, som vi har set ved de udbrud, vi har haft på min skole. Når vi har anbefalet forældrene at isolere børnene og få dem testet, så er det sket. Vi møder ikke test-resistente forældre, tværtimod. De vil rigtig gerne samarbejde, siger han. 

Han tror, at nogle forældre mener, at deres plads er sammen med børnene, når de testes.

- Jeg tror, at nogle forældre gerne vil være med deres børn, både når de testes, og når de får svar. Det, tror jeg, er afsættet for, at nogle forældre vælger det fra. Det kan samtidig være, at nogle foretrækker en PCR-test, og det kan også være, at de ikke har fået trykket på den rigtige knap i Aula. Men mit indtryk er, at det er meget få forældre, der ikke vil lade deres børn teste, siger han.

Derfor understreger han også, at han ikke frygter, at ikke-testede børn spreder smitte på skolerne, selvom skolerne jo ikke spørger forældrene, om de er testet i andet regi. 

- Vi arbejder med tillid, ikke kontrol. Jeg tror ikke, at nogen har forventet, at samtlige elever i klasserne ville blive testet. Målet er, minimere smitten mest muligt, siger han.

Torben Møller Nielsen mener samtidig, at testene er kommet rigtig godt fra start.

- Når man ser bort fra den ekstra administration på skolen, som vi ikke er vant til, så er det kommet godt afsted. Og jeg tror, at alle er enige om, at det er vigtigt, at børnene kommer i skole, siger han.

Ekspert: Det er bedre end frygtet

I Lolland Kommune er der lige nu mellem 30 og 40 personer i et såkaldt frivillighedskorps, der arbejder med at teste eleverne efter en detaljeret plan. Og selvom arbejdet går planmæssigt, så ser skole- og dagtilbudschef Esben Andersen gerne, at endnu flere elever kommer med.

- Generelt, så er det rigtig vigtigt, at så mange som muligt er med i testene. Lige nu har vi et udbrud i Nakskov, hvor klasser på to skoler og en børnehave er sendt hjem. Her ser vi tydeligt, hvor vigtigt det er, at man deltager i testningen og smitteopsporingen, siger han.

Professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen ser gerne, at flere kommer med i screeningen på skolerne - men er meget glad for den opbakning, der allerede er.

quote Jeg havde frygtet, at tallet ville være noget lavere

Allan Randrup Thomsen, professor i Professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet

- Det er klart, at jeg på den ene side gerne vil have så mange som muligt med i sådan en screeningsordning. Men jeg synes, at fire ud af fem er en ret god tilslutning. Så længe tilslutningen er så høj, vil jeg sige, at det giver et rigtig godt redskab til at holde øje med smitten. Jeg havde frygtet, at tallet ville være noget lavere, siger han.

Han mener, at når så mange er med, så står skolerne bedre, hvis der kommer smitteudbrud i en klasse.

- Det er klart, at en elev, som ikke er testet, vil kunne smitte sine klassekammerater og vil kunne være længere i klassen, før han eller hun opdages. Men så skulle kammeraterne jo gerne blive fundet via screeningen - og på den måde kan vi - om alt går vel - stadig nøjes med at sende den enkelte klasse hjem og ikke hele skolen, siger han.

Allan Randrup Thomsen understreger dog, at det stadig er en rigtig god ide, at så mange som muligt lader sig teste.

- Det gamle dogme om, at skolerne ikke var effektive som smittecentre ser ikke ud til at gælde med de nye varianter. Nogle forskere mener, at varianterne smitter hurtigere i klasseværelserne. Så det er rigtig godt for alle, at vi screener for smitte i skolerne, siger han