Stor undersøgelse af børns sprog: Flest udfordret i Guldborgsund, Ringsted og Stevns

Flere kommuner i regionen ligger højt i andelen af børn med sproglige udfordringer. Blandt andet i Ringsted, hvor man nu har indført flere indsatser.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Et nyt skoleår er i gang, og det betyder, at landets skoler har taget imod en masse nye elever i børnehaveklasserne. Men nogle steder er der store forskelle på, hvordan børnene klarer sig sprogligt. I flere kommuner har tæt på hver tredje barn for eksempel udfordringer med talesproget. 

Det viser en analyse udarbejdet af Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed, der har sammenlignet, hvor mange børn, der er sprogligt udfordret efter endt dagtilbud i 61 kommuner.

quote Det ser ikke prangende ud, og det var vi også godt nok klar over

Sune Thor Olsen, børnecenterchef, Ringsted Kommune

Her boner flere kommunerne i vores sendeområde ud. Ringsted og Stevns er blandt de kommuner, hvor der er den største andel af børn med udfordringer med talesproget set i forhold til, hvad man kunne forvente, når man tager højde for forskelle i børnesammensætningen.

I Stevns kommune havde 29,9 procent af de sprogvurderede børn i 2019 udfordringer med talesprog. I Ringsted var andelen 29,7 procent. De to kommuners tal er langt højere end landsgennemsnittet, der i 2019 var 19 procent. 

Analyse af andel børn med sproglige udfordringer

Placeringen kommer ikke som et chok i Ringsted Kommune, fortæller Sune Thor Olsen, der er børnecenterchef.

- Det ser ikke prangende ud, og det var vi også godt nok klar over, siger han og fortsætter: 

- Jeg vidste godt, da jeg blev ansat i 2019, at der var nogle udfordringer, og at vi skulle have noget mere struktur og retning for sprogarbejdet, bedre koordinering og en ny lovgivning, der skulle implementeres. Herunder var der også en erkendelse af, at vi som dagtilbudsområde skulle løfte os videre mod det, man på moderne dansk kalder højkvalitetsdagtilbud, siger han. 

Et stort fokusområde

Analysen viser, at børn, der har gået i en selvejende institution i Ringsted forud for skolestarten fylder mere i andelen af børn med sproglige udfordringer end børn fra de kommunale dagtilbud. 

quote Det er svært at vide, hvad årsagen helt præcist er, for nogle årgange er mere udfordrede, end andre årgange

Sune Thor Olsen, børnecenterchef i Ringsted Kommune

Men både i de selvejende og de kommunale dagtilbud i Ringsted er der siden analyseåret 2019 blevet sat flere ting i gang for at forbedre arbejdet med børns sprog, fortæller Sune Thor Olsen. 

- Der er kommet to dygtige ledere i de store selvejende dagtilbud, og de arbejder lige nu intensivt med sprogarbejdet. Og så er det vigtigt at sige, at det (sprogvurderingen fra 2019, red.) er tre år siden. Der er virkelig sket meget. Der er blevet sat et væld af aktivitet i gang for at komme de her udfordringer til livs. Vi har også en politisk målsætning om at arbejde med sprog, så på den måde er det et stort fokusområde i kommunen, siger Sune Thor Olsen.

Tror på forbedring

Ifølge børnecenterchefen er det svært at komme med én bestemt forklaring på den høje andel af sprogligt udfordrede børn i kommunen, men han erkender, at en tidligere manglende indsats kan have spillet ind. 

- Det er svært at vide, hvad årsagen helt præcist er, for nogle årgange er mere udfordrede end andre årgange. Det kan være en forklaring. Men vi ved også, at arbejdet med sprog i børnehave og vuggestuer kræver høj faglighed, systematik og et målrettet arbejde også i forhold til organisering af metoder og de rette værktøjer. Så det kan sagtens være udtryk for, at vi ikke har arbejdet struktureret med de rigtige redskaber førhen, siger Sune Thor Olsen.

Læs også
Flere skoler har været under tilsyn i årevis - dårlig trivsel, lavt niveau og under landsgennemsnit
Læs også
Flere skoler har været under tilsyn i årevis - dårlig trivsel, lavt niveau og under landsgennemsnit

Han fortæller, at der i Ringsted Kommune nu bliver arbejdet med at styrke børnene sprogligt med flere værktøjer. 

- Vi har sat rigtigt meget ind. Hvis jeg skal fremhæve noget, så er det implementeringen af den nye styrkede læreplan. Det er en fælles retning for dagtilbuddene, som er fastsat ved lov, og der er sproget et af nøgleområderne. I forlængelse af det har vi udviklet et værktøj, der hedder den Pædagogiske Plan, der er en struktureret, skriftlig pædagogisk måde at arbejde med udfordringer hos et barn eller en børnegruppe, herunder sproglige udfordringer, siger han. 

Derudover er pædagogerne i alle kommunens vuggestuer begyndt at arbejde med det forebyggende sprogpædagogiske redskab Sprogtrappen, som ifølge Sune Thor Olsen har til formål at understøtte personalets arbejde med børnenes tidlige sprogudvikling. 

Udfordringer med talesprog i sendeområdet