Stor forskel på top og bund - kommuner bruger vidt forskellige beløb på ældrepleje

Der er stor forskel på, hvor mange penge kommunerne bruger på de ældre borgere. Et flertal af kommuner har skåret ned på udgifterne siden 2020.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Det er ikke lige meget, i hvilken kommune man vælger at nyde sit otium. 

For mens nogle kommuner bruger flere penge på ældrepleje og andre udgifter forbundet med borgere over 67 år, så har et flertal af de midt- og sydsjællandske kommuner valgt at skære på udgifterne på ældreområdet. 

Det dybeste hug i budgettet til de ældre er sket i Lolland Kommune, der siden 2020 har skåret 10,7 procent af budgettet. Også Guldborgsund, Næstved, Odsherred, Slagelse, Sorø og Stevns bruger færre penge på de ældre borgere. 

Til gengæld har fem midt- og sydsjællandske kommuner i samme periode skruet op for pengestrømmen til ældreområdet. 

Det viser en opgørelse fra fagforbundet FOA. 

Mindst i Stevns

Stevns Kommune er den af kommunerne, der bruger mindst på ældreområdet, viser opgørelsen. Kommunen har i 2024 afsat 43.118 kroner pr. borger over 67 år, mens Slagelse Kommune bruger 50.565 kroner. 

På landsplan er der sket et fald på gennemsnitligt 2,8 procent i de kommunale udgifter til ældre. 

Udviklingen vækker bekymring hos Tanja Nielsen, der er formand for social- og sundhedssektoren i FOA.

- Vi ved, at kommunernes økonomi er hårdt presset. Men udviklingen i ældreudgifterne skal ses i lyset af, at regeringen i en årrække har afsat penge nok til, at kommunerne kan følge med i befolkningsudviklingen. Så det virker mærkeligt, at nogle kommuner ligefrem skærer ned på området, mener Tanja Nielsen.

Fra 2020 til 2024 er ældreudgifterne pr. borger over 67 år på landsplan steget i 32 kommuner, mens udgifterne er faldet i 66 kommuner.


Nyhedsoverblik