Skoler dropper udeundervisning: - Virtuel undervisning er bedre til det faglige

Elever i 5.-8. klasse kan få udeundervisning hver anden uge ifølge de nye retningslinjer, men det bliver ikke virkeligheden på flere skoler, som TV2 ØST har været i kontakt med.

Vi kan komme til frisøren, på restaurant, i storcentre og på museer igen. Men elever i 5.-8. klasse må stadigvæk ikke være i skole alle dage. 

Et plaster på såret er, at de nu får mulighed for at få udeundervisning i de uger, hvor de ikke kan møde frem i skole. Det blev besluttet af partierne bag seneste genåbningsplan, som trådte i kraft onsdag.

Men der bliver ikke meget udeundervisning på Susåskolen afdeling Holsted i det nordlige Næstved.

- Helt konkret hos os, har vi gjort det sådan, at 5.-8. klasserne fortsat har virtuel undervisning hver anden uge. Men den enkelte årgangs lærere har så en sparring med afdelingslederen for at se, om de kan finde en dag eller to, hvor eleverne kan få noget udeundervisning, siger skoleleder, Stefan Gents.

Prioriterer fagligheden

Ledelsen på skolen har vurderet, at udeundervisning ikke nødvendigvis er det bedste tilbud for eleverne. 

- Der er nogle fag, hvor vi har savnet at kunne være indenfor - for eksempel i fysik, hvor vi har brug for at være i faglokalerne, og der kan vi ikke bare flytte lærerne ud, for så vil eleverne tabe noget yderligere rent fagligt, siger Stefan Gents.

quote Grundlæggende ønsker vi os bare, at børnene kan komme indendørs, fordi der kan vi arbejde med dem både fagligt og trivselsmæssigt

Stefan Gents, skoleleder, Susåskolen afdeling Holsted

Skal de udendørs fysiktimer udfyldes af en anden lærer i et andet fag, så kan den lærer ikke passe de andre timer med andre klasser, som vedkommende skulle have haft. 

- Vi har et dilemma imellem, at vi gerne vil samle eleverne til endnu mere trivselsarbejde, men omvendt, hvis vi skal koble lærere på til hele udeundervisningsdage, så bliver de taget ud af andre fagtimer, som gør, at der kommer et fagligt tab, som vi også gerne vil fokusere på, siger skolelederen.

Virtuel undervisning på Nyrupskolen

I Kalundborg skal eleverne i 5.-8. klasse på Nyrupskolen nok heller ikke forvente at få udeundervisning fem dage i træk. Her har skoleleder John Saxild-Hansen og resten af ledelsen besluttet, at der er udeundervisning to dage om ugen, og vel at mærke kun nogle af timerne, blandt andet i idrætstimerne.

Når der fra ledelsens side ikke bliver forlangt mere udeundervisning end det, handler det om hensynet til fagligheden.

- Udeundervisning er rigtig godt til det trivselsmæssige, men vi har også et efterslæb, hvad angår fagligheden, og her er den virtuelle undervisning altså bedre, siger han.

Hvis de enkelte lærere i klasserne vil lave mere udeundervisning end det, ledelsen har lagt op til, så er de velkomne til det, fortæller skolelederen.

- Men udeundervisning er også udfordret af vejret. Der er i hvert fald forskel på at have matematik udendørs i 18 graders varme og så som i dag, hvor det er ti grader og blæsende, siger John Saxild-Hansen.

Skoleledere på to andre skoler i TV2 ØSTs sendeområde fortæller den samme historie – enten dropper de udeundervisningen helt eller også gennemfører de den i begrænset omfang.

S: Genåbning skal ske i et forsvarligt tempo

Skolelederforeningen vurderer, at mere end halvdelen af skolerne vil holde fast i fjernundervisning, fordi kvaliteten bliver for ringe, og udeundervisning kræver mange ressourcer.

- Det er en frustration, selvom det er velment fra politisk side. Der er skoler, som kan få det til at fungere fornuftigt, og der er skoler, som slet ikke kan få det til at fungere. Det er den virkelighed, vi lever i, siger formand Claus Hjortdal til TV2.

Både Venstre og De Radikale presser på for at få åbnet skolerne mere op, men Socialdemokratiet trækker i bremsen.

- Vi kigger løbende på, om der er muligheder for at lukke mere op. Vi gør det i det tempo, som kan forsvares, og hvor vi stadig har styr på smitteudviklingen og pandemien, siger Jens Joel, som er Socialdemokratiets undervisningsordfører til TV2. 

quote Vi har jo fået at vide mange steder fra, at børnene har behov for at komme tilbage i skolen

Mette Frederiksen (S), statsminister

Til Ritzau siger statsminister Mette Frederiksen (S), at regeringen og et bredt politisk flertal i den seneste genåbningsaftale har forsøgt at tage hensyn til det store ønske om mere skolegang for børnene

- Hvis der er nogle konkrete udfordringer på undervisningsområdet, så må vi diskutere det i det sektorpartnerskab, der er. Så kan der være nogle helt konkrete udfordringer lokalt. Dem må man prøve at løse, så godt man kan, siger Mette Frederiksen.

- Vi har jo fået at vide mange steder fra, at børnene har behov for at komme tilbage i skolen. Og at der også er nogle børn, der har nogle trivselsudfordringer. Dem løser vi vel bedst ved, at man faktisk bruger muligheden for at få børnene tilbage, når muligheden nu er der.

På Susåskolen afdeling Holsted er ønsket at få alle eleverne tilbage på fuld tid snart.

- Grundlæggende ønsker vi os bare, at børnene kan komme indendørs, fordi der kan vi arbejde med dem både fagligt og trivselsmæssigt, siger Stefan Gents.

Sådan har forløbet været for 5.-8. klasserne