Sjællandsk affaldsselskab melder sig klar til at brænde mink: - Selvfølgelig vil vi hjælpe

Til maj skal millioner af døde mink graves op og brændes. AffaldPlus er blandt flere andre klar på opgaven, hvis det bliver nødvendigt.

Snart begynder endnu et kapitel i den verserende minksag. Til maj ventes det nemlig, at de cirka fire millioner mink, der i november blev gravet ned, skal graves op igen og brændes.

Afbrændingen er som udgangspunkt en opgave for to jyske affaldsselskaber, men de har ikke kapacitet til at stå for afbrænding af alle de fire millioner mink selv. Afbrændingen af de mink, der bliver i overskud, er derfor sendt i udbud, og her melder blandt andet AffaldPlus sig klar.

quote Vi har teknologien til det, og vi vil selvfølgelig gerne hjælpe med det her problem

Niels Damgaard, kommunikationschef, AffaldPlus.

- Vi har teknologien til det, og vi vil selvfølgelig gerne hjælpe med det her problem, siger Niels Damgaard, kommunikationschef hos AffaldPlus.

Affaldplus er et fælleskommunalt affaldsselskab, der dækker Syd- og Vestsjælland. Tilbage i efteråret hjalp affaldsselskabet også til med at brænde en lille del af de mange millioner mink, der blev aflivet som følge af regeringens beslutning.

- Vi meldte os i efteråret til at brænde de her mink, og der fik vi nogle få læs. Det var omkring to til tre læs, så det var ikke så mange, siger Niels Damgaard.

Omkring 15 til 17 millioner mink blev i efteråret aflivet af frygt for en muteret coronavirus.

Størstedelen af de aflivede mink blev brændt på forskellige forbrændingsanlæg, men mængden af døde mink blev i november så stor, at anlæggene ikke kunne følge med. Derfor besluttede regeringen, at nogle af minkene i stedet skulle graves ned i massegrave på militære områder ved Nørre Felding nær Holstebro og Kølvrå ved Karup.

Det udløste skarp kritik fra beboere i de to områder, der frygtede for konsekvenserne for miljøet. Kort før jul besluttede politikerne derfor, at minkene skulle graves op, når dyrene efter et halvt år ikke længere ville udgøre en smitterisiko, og nu er den tid snart kommet.

Regionens affaldsselskaber vil gerne hjælpe

Tilbage i efteråret viste 13 affaldsanlæg landet over interesse for at brænde de mange aflivede mink. Ifølge Dansk Affaldsforening er disse 13 anlæg stadig klar til at hjælpe til med den kommende afbrænding, så vidt det bliver nødvendigt. 

For TV2 ØSTs sendeområde gælder det foruden AffaldPlus også Refa og Argo.

Både AffaldPlus og Argo oplyser, at de ikke har budt på opgaven endnu, men at der kommer et bud inden torsdag, hvor der er frist. 

- Vi vil selvfølgelig gerne hjælpe til igen, men da minkene kommer fra Jylland, kan det hurtigt blive for dyrt at transportere minkene over til os. Vi sender et bud, og så må vi se, hvordan det ender, fortæller Niels Damgaard fra AffaldPlus. 

Også Refa oplyser, at de ser afbrændingen af de døde mink som en samfundsopgave, og at de som udgangspunkt er klar til at hjælpe. Sandsynligheden for, at Refa, der dækker Lolland og Falster, bliver valgt, er dog meget lille, fordi de geografisk er placeret så langt fra massegravene i Jylland. Refa har derfor endnu ikke endeligt besluttet, om de søger opgaven i denne omgang. 

- Vi vil meget gerne hjælpe, men vi er lige nu i gang med at overveje, om det er relevant for os at byde, fordi vi sandsynligvis ikke bliver valgt til opgaven. Så en ting er, at vi gerne vil hjælpe, men om der så bliver behov for det, det er noget andet, siger Kenneth Prehn, kommunikationskonsulent i Refa.

Med til denne vurdering hører, at Refa i efteråret aldrig fik leveret nogle mink, de skulle afbrænde, selvom de havde meldt, at de stod klar til at hjælpe.

Døde dyr brænder dårligt

Ifølge Dansk Affaldsforening er der samlet set tale om mellem 15.000 og 20.000 ton minkkadavere, der skal brændes.

Bliver et af regionens affaldsselskaber valgt til opgaven, vil der dog formentlig være tale om en lille del af den samlede mængde minkkadavere.

- Vores forventning på forhånd er, at det nok ikke bliver de store mængder, vi vil få, siger Niels Damgaard, AffaldPlus.

Ender nogle af minkene hos AffaldPlus vil de blive læsset af i en affaldssilo og blandet med det øvrige affald. Herefter vil blandingen blive brændt ved temperaturer på over 800 grader.

- Sådan nogle døde dyr brænder jo ikke så godt, så de skal blandes med noget af det, der brænder bedre som affald fra husholdning og erhverv. Det gælder om at blande det, så man får en nogenlunde jævn forbrænding, forklarer Niels Damgaard.

Selvom der er tale om kadavere, skal man som borger i nærheden af forbrændingsanlægget dog ifølge Niels Damgaard ikke være bekymret for de store lugtgener.

- Der kan selvfølgelig være noget omkring aflæsningen, men selve forbrændingen er vi ikke så bekymrede for. Dels på grund af denne her meget høje temperatur og dels, fordi røgen bliver renset efter alle kunstens regler.

Det er planen, at kadaverne fra de nedgravede mink skal brændes i slutningen af maj og starten af juni, hvis alt forløber planmæssigt.

På Nordgaarden øst for Næstved betød kravet om aflivning af mink, at flere af dem måtte fryses ned, fordi de ikke kunne blive pelset hurtigt nok.