Se kortet - her skal der plantes mere skov

Klimaskovfonden har givet tilsagn til nye klimaprojekter, hvor der plantes ny skov eller hvor lavbundsjorder omdannes til natur- og vådområder.

Snart rejser der sig nye skove og etableres store natur- og vådområder ved blandt andet Store Merløse, Mørkøv, Magleby, Vallensved, Tersløse og Bårse

Klimaskovfonden har nemlig givet økonomisk tilsagn til 30 klimaprojekter rundt omkring i landet. 13 af dem ligger i sendeområdet.

quote Klimaindsatsen kræver handling fra alle sider

Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden

Til sammen vil de nye projekter ifølge fonden betyde en reduktion af 75.000 tons CO2 over projekternes levetid og 268 hektar ny natur i Danmark.

- Vi er rigtig glade for, at så mange allerede har fået øjnene for muligheden for at lave klimaprojekter på deres jorder, siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden, i en pressemeddelelse og fortsætter:

Læs også
Bassin bruges som losseplads: - Vi hiver 40 indkøbsvogne op om året
Læs også
Bassin bruges som losseplads: - Vi hiver 40 indkøbsvogne op om året

- Klimaindsatsen kræver handling fra alle sider, og når vi bruger naturens egne redskaber til at mindske CO2, kan vi samtidig glæde os over mere natur i Danmark, der er med til at beskytte vores drikkevand, forbedre vilkårene for biodiversitet og give nye muligheder for naturoplevelser.

Ud af de 30 nye projekter er der 26 projekter, hvor der skal rejses skov. Her er 23 på arealer, hvor der samtidig er særlig interesse i at beskytte drikkevand.

Forbedrer vandmiljø og biodiversitet

For fonden har det været en prioritet, at skovrejsning både gavner klimaet og forbedrer for eksempel vandmiljø og biodiversitet.

Desuden har fonden givet støtte til fire lavbundsprojekter, der skal afprøve en forenklet metode for udtagning af små arealer med kulstofrige lavbundsjorder på under 10 hektar.

Læs også
Kommune ville give campingvogne væk - sådan gik det
Læs også
Kommune ville give campingvogne væk - sådan gik det

- Alt i alt er vi rigtig tilfredse med at kunne støtte både skovrejsning og lavbundsprojekter, og med at kunne give støtte til alle typer lodsejere, både kommuner, private lodsejere og kirkerne, der er en stor jordbesidder i Danmark, siger Poul Erik Lauridsen.

Klimaskovfonden er en uafhængig, statslig forvaltningsenhed under Miljøministeriet, der ledes af en selvstændig bestyrelse, og som dagligt drives af et sekretariat og en direktør, som er ansat af bestyrelsen.