Sådan holder du en brandsikker sankthans

Snart er det sankthans, og i den anledning kommer Beredskabsstyrelsen med gode råd til, hvordan man får en brandsikker en af slagsen.

Brandvæsenet rykker ud til flere end dobbelt så mange 112-udkald sankthansaften som på en normal aften og nat. Det oplyser Beredskabsstyrelsen i en pressemeddelelse. 

Nu er det snart tid til at samles om sankthansbålet igen, og i den forbindelse kommer beredskabet med råd til, hvordan man kan mindske risikoen for, at bål bliver til brand.

- Forsigtighed er et nøgleord, når det kommer til sankthansbål. Sørg for at bygge bålet i sikker afstand til materialer, der kan brænde, tag hensyn til dine naboer og omgivelser, og vær opmærksom på vind- og vejrforholdene. Det er desuden vigtigt, at du aldrig bruger brandfarlige væsker som for eksempel tændvæske eller benzin til optænding af bålet, udtaler Mads Dalgaard, der er forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen, i pressemeddelelsen.

Fem gode råd til sankthans

Ifølge Danske Beredskaber er det en god idé også at tænke over placeringen af bålet. Det skal gerne være 30 meter fra bygninger med hårdt tag, og her skal afstanden fordobles i vindens retning, hvis der er jævn eller frisk vind. 

Der skal være 60 meter fra letantændelige markafgrøder og 200 meter fra letantændelige tage som for eksempel stråtækte huse, nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation samt oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.

- Hvis der blæser en hård vind eller mere, er det forbudt at tænde bål. I særligt tørre perioder kan der ligeledes indføres afbrændingsforbud. Man bør derfor altid undersøge, hvad der gælder i sit lokalområde, før man tænder bål, udtaler Kenny Christensen, der er forebyggelsesekspert hos Danske Beredskaber.

Man kan orientere sig på brandfare.dk for at se, om og hvor der er indført afbrændingsforbud.

Hovedbestanddelen af sankthansbålet bør ifølge Beredskabsstyrelsen altid bestå af tørt, rent træ. Det er forbudt at bruge affald, trykimprægneret træ og andet overfladebehandlet træ i sit bål.