¨

Rød blok indgår finanslovsaftale - minimumsnormeringer indføres i 2025

Et af punkterne på finansloven for 2020 er en fuldt indfaset minimumsnormering i 2025. Foto: TV2 ØST

Minimumsnormeringerne bliver fuldt indfaset i 2025. Den konkrete model bliver først forhandlet færdig næste år.

Regeringen har mandag indgået en aftale om finansloven for 2020 med Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Det siger finansminster Nicolai Wammen (S). 

Et af punkterne på finansloven er en fuldt indfasede minimumsnormeringer i 2025. Modellen skal forhandles i fagministeriet til næste år.

Stort valgemne

Emnet var et af de helt store i valgkampen, hvor mange tusinder gik på gaden i over 50 byer for at kæmpe for bedre forhold i danske daginstitutioner.

Målet er, at der fuldt indfaset skal være tre børn per voksen i vuggestuer og seks børn per voksen i børnehaver.

I 2020 afsættes der 500 millioner kroner, 600 millioner kroner i 2021, 800 millioner kroner i 2022, 1,2 milliarder kroner i 2023, 1,4 milliarder kroner i 2024 og 1,6 milliarder kroner i 2025.

Derfra skal der årligt afsættes 1,6 milliarder kroner.

Forhandlingerne begynder i 2020

Parterne er enige om en model for minimumsnormeringer, som skal forhandles på plads i Børne- og Undervisningsministeriet, ligesom der skal findes en plan for at få flere pædagoger og løfte uddannelsen.

Parterne er endnu ikke enige om, hvorvidt det skal gælde for hver enkelt institution, eller om kommunerne selv må fordele pædagoger der, hvor de vil.

Særligt Enhedslisten har talt for, at de ikke betragter det som minimumsnormeringer, hvis det ikke er på institutionsniveau. Men også SF kæmper for, at det skal blive den endelige model.

Her er hovedpunkterne i finansloven

 • Minimumsnormeringer indføres. Målet er, at der fuldt indfaset skal være tre børn per voksen i vuggestuer og seks børn per voksen i børnehaver. Samtidig er der afsat penge til et løft af pædagoguddannelsen.
 • Uddannelsesloftet bliver fjernet. Det har som udgangspunktet forhindret studerende, der har gennemført en videregående uddannelse, i at blive optaget på en ny uddannelse.
   
 • Det midlertidige taxameterløft af de humanistiske og samfundsfaglige uddannelser på universiteterne bliver videreført.
   
 • Besparelser som følge af omprioriteringsbidraget bliver stoppet på kulturområdet.
   
 • Psykiatriområdet får penge til flere sengepladser.
   
 • Penge til 1000 flere sygeplejersker.
   
 • Folkeskolen skal løftes med 275 millioner kroner i 2020 stigende til cirka 800 millioner kroner i 2023.
   
 • Der afsættes midler til udtagning af landbrugsjord, hvilket skal bidrage til at reducere landbrugets drivhusgasudledning.
   
 • Fonden Danmarks Grønne Fremtidsfond på 25 milliarder kroner som skal investere i grønne og bæredygtige projekter og skabe grønne arbejdspladser.
   
 • Der afsættes penge til en skovfond og mere urørt skov.
   
 • Prisen på en pakke cigaretter kommer til at stige og vil koste 60 kroner fremover. Der bliver en rabat på 5 kroner i de første år.
   
 • Finansieringen skal blandet andet findes med besparelser på statens brug af konsulenter, med en tredobling af afgift på bæreposer og engangsservice, forhøjelse af bo- og arveafgift og forhøjet tinglysningsafgift.

Kilde: Finansministeriet / Ritzau.

Forhandlingerne om en model starter i 2020 i Børne- og Undervisningsministeriet, og det regnes med at blive vedtaget i næste folketingssamling.

Aftaleparterne vil samtidig have flere pædagoger samt uddannelse af høj kvalitet og vil fremlægge en plan senere.

Der afsættes med finansloven 127,5 millioner kroner i 2019 til et løft af pædagoguddannelserne, som kan disponeres de kommende år af professionshøjskolerne.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App