Regioner kræver trecifret millionbeløb til lokalbanernes overlevelse

Et velkendt problem er nok en gang blevet undersøgt og analyseret, og fra Danske Regioner efterlyses nu en kontant håndsrækning på 124 millioner om året til at sikre lokalbanerne.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Lokalbanerne er altafgørende livsnerver - men de risikerer at blive slidt helt ned.

Sådan lyder budskabet fra Danske Regioner, som med en dugfrisk rapport i hånden forsøger at lægge yderligere pres på regeringen og de øvrige partier på Christiansborg for at skaffe penge til lokalbanerne.

Her i regionen kendes udfordringerne som følge af slidte jernbaneskinner og mangel på penge i særdeleshed fra Østbanen, som forbinder Køge med henholdsvis Faxe Ladeplads og Rødvig på Stevns.

Her er de seneste meldinger, at der inden udgangen af juni skal være fundet en finansiel løsning, for at togdriften kan opretholdes.

quote På Østbanen er det sidste udkald for at finde pengene til at renovere banen

Ulla Astman, næstformand, Danske Regioner

Regioner: Sidste udkald for at redde Østbanen

Det er den rådgivende ingeniørvirksomhed Rambøll, som står bag rapporten. Her fremgår det, at der frem mod år 2035 venter investeringer i nye tog og skinner samt infrastruktur til batteritog for lige knap 8 milliarder kroner.

Fremtidsscenariet får Danske Regioner til at bede regeringen om at investere årligt 124 millioner kroner i "lokalbanernes overlevelse" frem mod år 2026.

- På Østbanen er det sidste udkald for at finde pengene til at renovere banen, som er en vigtig livsnerve for mange mennesker. Men alle lokalbanerne får brug for investeringer. Hvis regeringen mener noget med, at man gerne vil skabe bedre sammenhæng mellem land og by og give bedre muligheder for alle danskere, så skal der sættes ind nu, siger Ulla Astman, næstformand i Danske Regioner, i en kommentar til rapporten.

Læs også
Hvert femte sæde fjernet i toget – ellers er det for tungt til de slidte skinner
Læs også
Hvert femte sæde fjernet i toget – ellers er det for tungt til de slidte skinner

Budskabet fra regionerne kommer direkte i slipstrømmen af, at et bredt flertal i folketinget forleden blev enige om, at der skal findes en model for at prioritere lokalbanerne i de igangværende infrastrukturforhandlinger.

Allerede i december 2019 måtte hastigheden på Østbanen sættes ned, for at driften kunne opretholdes på de slidte skinner. Frem mod år 2035 står alle lokalbaner her i regionen dog overfor et større renoveringsarbejde.
Allerede i december 2019 måtte hastigheden på Østbanen sættes ned, for at driften kunne opretholdes på de slidte skinner. Frem mod år 2035 står alle lokalbaner her i regionen dog overfor et større renoveringsarbejde. Foto: TV2 ØST

- Folketinget konstaterer, at regeringen i forbindelse med de igangværende infrastrukturforhandlinger vil fremlægge et oplæg til mulig prioritering af skinnenettet til Østbanen og andre lokalbaner, blev det nedfældet i vedtagelsesteksten den 22. april.

Problemet med manglende penge til nye skinner på lokalbanerne er opstået som følge af, at det investeringstilskud, regionerne får til lokalbanerne, ikke er justeret siden 2009.

Tilskuddet efterlader derfor ikke plads til de nye investeringsbehov, som er opstået i tiden herefter, kunne formand for Udvalget for regional udvikling, Carsten Kissmeyer (V), fortælle ved en høring omkring lokalbanernes økonomi i februar 2021.

Tog på Østbanen
Læs også
Skinnerne er meget slidte - hastigheden på lokalbane bliver sat ned
Tog på Østbanen
Læs også
Skinnerne er meget slidte - hastigheden på lokalbane bliver sat ned

Et velkendt problem

At der er store behov for investeringer i såvel skinner som tog ikke bare på Østbanen, men en længere række af regionernes lokalbaner i de kommende år, er som sådan ikke ny viden.

Helt lokal fik man det at mærke på Østbanen tilbage i 2012, hvor sæder blev pillet ud af togvognene for at skinnerne kunne blive ved med at bære trafikken fra nye og hurtigere tog. Siden blev hastigheden dog sat ned, ligesom pendlerne har været vidne til flere togafsporinger.

VIDEO: På Østbanen har man fjernet sæder for at togene ikke bliver for tunget for skinnerne. Video fra 2019.

I 2017 stod budskabet så også at læse i en rapport, som Transportministeriet lod udarbejde om lokalbanernes tilstand med tilhørende analyse af behovet for vedligehold og investering frem mod år 2025.

Det samme fremgår af rapporten, som Danske Regioner har ladet udarbejdet. Her ser man blot endnu længere ind i fremtiden.

Artiklen fortsætter under grafikken

makr-lokalbaner (1)

Ifølge den nye Rambøll-rapport forventes der udgifter til fornyelse og løbende vedligehold for samlet 5 milliarder kroner på landets lokalbaner frem mod år 2035, hvor det tidligere hed 1,9 milliarder frem mod 2025.

Heraf fordeler udgifterne til Region Sjælland sig med 1,9 milliarder kroner i den nye analyse mod 849 millioner i analysen fra 2017.

Milliarder til batteritog

Danske Regioner fremhæver selv, at udgiftsprognoserne skyldes, at cirka 75 procent af lokalbanerens omkring 500 kilometer spor, fordelt på 14 banestrækninger i perioden frem mod år 2035, når en alder på 40-45 år og derfor skal udskiftes.

- Vi har i regionerne gjort alt, hvad der står i vores magt, for at opretholde effektive og attraktive lokalbaner, og det er lykkedes med stor passagerfremgang til følge. Men det står helt klart, at den positive udvikling kun kan fortsætte, hvis vi nu tager fat på store istandsættelser af bl.a. spor, broer og perroner på landets lokalbaner, og det har regionerne ikke mulighed for i de nuværende budgetter, siger Ulla Astman.

Artiklen fortsætter under grafikken

Grafik: Lonni Christiansen & Nick Abildgaard

Foruden nye skinner, der udgør hovedparten af de forventede udgifter, skal der for en stor del af lokalbanernes vedkommende også anskaffes nye tog, hvilket gør, at der i perioden 2021-2035 forventes udgifter for 1,4 milliarder kroner – hvoraf Region Sjælland ser frem mod investeringer i nye tog for 864 millioner kroner.

Dertil kommer omkring halvanden milliard til ladeinfrastruktur til batteritog og nye sikringsanlæg.

Ifølge Danske Regioner rejser 17 millioner passagerer årligt med tog på landets lokalbaner. Fordelt på antal passagerer beløber de kommende 14 års investeringsbehov i lokalbanerne sig til omkring 36 kroner per passager om året.