Regeringen vil gøre affaldssortering ens for alle – affaldet skal sorteres i ti forskellige kategorier

Regeringen foreslår mandag et nyt system til sortering af husholdningsaffald, der skal ensrette affaldssorteringen i hele landet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I nogle kommuner skal borgerne sortere deres affald i otte forskellige typer - i andre kommuner kan borgerne nøjes med at sorte affaldet i tre typer. Og så er der alle dem imellem, der skal affaldssortere i fem til syv forskellige typer.

quote Det, ved jeg godt, er en stor opgave at bede om

Lea Wermelin (S), miljøminister

Håndteringen og genanvendelse af affald er kommunernes eget ansvar, og det betyder, at der bliver sorteret affald på vidt forskellige måder alt afhængig af, hvilken kommune, man bor i.

Det vil regeringen nu have ændret.

- Vi kan se på tværs af kommunerne, at der er utrolig stor forskel på, hvor meget vi sorterer, og hvordan vi sorterer. Det er lige præcis det, vi skal lave om på, så vi brænder mindre plastik af og genanvender mere, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Derfor foreslår regeringen nu, at affaldssorteringen bliver ensrettet i hele landet, og at det skal ske med et system, hvor affaldet sorteres i ti forskellige typer.

Forslaget er en del af en klimahandlingsplan, som skal bringe Danmarks udledning af drivhusgasser ned.

Grønnere affaldssortering

Ifølge miljøministeren skal affald sorteres på samme måde, uanset om det foregår i hjemmet, sommerhuset, på arbejdspladsen eller i det offentlige rum.

- Det handler om, at hvis vi skal genanvende og genbruge mere, så skal vi også sortere mere.

- Det, ved jeg godt, er en stor opgave at bede om. Til gengæld skal vi så sikre, at det rent faktisk nytter noget at sortere det. At det er med til at gøre en grøn forskel. For så tror jeg, at rigtig mange danskere gerne vil være med, siger hun.

Helt konkret ønsker regeringen, at affaldet skal sorteres i ti forskellige typer. De ti typer husholdningsaffald er kategoriseret som: mad, papir, pap, metal, glas, plast, fødevarekartoner, restaffald, tekstil og farligt affald.

For at gøre det tilgængeligt for en enkelt husstand, vil regeringen have, at der skal være valg om affaldsspande med plads til to typer affald. Derudover skal der påsættes piktogrammer, der tydeligt forklarer, at eksempelvis en æggebakke skal i pap-containeren.

Affaldssortering skal reducere CO2-udslip

Tiltaget er vigtigt, hvis Danmark skal nå målet om 70 procent reduktion af drivhusgasser i 2030, som blev besluttet med klimaloven i efteråret sidste år, siger miljøministeren.

quote Det her forslag er den mest gammeldags tænkende måde, man kan forestille sig

René Christensen (DF), formand for Miljø- og Fødevareudvalget

Ifølge regeringens beregninger vil forbrændingsanlæggene nemlig stå for 1,5 millioner ton CO2 i 2030, hvis det ikke lykkes at genanvende mere affald.

Det svarer til 3,6 af de nationale udledninger i 2030, lyder det.

Spørger man René Christensen (DF), der er formand for Miljø- og Fødevareudvalget, giver han miljøministeren ret i, at affaldssorteringen skal være mere ensrettet i Danmark.

René Christensen mener dog, at det er ude af trit med tiden at foreslå en affaldssortering i ti forskellige typer.

- Vi skal sortere på den mest kloge måde. Jeg vil bare sige, at det her forslag er den mest gammeldags tænkende måde, man kan forestille sig. Fejlrisikoen er meget stor, for hvis nu 98 procent er meget dygtige, så kan der være 2 procent, som sorterer forkert, og det kan gøre hele læsset værdiløst, siger han til TV2 ØST.

I stedet foreslår DF, at borgerne skal grovsortere affald i eksempelvis fire forskellige kategorier, og at det derfra bliver finsorteret på de store, centrale anlæg.

- Der har været en markant teknologisk udvikling på det her område inden for de sidste fem til ti år. Teknologien er tilstede, det er bare et spørgsmål om at få rullet den ud, siger René Christensen.

TV2 ØST har tidligere fortalt, at der er store forskelle på affaldssortering i de 12 kommuner, som TV2 ØST dækker. Bliver regeringens forslag en realitet, vil det betyde, at mange af kommunerne skal lave omfattende ændringer i deres affaldssystem.