Regeringen præsenterer omfattende trafikplan - få overblikket over regionale projekter her

Nye motorveje til Næstved og Kalundborg samt en stor udfletning af jernbanen i Ringsted mod Femern er blandt de store nyheder i planen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Motorveje til Kalundborg og Næstved, en ny omfartsvej, der sikrer trafikken til Stevns, nye motorvejsramper på Falster og en udbygning af Rute 9 på Lolland.

Det er blandt de store nyheder i den nye plan for den offentlige trafik, som regeringen fremlagde torsdag.

- Vi binder Danmark bedre sammen, så der er mulighed for vækst og udvikling og et godt liv i hele Danmark, sagde finansminister Nicolai Wammen (S) ved præsentationen af planen.

Planen, der bærer navnet Danmark Fremad, blev præsenteret på Novo Nordisk i Kalundborg, hvor den særlige problemstilling omkring Kalundborg blev fremhævet flere gange.

quote Gevinsterne tilfalder hele landet - lige fra Esbjerg i vest, Aalborg i vest og Nykøbing Falster i syd

Benny Engelbrecht (S), transportminister

Blandt andet lovede Nicolai Wammen de 3.000 medarbejdere på virksomheden, at de i fremtiden får det lettere, fordi de både med bil og tog kan komme lettere til Kalundborg.

Planen er et udspil, som regeringen nu skal forhandle med de øvrige partier i Folketinget om. Der er derfor ikke sat tidspunkter på for, hvornår de enkelte punkter i planen skal sættes i gang. Det vil regeringen forhandle med de øvrige politikere om.

Nye vej-elementer i planen - og ting, der ikke er med

Det store fokus i vores område har på forhånd været vejene. 

Ud over nye motorvejsstrækninger til Næstved og Kalundborg, så er der i planen også et projekt, der skal undersøge muligheden for at bygge en helt ny motorvej fra Næstved til Slagelse og fra Slagelse til Kalundborg - den såkaldte tværforbindelse, der er et højt ønske blandt de lokale politikere.

Læs også
Regeringen vil færdiggøre motorvej til Kalundborg
Læs også
Regeringen vil færdiggøre motorvej til Kalundborg

Til gengæld er der ikke støtte til en Kattegatforbindelse. Den er ifølge finansminister Nicolai Wammen ikke med, fordi regeringen venter på den detaljerede planlægningsundersøgelse af forbindelsen.

Her er de planer for nybyggeri af veje i vores område, som regeringen arbejder med.
Her er de planer for nybyggeri af veje i vores område, som regeringen arbejder med. Foto: Lonni Haugaard (grafik)


Heller ikke en større udbygning af Rute 9 på Lolland er at finde i planen, selvom det har været et stort ønske på Lolland og blandt politikere fra det fynske område. Vejen opgraderes omkring Stokkemarke, men ellers mener regeringen, at den skal forblive, som den er nu. Der er således heller ikke afsat penge til at bygge et fremskudt færgeleje omkring en kilometer ude i havet, der kan sikre en hurtig færgeforbindelse mellem Spodsbjerg på Langeland og Tårs på Sjælland. 

Læs også
Borgmestre går sammen: Vil have hurtigere linje mellem Lolland og Langeland
Læs også
Borgmestre går sammen: Vil have hurtigere linje mellem Lolland og Langeland

Tre ændrede kryds og tilkørselsramper på Falster til Sydmotorvejen er med i planen - men en udbygning af ramperne langs Sydmotorvejen ved Haslev og Bregentved er ikke med på listen. Til gengæld vil regeringen lave bedre nødspor på Vestmotorvejen ved Korsør.

En opgradering af Gaabensevej fra Sydmotorvejen til Nykøbing Falster, som tidligere har været overvejet, er heller ikke at finde på listen over initiativer fra regeringen.

En del af udspillet er desuden, at der skal opsættes langt flere ladestandere langs vejene. Det fremgår dog ikke af udspillet, hvor de præcist skal placeres.

Stor udbygning af togforbindelse ved Ringsted

Ifølge regeringen investerer det nye udspil lige meget i kollektiv trafik og i veje.

Et af de helt centrale elementer i den kollektive trafik er en udbygning af kapaciteten af udfletningen af jernbanen ved Ringsted. Her skal der både skabes plads til flere tog og højere hastighed gennem udfletningen.

Og det vil være en stor sejr, mener transportminister Benny Engelbrecht (S).

- Det ene projekt vil gøre det muligt at spare 12 minutter på forbindelsen til Odense. Og det kan få hastigheden mellem Odense og København ned til en time. Gevinsterne tilfalder hele landet - lige fra Esbjerg i vest, Aalborg i vest og Nykøbing Falster i syd, sagde ministeren, der kaldte det et af de mest presserende trafikforhold i landet.

quote Vi har i de seneste år været vidne til den største centralisering, som vi har set i Danmark. Den udvikling ønsker vi at vende

Kaare Dybvad Bek (S), indenrigsminister

Et led i planen er samtidig også at fremrykke den planlagte opgradering af jernbaneforbindelsen over Lolland til Femern, så den vil være klar tidligere.

I vores område skal stationerne i Nørre Alslev, Vordingborg, Glumsø, Sorø, Mørkøv og Holbæk endvidere opgraderes, så der skabes mere liv på stationerne, så flere vil vælge at tage toget.

Disse stationer forestiller regeringen sig skal opgraderes i vores område.
Disse stationer forestiller regeringen sig skal opgraderes i vores område. Foto: Lonni Haugaard (grafik)

Til gengæld er der ikke sat penge af til en renovering af Østbanen i Køge, Faxe og Stevns Kommune, som ellers har stået højt på ønskelisten blandt de lokale og hos støtte partierne.

En større satsning på batteridrevne tog på flere strækninger i Danmark kommer ikke til at berøre vores landsdel. 

Skal gøre det lettere at leve udenfor store byer

Regeringens ambition er, at den nye trafikplan kan være med til at kæmpe imod den store centralisering af Danmark, som vi har set de seneste år. 

Det sagde bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad Bek (S) til pressemødet.

- Vi har i de seneste år været vidne til den største centralisering, som vi har set i Danmark. Den udvikling ønsker vi at vende. Vi vil have tryghed, uddannelse og velfærd i hele landet. Det skal ske ved at skabe levende landdistrikter i alle dele af landet og ved at sikre, at hverdagen hænger sammen for familier i hele landet, sagde ministeren.

Læs også
Delte meninger om motorveje: Skidt for klima og godt for økonomien
Læs også
Delte meninger om motorveje: Skidt for klima og godt for økonomien

En del af planen er, at der afsættes et større beløb til nye projekter, der skal gøre livet lettere og ikke mindst mere sikkert for cyklister. Disse projekter er for indtil videre blot en lang række forslag, hvor regeringen ikke anbefaler det ene fremfor det andet.

Kaare Dybvad Bek fremhævede ved fremlæggelsen, at gode forbindelser mellem land og by er også vigtige, da de i sidste ende er med til at børe det lettere for dem, der bor i landdistrikterne. 

- Danske lønmodtagere og familier skal have bedre muligheder for at trives - og det kræver investeringer, fastslog ministeren på pressemødet.

Den nye plan kommer til at koste 160 milliarder kroner. Af dem er 105 milliarder helt nye penge, der tilføres til området.

Planen skal i den kommende tid forhandles med de øvrige partier i Folketinget. Der ventes et forlig før sommerferien.

Pendlere skal have det lettere ind og ud af København

Det er et led i den nye plan, at det skal gøres lettere for pendlere at komme ind og ud af København via den kollektive trafik.

Dels opgraderes S-togslinjerne - dels laves der en række hurtiggående BRT-busforbindelser på tværs af trafikårerne i det københavnske opland. Desuden skal metroen udbygges.

Også Motorring 3 omkring København skal udbygges, så den bedre kan klare den øgede trafik, fremgår det af udspillet fra regeringen.