Populær blomst kan ødelægge naturen – haveejere skal være opmærksomme

Billeder af smukke lupinmarker florerer på sociale medier – men inden man planter den i haven, skal man vide, at den er invasiv og kan skade naturen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Billeder af store marker med et mangefarvet blomsterhav af lupiner går i øjeblikket deres sejrsgang på sociale medier som Facebook og Instagram.

En af disse marker findes blandt andet ved byen Landet på Lolland, hvor ejerne fortæller, at der dagligt kommer op mod 1.000 biler forbi med folk, der gerne vil se det smukke syn.

quote Plantearter forsvinder og dermed også mange insekter og dyrs fødegrundlag

Louise Møller, havefaglig rådgiver, Haveselskabet

Men selvom blomsten er smuk, som den står der og stråler i sommersolen, så er det ikke helt uproblematisk, hvis mange får lyst til også have et lupinhav i baghaven - hvert fald ikke, hvis man planter arten mangebladet lupin.

Planten er nemlig en såkaldt invasiv art, som nemt etablerer sig på næringsfattig jord, gør jorden mere næringsrig og dermed gør det svært for mere spinkle planter at overleve i området. Den skader simpelthen biodiversiteten mere, end den gavner.

VIDEO: TV 2 ØST har også været forbi den smukke lupinmark på Lolland. Men man skal være opmærksom på, at arten er invasiv, inden man planter den i egen have.

 

Det skriver den almennyttige forening Haveselskabet i en pressemeddelelse.

- Det er på de næringsfattige jorde, at vi typisk finder en stor artsrigdom af blomsterplanter, som også mange truede insekter og dyr baserer deres liv på. Derfor er det problematisk, når disse biotoper forsvinder. Plantearter forsvinder og dermed også mange insekter og dyrs fødegrundlag, forklarer havefaglig rådgiver Louise Møller fra Haveselskabet.

- Så længe mangebladet lupin vokser inden for havelågen, er den sjældent et problem, men i det øjeblik, den finder vej ud i naturen, så mister vi kontrollen.

Det kan du plante i stedet:

Er kommet hertil fra Nordamerika

Derfor opfordrer Haveselskabet til, at man tænker sig om, inden man planter blomsten i sin have – for selvom den er invasiv, så kan man stadig købe den i mange havecentre.

- Hvis du har mangebladet lupin i haven, så hold øje med om den breder sig ukontrolleret, og klip frøstanden af, inden bælgene modnes og åbner sig, så frøene spredes, oplyser Haveselskabet i pressemeddelelsen og understreger, at hvis man har sårbar natur i nærheden af sin have, så bør man helt afholde sig fra at plante blomsten i haven.

Mangebladet lupin kaldes også for staudelupin, og man kan især støde på den i mange ældre landbohaver. Planten stammer oprindeligt fra Nordamerika og er blevet ført til Danmark som prydplante. Senere har den forvildet sig i naturen og det ses ofte langs veje og grøfter.

Af andre invasive plantearter kan rynket rose, bedre kendt som hybenrose, bjørneklo og gyldenris nævnes.

Vejledning til bekæmpelse af mangebladet lupin: