Politiet frygter dna-fejl - 5.000 sager skal granskes

Først blev 3450 sager udpeget. Nu har Rigspolitiet fundet ud af, at yderligere 5000 straffesager skal tjekkes.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Et omfattende arbejde venter landets politikredse, som skal gennemgå yderligere 5000 afsluttede straffesager.

Årsagen er, at Rigspolitiet frygter, at der er fejl i dna-beviser, som spiller en central rolle i de pågældende sager.

Det fremgår af et svar fra Rigspolitiet til Folketingets Retsudvalg.

Rigspolitichef beklager

I slutningen af juni oplyste Rigspolitiet, at man havde identificeret 3450 sager, hvor dna-beviser indgik i begrundelsen for domfældelsen.

Sagerne skulle gennemgås for at sikre, at der ikke var sket fejl i brugen af dna-spor. Men i den forbindelse overså man yderligere 5000 sager.

Og det beklager rigspolitichef Thorkild Fogde i brevet til Folketingets Retsudvalg.

Undersøgelsen blev i juni sat i værk på baggrund af en konkret straffesag, hvor en mand blev dømt for indbrud.

Her var dna-spor afgørende, men efterfølgende viste det sig, at den dømte formentlig ikke var skyldig.

Anklagemyndigheden bad derfor om at få indbrudssagen genoptaget.

Afsluttes først i slutningen af året

I en pressemeddelelse forklarer Rigspolitiet, at der i de 3450 sager, der i første omgang blev udtaget, er fremkommet et dna-match på baggrund af en søgning i dna-personregistret.

De nytilkomne 5000 sager vedrører situationer, hvor dna-matchet ikke er opstået på baggrund af en ren registersøgning.

Til gengæld har politiets efterforskning peget på en mistænkt, hvorefter det er blevet afprøvet, om den konkrete person med en i forvejen kendt dna-profil i registret kan knyttes direkte til dna-spor i sagen.

Gennemgangen skal ske i de politikredse, hvor de enkelte sager hører til. Oprindeligt skulle arbejdet være afsluttet senest den 31. oktober 2020.

Men på grund af de 5000 sager, der er kommet til, ventes gennemgangen først afsluttet med udgangen af året.