Organisation: Ekstraregning for ny affaldsplan kan blive 10 gange dyrere

Regeringens plan om mere affaldssortering koster ti gange så meget som forventet, siger organisation.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Præcisering
Clock24. maj 2020, kl. 10:08
Artiklens oprindelige overskrift kunne give det indtryk, at selve regningen for afhentning af affald kan blive 10 gange større. Det er ikke tilfældet. Dansk Affaldsforening mener, at meromkostningen - og altså ikke den samlede pris - ved overgang til den nye løsning vil være 10 gange højere end regeringen har varslet.

Regeringen vil som et led i stort miljøudspil have danskerne til at sortere affald i ti forskellige skraldespande. Men regningen bliver markant større end forventet.

Det siger Dansk Affaldsforening, der er en interesseorganisation for de kommunale affaldsselskaber.

Foreningen har regnet på udspillet og er kommet frem til, at meromkostningen bliver cirka 500 kroner per husstand i stedet for cirka 55 kroner, som miljøminister Lea Wermelin (S) ellers har varslet.

Direktør i Dansk Affaldsforening Mikkel Brandrup mener, at borgerne har krav på at få de reelle omkostninger at vide, når de bliver pålagt at sortere langt mere skrald end nu.

- Tallet er for lavt, og det er vigtigt, vi har en åben og faktabaseret dialog. Det er særlig vigtigt, fordi det er politikerne ude i kommunerne, der skal stå på mål for regningen fra borgerne, siger Mikkel Brandrup.

Nye spande i hele landet

Grunden til den store omkostning er blandt andet, at der skal købes og rulles en masse nye spande ud til sorteringen i indkørsler og gårde.

Desuden er det en dyr affære at indsamle affaldet.

Regeringen har netop præsenteret et stort udspil, hvor den nye affaldssortering er en væsentlig del.

Regeringen ønsker at dele affaldet op i ti forskellige typer: mad, papir, pap, metal, glas, plast og restaffald. Dertil fødevarekartoner fra blandt andet mælk og juice, tekstil og farligt affald.

Det er besværligt, anerkender regeringen, men ikke desto mindre nødvendigt for en renere affaldssektor.

Udspillet mødte opbakning fra flere partier.

Mikkel Brandrup understreger, at man bakker op om mere affaldssortering, da det har en gavnlig effekt på miljøet.

Men, siger han, det er vigtigt, at en ordning kommer på et faktuelt og korrekt grundlag.

- Vi må være åbne om omkostningerne, siger Mikkel Brandrup.

VIDEO: Kravet om at sortere i 10 forskellige kategorier kan blive ekstra dyrt for landkommuner, fortalte TV2 ØST 19. maj.