Nye kriterier for stormflod kan blive dyrt for visse borgere

Vandstanden skal fremover være højere i halvdelen af landet for at vurderes som stormflod ifølge ny rapport.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Vandstanden skal i halvdelen af Danmark fremover være højere end tidligere, før der er tale om stormflod.

Det kan gøre det sværere at få erstatning ved oversvømmelser visse steder, som tidligere har været ramt.

Det fremgår af den nye statistik for højvande, som Kystdirektoratet fredag har udgivet.

Dige er væk
Læs også
Stevns får del af Stormflodspulje
Dige er væk
Læs også
Stevns får del af Stormflodspulje

- Det er især i den sydlige del, hvor vi har en stigning. Ellers er der mange stationer, som mere eller mindre har samme værdier, der er vi kun inden for nogle få centimeter, siger kontorchef Thorsten Piontkowitz fra Kystdirektoratet.

Højvandsstatistikken udgives hvert femte år, men er blevet forsinket. Den seneste er fra 2017.

I alt er der 69 målestationer i Danmark, og på 33 stationer er der sket en stigning i værdien for en 20-års hændelse. Det gælder eksempelvis Faaborg, Hesnæs på Falster og Sønderborg.

Både blev smadret i Hesnæs Havn under stormfloden.
Både blev smadret i Hesnæs Havn under stormfloden. Foto: Jesper Hald - TV2 ØST

Højniveauet vil fortsætte med at stige

Det er særligt den sydlige del af Danmark, hvor niveauet er steget. Det skyldes den historisk voldsomme stormflod i oktober 2023, som blev betegnet som en 100-års hændelse.

- Hændelsen i oktober var ret voldsom, og i forhold til de målte vandstande kunne vi godt se, at det var vandstande, som var ret høje og ikke er noget, som man ser ret hyppigt i et historisk tilbageblik, siger Thorsten Piontkowitz.

Han forventer, at stigningen i havniveauet alt andet lige vil fortsætte fremover.

Det er voldsomt vejr og højvande, der kan få havet til overskride den normale vandstand.

Læs også
Lystbådehavne i knæ efter sidste års stormflod
Læs også
Lystbådehavne i knæ efter sidste års stormflod

Når det sker, er det Naturskaderådet, der vurderer, om der er tale om stormflod. Det sker på baggrund af data fra højvand statistikken.

Nogle får sværere ved at få erstatning, mens det bliver lettere for andre ifølge sekretariatschef Poul Jensen fra Naturskaderådet.

- Hvis man skal sige det helt firkantet, bliver det selvfølgelig sværere at få erstatning de steder, hvor vandstandsniveauet for en 20-års hændelse er højere, siger han.

Voldsomme hændelser vil fortsat give erstatning

Inden for nyere tid har der flere gange været stormflod. Det var i 2006, 2013, oktober 2023 og igen i december 2023.

I oktober var der i Gedser en 98-årig vandstand, i Kolding var der en 147-årig vandstand og i Aabenraa en 251-årig vandstand.

Stormflod
Læs også
Mange venter stadig på erstatning efter stormflod
Stormflod
Læs også
Mange venter stadig på erstatning efter stormflod

De steder var vandstanden så voldsom, så det ikke har nogen effekt på muligheden for erstatning fremover, lyder det.

- Hvis man sammenligner lidt med stormfloden i oktober, som mange steder var en 100-års hændelse, så vil der faktisk ikke rigtig være nogen forskel på, om man får erstatning i dag i forhold til tidligere, siger Poul Jensen.

Han uddyber, at der er steder i landet, hvor niveauet for en 20-års hændelse er faldet. Det gælder eksempelvis København, Hornbæk, dele af Storebælt og det sydlige af Østersøen.


Nyhedsoverblik