Ny aftale vedtaget - snart skal alle danskere sortere 10 slags affald

Fremover skal danskere sortere 10 forskellige typer affald.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Danskerne skal være bedre til at genanvende og genbruge deres skrald, derfor skal alle danskere snart sortere 10 forskellige typer affald.

quote Vi kommer alle sammen til at skulle sortere mere

Lea Wermelin (S), miljøminister

Det er et af hovedelementerne i en ny aftale om affaldshåndtering, som regeringen har landet med et flertal af Folketingets partier.

- Vi kommer alle sammen til at skulle sortere mere, siger miljøminister Lea Wermelin (S) og kalder det en historisk aftale mod en grønnere affaldssektor.

Ifølge aftalen skal et almindeligt parcelhus have to-fire spande med flere rum.

- Vi har med denne aftale fundet en god balance, hvor vi sikrer mere genbrug og mindre afbrænding. Det giver vigtige CO2 reduktioner, men uden at det bliver for besværligt for borgerne, da et typisk parcelhus vil få 2-4 affaldsspande at sortere i. Samtidig skabes der nu et fundament for et privat marked for genanvendes, til glæde for både klimaet og dansk erhvervsliv, siger Mette Abildgaard (K), klimaordfører og politisk ordfører.

Det betyder aftalen for dig

Forhandlingerne på affaldsområdet har stået på siden maj og er første led i en klimahandlingsplan.

- Nogle vil sige, at vi står her ti eller 20 år for sent. I de år har mange vidst, at den danske affaldssektor ikke leverer på den grønne front. Det ændrer vi nu. Vi sikre, at der genanvendes mere og forbrændes mindre. Aftalen mindsker udledningen med 0,7 millioner ton. Det er meget. Det svarer til 300.000 benzinbiler, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Lukker flere forbrændingsværker

Desuden skal flere forbrændingsværker rundt omkring i landet lukkes ned for at skabe en mere grøn affaldssektor. Derfor skal Kommunernes Landsforening lave liste over de forbrændingsværker, som skal lukkes ned. Det får kommunerne seks måneder til.

 - Det bliver de mindst miljørigtige forbrændingsanlæg, der bliver lukket. Det har været vigtigt for os. For der skal lukkes anlæg, så vi kan få et grønt fokus i affaldssektoren, siger SF's klima- og energiordfører Signe Munk.

De værker, som forurener mest og er mindst effektive, skal lukkes. Hensigten er, at kapaciteten bliver tilpasset den mængde affald, som kommer i fremtiden. Det fører til mindre forbrænding og dermed mindre CO2-udledning.

Der findes 23 forbrændingsanlæg i Danmark. I 2016 var der en samlet overkapacitet i forbrændingssektoren på op mod 700.000 ton. Knap en tredjedel af alt det danske affald går op i røg i vores forbrændingsanlæg.

I 2016 blev der ifølge Klima, Energi- og Forsyningsministeriet importeret cirka 364.000 ton affald til forbrænding i Danmark på de dedikerede og multifyrede forbrændingsanlæg. Det udledte cirka 0,36 millioner ton CO2 i 2016. 

Udledningen fra importeret affald vil kunne stige til cirka 0,6 millioner ton i 2030, hvis den danske affaldsmængde reduceres – uden at forbrændingskapaciteten tilpasses danske mængder. 

Artiklen fortsætter under indslaget.

Borgerne i Kalundborg Kommune ender med en ekstraregning, fordi de kun har en skraldespand. Kommunen planlægger at indsætte en ekstra skraldespand i november, men det er efter tirsdagens politiske aftale ikke  nok.

Klimaminister Dan Jørgensen havde en plan om, at de kommunale forbrændingsværker, der brænder affald af, skulle laves om til aktieselskaber og konkurrere mod hinanden. Men den plan er ifølge DR Nyheder droppet.

Alle partier undtagen Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er med i aftalen.

Hver dansker smider ifølge Klima, Energi- og Forsyningsministeriet årligt cirka 800 kilo husholdningslignende affald i skraldespanden. Danmark ligger dermed over gennemsnittet i EU, som er cirka 490 kilo.