Nu bliver køreprøven markant dyrere – til gengæld loves ventetid barberet ned

Prisen på en køreprøve stiger fra i dag 66 procent. Færdselsstyrelsen er ny myndighed på området og håber på bedre service inden for to år.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Lange ventetider på kørekort har været dagligdagen for både kørelærere og deres elever gennem flere år – ikke mindst de seneste nedlukninger under corona-epidemien har føjet til bunken af køreprøvebestillinger hos politiet. 

Men fra i dag overtager Færdselsstyrelsen opgaven med køreprøver fra politiet. Det skal på sigt føre til markante forbedringer på området.

Stefan Søsted, direktør i Færdselsstyrelsen, fortæller til TV2 ØST i et skriftligt svar, at det i første omgang handler om at få skabt en smidig overgang fra en myndighed til en anden.

- Vi har i forbindelse med overtagelsen, først og fremmest fokus på, at der er prøver at få, og at overdragelsen kommer til at gå så problemfrit som mulig, så det nuværende system kan køre videre som hidtil.

quote Vi bestræber os på, at den nuværende ventetid ikke kommer til at stige

Stefan Søsted, direktør i Færdselsstyrelsen

Derfor holder Færdselsstyrelsen også alle telefoner lukket frem til midt i næste uge. Det sker, fordi 130 prøvesagkyndige med overdragelsen skifter job fra politiet til Færdselsstyrelsen.

- Når først overdragelsen er på plads, er vores første prioritet at få ventetiderne ned hurtigst muligt. De er til stor gene for både kørelærere og elever, og vi vil gøre mest muligt for hurtigt at nedbringe dem. Det skal ske ved, at vi bruger vores ressourcer effektivt og fokuseret på de steder, hvor ventetiden er længst, siger Stefan Søsted.

Foruden de 130 prøvesagkyndige fra politiet har Færdselsstyrelsen de seneste måneder ansat yderligere 80 prøvesagkyndige.

Det er navnlig denne opgradering på personalefronten, der skal være med til at nedbringe ventetiden til en køreprøve.

- Vi bestræber os på, at den nuværende ventetid ikke kommer til at stige, og vi arbejder med en række tiltag, både på kort og langt sigt, der skal kunne sikre, at vi kan levere væsentlige serviceforbedringer inden for to år, fortæller Stefan Søsted, som dog ikke kan give noget bud på, hvornår kørelærere og elever kommer til at mærke forbedringer.

- På nuværende tidspunkt har vi ikke tilstrækkeligt data til at kunne sige, hvornår ventetiden forventes at være normaliseret, siger han.

Prognose for ventetid klar om halvt år

Færdselsstyrelsen forventer dog, at man om seks måneder har data nok til at kunne give et bud på, hvornår ventetiden forventes "at være væk".

Som TV2 ØST tidligere har fortalt, har kørelærerne på det seneste oplevet, at køreprøverne er væk mindre end et minut efter, at politiet har gjort dem tilgængelige for bestilling.

- Vi sidder og kæmper om prøverne. Når de bliver lagt ud, er alle prøverne støvsuget på under et minut. Det er jo urimelige arbejdsvilkår, sagde Bent Grue, formand for Dansk Kørelærer-Union, i august måned til TV2 ØST.

De manglende tider påvirker samtidig antallet af elever, som køreskolerne kan tage ind. Derfor er der lige nu et halvt års ventetid på overhovedet at kunne påbegynde køreundervisningen hos Bent Grues egen køreskole. Og situationen har ikke ændret sig.

- Nu skal Færdselsstyrelsen lige have lov til at komme i gang, men vi håber ikke, de falder i samme hul som politiet. Vi håber, de vil se på området med udlukning af prøvetider med nye øjne. Og så håber vi, at overflytningen af sagkyndige til områder med lang ventetid bliver effektueret snarest muligt, siger han.

Læs også
Køreskoler genåbner til mangel på køreprøver - elever risikerer mange ekstra-lektioner

I de 27 år, Bent Grue har været kørelærer, har manglen på køreprøver været en evig aktuel problemstilling. De seneste år er situationen med manglende prøver dog rykket fra asken til ilden.

- I øjeblikket er der kaotiske tilstande i hele Danmark, konstaterer kørelærerformanden og tilføjer:

- Fra at der har været ventetid på 10-12 uger, har vi de seneste mange år slet ikke kunnet få prøver til eleverne.

Bent Grue formand for Dansk Kørelærer-Union fortæller, at manglen på køreprøver aldrig har været mere akut end netop nu.
Bent Grue formand for Dansk Kørelærer-Union fortæller, at manglen på køreprøver aldrig har været mere akut end netop nu. Foto: Martin Stilling - TV2 ØST

Fra Dansk Kørelærer-Union har man anbefalet, at Færdselsstyrelsen til en start lukker for frit prøvested, så man undgår, at køreskoler fra et område optager prøver i et andet område, hvilket de senere år har været med til at puste til problemet med manglende køreprøver.

Markante prisstigninger

Løftet om bedre service på køreprøverne kommer dog ikke uden en pris. Som Færdselsstyrelsen tidligere har fortalt, bliver afgiften for en køreprøve skruet kraftigt i vejret – med effekt allerede fra dags dato.

Fra i dag stiger prisen for en køreprøve således med 400 kroner, så det nu koster 1.000 kroner at få verificeret sine kompetencer som bilist af en motorsagkyndig.

Læs også
Lange ventetider på køreprøver: - Situationen bliver mere og mere kaotisk

Færdselsstyrelsen oplyser til TV2 ØST, at den øgede pris på køreprøven skyldes, at Færdselsstyrelsen hæver gebyret for køreprøver fra 600 kroner til 800 kroner, men også at der fremadrettet skal betales en særskilt afgift på 200 kroner til staten.

- De øgede merindtægter fra gebyret skal primært bruges til at finansiere serviceforbedringer og muliggøre en øget digitalisering af kørekortområdet, oplyser styrelsen i en mail.

Den særskilte afgift til staten på 200 kroner, skal gå til medfinansiering af fastholdelsen af omkring 115 politiårsværk, der skal styrke politiets operative kapacitet.

Færdselsstyrelsens køreprøver kommer her i sendeområdet til at foregå fra ni byer – se hvilke i faktaboksen.

Her kan du tage køreprøve i regionen fra 1. oktober