Nu bliver det billigere at lave aftensmad

Den pris, el-kunderne betaler for at få leveret strøm, falder fra i morgen, lørdag, og hele sommeren med op mod 91 øre per kilowatt-time om aftenen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Ved årsskiftet blev der skruet godt op for de såkaldte nettariffer hos elselskabet Cerius, der dækker store dele af TV2 ØSTs sendeområde.

Tariffen er den pris, som el-kunderne betaler for at få strømmen leveret.

Tarifferne blev ændret, så det blev markant dyrere at bruge strøm i tidsrummet mellem klokken 17 og 21 – altså netop der, hvor mange har travlt i køkkenet med at lave aftensmad eller gøre andre strømforbrugende aktiviteter, som hører aftenstunden til.

Men nu er der godt nyt.

I morgen, lørdag, er det 1. april, og for Cerius' kunder træder nettariffen for sommerperioden dermed i kraft.

Det betyder, at prisen for at få leveret strøm falder med op til 90,68 øre per kilowatt-time. Og det er der ifølge Cäthe Bay-Smidt, funktionschef i Cerius, specielt én årsag til.

- Vi har billigere transport af strøm om sommeren. Det er muligt, da der generelt er et lavere pres på elnettet i sommermånederne, forklarer hun.


Billigere strøm til 2,5 millioner forbrugere

Ifølge Cerius får omkring 2,5 millioner danskere gavn af de nye, lavere tariffer. Dertil er sommerhalvåret også forbundet med lavere forbrug.

- Med generelt lavere elpriser, faldende forbrug på grund af højere temperaturer og nu også sommertariffer, så vil mange kunne mærke en væsentlig forskel på elregningerne de kommende måneder, siger Cäthe Bay-Smidt og tilføjer:

- I det lidt længere perspektiv er vores forventning, at vintertarifferne fra oktober vil være på det niveau, som vi har set i marts, men meget kan nå at ændre sig, inden vi når efteråret.

De nye tarifmodeller blev ved årsskiftet lanceret i et forsøg på at få danskerne til at flytte elforbruget væk fra de perioder, hvor der er størst belastning på elnettet.

Læs også
Din pris for at få leveret strøm stiger - snart bliver det langt dyrere at lave aftensmad
Læs også
Din pris for at få leveret strøm stiger - snart bliver det langt dyrere at lave aftensmad

Det økonomiske incitament har ifølge Cerius medført, at privatforbrugerne har sparet og flyttet samlet 21 millioner kilowatt-timer fra spidsbelastningsperioderne mellem klokken 17.00 og 21.00. Det svarer til over 30 millioner vaske i en vaskemaskine.

Cerius' sommertariffer løber i perioden fra 1. april til udgangen af september.

En lille del af den samlede pris

De oplyste ændringer gælder for husstande og mindre virksomheder – der betaler den såkaldte C-tarif.

Cerius dækker hele TV2 ØSTs sendeområde med undtagelse af dele af Slagelse og Næstved, der hører under henholdsvis SK Forsyning og NKE-Elnet. Cerius har tidligere oplyst til TV2 ØST, at distribution og nettarif udgør omkring 13 procent af den samlede elregning, hvor prisen for el er omkring 50 procent.

De resterende poster udgøres af transmission, elafgift samt ikke mindst, moms.

Også NKE-Elnet i Næstved indfører fra i morgen også sommertariffer med prisfald til følge for kunderne.

Sommertarifferne er lørdag medvirkende til, at den samlede elpris for første gang i lang tid i gennemsnit over hele døgnet er nede på omkring 1 krone - alt inklusiv - per kilowatt time.

Cirka 400.000 hjem og virksomheder i Nordvest-, Midt- og Sydsjælland, Lolland-Falster og øerne får strøm gennem det elnet, som Cerius driver.