Minister kommer pressede betjente og propfyldte fængsler i møde

Flere celler og penge til ansættelse af flere fængselsbetjente er en del af den bevilling, som regeringen sender i retningen af landets fængsler.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Der er smalhals i landets fængsler, hvor mangel på personale og overbelægning er en fast del af hverdagen. Med en pose penge på 81,5 millioner kroner vil regeringen nu forsøge at imødegå presset på såvel indsatte som medarbejdere.

Merbevillingen skal være med til at sikre, at fængslerne fortsat kan drives med mange indsatte, og at der kan etableres flere fængselspladser i år, som kan gøre arbejdsforholdene bedre for de ansatte, skriver justitsminister Nick Hækkerups (S) departement.

quote De ekstra penge er en nødvendig saltvandsindsprøjtning i landets fængsler, men det løser ikke de grundlæggende udfordringer på kriminalforsorgens område

Nick Hækkerup (S), justitsminister

- Vores fængselsvæsen har nu gennem en årrække været hårdt udfordret med et stigende antal indsatte, som skaber pladsmangel og lægger et hårdt arbejdspres på fængselsbetjentene. Det er uholdbart, og derfor afsætter regeringen nu over 80 millioner kroner som en direkte økonomisk forstærkning til kriminalforsorgen, lyder det fra ministeren.

Da man indgik den seneste flerårsaftale for 2018-2021, som sætter den økonomiske ramme for Kriminalforsorgen, sad der fanger i 96 procent af cellerne i landets fængsler. I år ville man uden tiltag have 104 fanger for hver 100 celler, oplyser Kriminalforsorgen ifølge Justitsministeriet.

Overbelægningen sker på trods af, at der i de to forudgående år er taget cirka 400 nye fængsels- og arrestpladser i brug.

Nick Hækkerup gør det samtidig klart, at de ekstra penge kun er første skridt på vejen mod at løse de mange udfordringer, der plager både de indsatte og personalet.

- De ekstra penge er en nødvendig saltvandsindsprøjtning i landets fængsler, men det løser ikke de grundlæggende udfordringer på kriminalforsorgens område, siger han.

Penge løser ikke alt

Som TV2 ØST tidligere har kunnet berette, så er personalemanglen i blandt andet Storstrøm Fængsel så omfattende, at man senest i december manglede mellem 40 og 50 betjente, hvilket betød, at de indsatte risikerede at skulle sidde i cellerne 24 timer i døgnet.

Fakta: Flere celler og opretholdelse af arresthuse i Østdanmark

Hos fængselsforbundet glæder forbundsformand, Bo Yde Sørensen, sig over, at det er lykkedes at få politisk opmærksomhed omkring problemerne i landets fængsler og arresthuse.

- Vi er selvfølgelig superglade for, man kan se, at vi er der, hvor vi er nødt til at få tilført ressourcer for at få det her til at hænge sammen, siger han til TV2 ØST.

Han konstaterer dog, at størstedelen af pengene – 55 millioner kroner – skal gå til at dække underskuddet på Kriminalforsorgens budget på grund af overbelægning.

Ligeledes skal de 81,5 millioner kroner ses i lyset af, at Kriminalforsorgens samlede budget er på 3,5 milliarder kroner om året.

- Det er også vigtigt for at mig at understrege, at det ikke får Kriminalforsorgens underliggende strukturelle problemer til at gå væk, fordi man sender os 81,5 millioner kroner. Det har jeg også noteret mig, at ministeren er opmærksom på, siger Bo Yde Sørensen.

Justitsministeriet oplyser, at en del af de 55 millioner kroner går til at fastholde den nuværende drift samt videreføre Nykøbing Falster Arrest og Næstved Arrest, der ellers stod til at lukke. De to arresthuse har henholdsvis 24 og 16 pladser.

quote Flere penge til bemanding betyder bare, at overarbejdspuklen bliver endnu større i Kriminalforsorgen

Bo Yde Sørensen, forbundsformand, Fængselsforbundet

Driftsudgifterne omfatter navnlig aflønning af fængselsbetjente, oplyser Justitsministeriet.

Flere penge til personale

Derudover afsættes der 8,7 millioner kroner i 2020 til kapacitetsudvidelser på kort sigt. Det betyder, at kapaciteten allerede i 2020 kan udvides med 30 pladser i Nykøbing Fængsel i Odsherred og 27 pladser i Assens Arrest på Fyn.

I Nykøbing Fængsel vil cellerne blive etableret ved at oprette dobbeltceller, oplyser Kriminalforsorgen i en mail til TV2 ØST.

Derudover afsættes der 4,2 millioner kroner, der skal gå til yderligere initiativer, som kan være med til at afhjælpe den nuværende bemandingssituation i kriminalforsorgen.

Trods flere penge ligger der dog en grundliggende udfordring i at finde personalet, der skal ansættes, lyder det fra de ansattes fagforening.

- Problemet har i mange år været, at selvom vi har ansat mellem 140 og 175 fængselsbetjente om året, så er der flere, der stopper hver eneste år. Sidste år stoppede der 200. Så det er super, vi får penge til bemanding, men vi har de 2100 fængselsbetjente, vi har, siger Bo Yde Sørensen og tilføjer:

- Flere penge til bemanding betyder bare, at overarbejdspuklen bliver endnu større i Kriminalforsorgen.

Her vil Kriminalforsorgen fortsat arbejde målrettet for at rekruttere flere elever til de to uddannelsesinstitutioner i Møgelkær og Birkerød, oplyser Justitsministeriet.

Kriminalforsorgen har ikke kunnet givet et nærmere svar på, hvordan man på den korte bane vil skaffe flere betjente. I et skriftligt svar til TV2 ØST siger fungerende direktør Lykke Sørensen:

- Det er ingen hemmelighed, at kriminalforsorgen er udfordret af stigningen i antallet af indsatte. Det udfordrer os på vores kapacitet og lægger et stort pres på vores medarbejdere, som hver dag løfter en stor og vigtig opgave. Derfor er jeg også glad for, at regeringen nu har besluttet at afsætte en merbevilling i 2020.

Der afsættes endvidere 13,6 millioner kroner årligt til at håndtere en række påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som blandt andet har medført både øgede udgifter til medicinindkøb og behov for mere sundhedspersonale, som skal sikre korrekt håndtering af medicin, internt tilsyn og uddannelse af fængselsbetjente.