¨

Markant flere sangsvaner holder vinterferie i Danmark

00:55

Video: Antallet af sangsvaner, der overvintre i Danmark, toppe i disse dage. Video: Kevin Rasmussen - TV2 ØST

Op til hver vinter flyver et stor antal sangsvaner til Danmark for at overvintre. I år forventes over 64.000 svaner at gæste os.

Mange har nok allerede set dem sidde på marker for at mæske sig i roer, raps, kartofler og andre afgrøder. 

Der er naturligvis tale om sangsvanerne, der lige nu overvintrer i Danmark, hvor de i øvrigt bliver flere og flere.

Mindst 64.000 sangsvaner i Danmark

De første kom her til i november måned og frem til udgangen af marts vil cirka 64.000 sangsvaner overvintre her i landet. Det tal ser kun ud til at vokse, ifølge Danmarks Naturfredningsforening, som har skrevet om udviklingen i disse år.

I disse år ligger tallet af sangsvaner på mindst 64.000 svaner

Thomas Eske Holm, biolog på Institut for bioscience på Aarhus Universitet

Thomas Eske Holm, der er biolog på Institut for bioscience på Aarhus Universitet og står bag årlige tællinger af de overvintrende svaner i Danmark og har tidligere sagt til Danmarks Naturfredningsforening.

- I begyndelsen af 1990’erne blev der talt cirka 15.000 sangsvaner i den danske midvinter. I disse år ligger tallet på mindst 64.000 svaner, og bestanden ser ud til fortsat at vokse.

Artiklen fortsætter under billedet.

Marken her ligger ved Sydmotorvejen nær Rønnede, og her har sangsvanerne holdt til siden før jul. Foto: Kevin Rasmussen - TV2 ØST

I løbet af det seneste årti er der kommet dobbelt så mange sangsvaner, der overvintrer i Danmark.

Sangsvanen spiser roer, raps og kartofler

  • I den sydøstlige del af Danmark vil svanerne typisk befinde sig på marker med rester af sukkerroer.
  • I den nordvestlige del af Danmark er de oftest at finde på rapsmarker eller arealer med levnede kartofler, som er blevet søde og bløde efter frost.
  • Hvis det er en vinter med store mængder sne, kan sangsvanen blive nødt til at søge til kyster og fjorde for at spise ålegræs og havgræsser.

Mildere vintre og omlægning til vinterafgrøder

Stigningen skyldes flere forskellige faktorer såsom mildere vintre og landbrugets omlægning fra vårafgrøder til vinterafgrøder.

Svanerne er gennem vinteren generelt i bedre form og foderstand, end de var tidligere

Thomas Eske Holm, biolog på Institut for bioscience på Aarhus Universitet

- Svanerne er gennem vinteren generelt i bedre form og foderstand, end de var tidligere, så flere overlever længere og får større ynglesucces. Vandmiljøplanerne krævede vintergrønne marker, hvilket har været en fordel for sangsvanerne og flere arter af gæs, fordi deres føde nu er rigelig og pålidelig i hele vinterhalvåret, siger Thomas Eske Holm.

De sangsvaner, som gæster Danmark i vinterhalvåret, hører til den skandinavisk-vestrussiske bestand.

Stigningen skyldes flere forskellige faktorer såsom mildere vintre og landbrugets omlægning fra vårafgrøder til vinterafgrøder. Foto: Kevin Rasmussen - TV2 ØST

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App