¨

Landmænd og beredskab i samarbejde - sådan undgår du markbrande under høsten

Gennem et samarbejde forsøger landbruget og beredskabet af forebygge markbrande under høsten.

En markbrand kan hurtigt komme ud af kontrol, hvis der er meget tørt. Arkivfoto. Foto: Henrik Larsen

Brandvæsnet må hvert eneste år rykke ud for at slukke i omegnen af 300 markbrande.

Og af samme årsag arbejder beredskabet og landbruget sammen om at reducere risikoen for, at høstmaskiner får sat gang i naturbrande under arbejdet. Det gør de for at sikre, at både landmænd og brandmænd er godt forberedte, hvis uheldet skulle være ude.

Når først ilden får fat, så er tiden knap, og man kan virkelig gøre en stor forskel, hvis man er godt forberedt

Daniel Weinreich, forebyggelsesekspert, Danske Beredskaber

Det skriver Danske Beredskaber i en pressemeddelelse.

- Når brandfareindekset er oppe i de orange og røde nuancer, skal man overveje at vente med høstarbejdet – eller i hvert fald være ekstra opmærksom på at undgå, at der opstår brand, siger Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen, i pressemeddelelsen.

Maskiner laver gnister

Det er landbrugets rådgivningscenter Seges, Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen, der står bag en stribe gode råd til at forebygge markbrande. De er delt ind i kategorier – nemlig ting, man kan gøre, før man begynder at høste, forholdsregler, man kan tage under høsten, og så hvad man skal gøre, hvis uheldet alligevel er ude.

- Vi ser hvert år mange brande i løbet af høstmånederne. En af de hyppigste årsager til brandene er, at maskiner laver gnister, som antænder markerne, eller at maskinerne bliver for varme og derfor antænder støv eller andet tørt materiale, siger Kenneth Poulsen, der er byggechef i Seges.

Han opfordrer derfor til, at man jævnligt husker at rengøre og tjekke sin mejetærsker.

Sådan undgår du markbrande:

Før høstarbejdet:

  • Sørg for at maskinen er vedligeholdt – smør maskindele, efterse remme, kontrollér køler og kølerslange, efterse det elektriske system, tjek bremser og lejer, udskift tærede og slidte dele og fjern rustskaller fra udstødningsrør
  • Sørg for at slukningsudstyr er på plads og virker. Det kan være en god idé også at medbringe branddaskere/bladriver eller lignende
  • Klargør og parkér gerne en ekstra traktor med vandfyldt marksprøjte eller andet udstyr med et redskab, der kan bruges til at lave et brandbælte eller anvendes som slukningsredskab ved den mark, du skal høste
  • Tjek www.brandfare.dk for risikoen for, at brand kan opstå og spredes i naturen

 

Under høstarbejdet:

  • Rengør jævnligt maskinen og rens særligt køleren og udstødningssystemet for støv og avner
  • Skærp din opmærksomhed, jo tørrere, varmere og mere blæsende det er
  • Giv dig selv og udstyret nogle pauser. Lad dog ikke den varme maskine stå stille på områder med høj tør bevoksning eller tæt på andet let antændeligt
  • Husk mobiltelefonen til eventuel alarmering
  • Undlad tobaksrygning under høstarbejdet

 

Hvis uheldet alligevel er ude:

1.  Bring altid dig selv og andre personer i sikkerhed – hvis muligt, så drej køretøjet mod vinden, så du undgår røg og flammer mest muligt ved udstigning

2.  Ring omgående til brandvæsenet på 1-1-2

3.  Hvis det er muligt, så prøv at begrænse eller standse branden uden at udsætte dig selv eller andre for fare:

a.  Brug pulverslukker og håndslukkere til brand på maskiner

b.  Brug vand til at slukke ild i afgrøder, halm, støv, avner m.v.

c.  Lav evt. et brandbælte i afgrøderne umiddelbart uden for brandens rækkevidde, hvis du har forberedt udstyr til dette

d.  Tag højde for vinden – ild spreder sig i vindretningen

4.  Modtag brandvæsenet – en ”vejlods” vil kunne guide brandvæsenet den hurtigste vej

 


Kilde: Danske Beredskaber

Se mere

Tag ikke chancer

Samtidig opfordrer beredskabet til, at landmændene sørger for at undersøge, om der er forøget risiko for markbrande. Det kan man se på hjemmesiden brandfare.dk.

I øjeblikket er der ikke forøget risiko for markbrande. Risikoen for brand stiger, når det er tørt, varmt og blæsende.

- Når først ilden får fat, så er tiden knap, og man kan virkelig gøre en stor forskel, hvis man er godt forberedt. Vi har set, at vandet fra marksprøjten eller et brandbælte, man kan lave med stubharven, kan redde afgrøder og maskiner. Men du skal ikke tage chancer, hvis ilden har fået fat – få dig selv og andre på afstand og ring efter brandvæsenet på 1-1-2, siger forebyggelsesekspert Daniel Weinreich fra Danske Beredskaber.

FAKTA:

2018 var et rekordvarmt og tørt år, hvor brandvæsenet rykkede ud til 2.825 naturbrande. Heraf var lidt over en fjerdedel til markbrande (28 procent).

 

På et gennemsnitsår rykker brandvæsenet ud til 1.676 naturbrande set over de seneste 4 år (2016-2019). Heraf er en femtedel til markbrande (20 procent).

 

Kilde: Danske Beredskaber

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App