Lærer blev frifundet for voldtægt - nu foreslår Red Barnet lovændringer

Red Barnet ønsker aldersgrænsen for voldtægt sat til 15 år, så det regnes for et overgreb, hvis en over 18 år har seksuelt samkvem med en under 15 år.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I næste måned skal Folketinget drøfte en række ændringer i straffeloven, der handler om indsatsen mod pædofili, samt kriminalisering af seksuelle overgreb mod børn.

Spørger man hos Red Barnet er der flere forhold, som bør rettes til, når det handler om at beskytte børn.

quote Lovgivningen er simpelthen ude af trit med virkeligheden

Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær, Red Barnet

Foreningen har fremlagt en række forslag til politikerne, som blandt andet tager udgangspunkt i en sag fra Dianalund. Her blev en 32-årig lærer i august frifundet af Landsretten, efter først af være blev dømt skyldig i voldtægt af en 13-årig pige af Byretten.

Afgørelsen vakte både opsigt og kritik, og Red Barnet vil have ændret straffeloven, så børn beskyttes bedre.

- Det er vores ansvar at beskytte børnene gennem lovgivningen, og det gør vi ikke godt nok i dag, siger Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen i en meddelelse.

Et af forslagene går på at indføre en selvstændig grooming-paragraf, der kriminaliserer handlingen, hvor en gerningsmand – ofte over internettet – manipulerer og vinder et barns tillid for siden at misbruge den til at begå overgreb på barnet.

Red Barnet ønsker også aldersgrænsen for voldtægt hævet fra den nuværende grænse på 12 år til 15 år, så det automatisk regnes for et overgreb, hvis en person over 18 år har seksuelt samkvem med et barn under 15 år.

– Vi ved fra vores rådgivning "SletDet" og fra adskillige sager, at grooming er udbredt, men i straffeloven står begrebet ikke nævnt med et ord. Lovgivningen er simpelthen ude af trit med virkeligheden, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Krisehjælp skal fredes

Flere partier var efter sagen fra Dianalund i august ude at sige, at loven skal laves om. Her meldte Socialdemokratiet klart ud, at de agter at ændre i lovgivningen, så det bliver lettere at dømmes for voldtægt i lignende sager.

- Når dommen kan falde ud, som den gør, så er det min opgave som lovgiver at kigge på, om lovgivningen er god nok, og det mener jeg ikke, den er. Og derfor må vi lave den om, sagde retsordfører Jeppe Buus (S) til TV2 ØST i august.

Samme budskab lød fra Venstre og SF.

Hos SF siger retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt i dag om forslaget fra Red Barnet:

- Det flugter meget med det, jeg selv har sagt. Jeg kan sagtens bakke det op.

Red Barnet peger i sit forslag endvidere på, at det ikke skal lægges et barn til last, at have modtaget krisehjælp.

Artiklen fortsætter under videoen.

Forældre i Dianalund kæmper videre for deres datter, efter en 32-årig tidligere lærer fik en mildere dom ved landsretten end ved byretten.

I sagen fra Dianalund fandt dommere og nævninger nogle af pigens vidneforklaringer utroværdige – ifølge Red Barnet, fordi pigen, inden hun afgav vidneforklaring, havde modtaget krisehjælp i et børnehus.

quote Det kunne være rigtig god idé med efteruddannelse, og det kunne have gjort en forskel i den her sag

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) retsordfører

– Børns ret til akut krisehjælp må aldrig kunne skade deres sag og bevisførelse, som det var tilfældet i Dianalund-sagen. Derfor skal vi sikre os, at dommerne ved, hvordan børnehusene arbejder, og at de er klar over, at børnehusene er oprettet netop med det formål at håndtere sager om vold og overgreb mod børn på en måde, så fagpersoner fra kommune og andre myndigheder ikke ved en fejl kommer til at modarbejde politiets efterforskning, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Lovgivning frem for uddannelse

Dette synspunkt bakker SF i udgangspunktet op om, men ifølge Karina Lorentzen Dehnhardt kan det blive svært at føre ud i praksis.

- Jeg er enig med dem i, det kunne være rigtig god idé med efteruddannelse, og det kunne have gjort en forskel i den her sag – men jeg ved også, at dommere og nævninge udskiftes jævnligt, siger hun.

Derfor ser hun hellere en ændring i loven, der skal sikre børns ret til krisehjælp ikke lægges deres vidneforklaringer til last.

- Så det bedste er at sende et klart signal om, at det ikke må tillægges offeret ulempe, at det har modtaget krisehjælp, så det står i lovgivningen, at det er en ting, man ikke skal lægge til grund for vurdering af vidneudsagn.

Forud for drøftelserne af lovgivningen i december agter Karina Lorentzen Dehnhardt at spørge ministeren, om der er lagt op til yderligere ændrer i loven end blot strafferammen:

- Jeg har tænkt mig at spørge ministeren, om de ændringer der er lagt op til i lovforslaget til december også omfatter ændringer af aldersgrænsen for voldtægt, grooming og krisehjælp, siger hun.

Et komplekst område

Formanden for Folketingets retsudvalg Preben Bang Henriksen (V), synes godt om Red Barnets forslag.

- Det tjener til Red Barnets ære, at de kommer med så konkrete forslag, siger han og fortæller, at også Venstre er klar på at se på, om lovgivningen på området skal ændres.  

- Samtykke fra et barn er et emne, vi skal ind på, siger han og nævner, at et barn under 18 år for eksempel ikke kan give et bindende samtykke, når det gælder afbetaling ved køb af en cykel, men godt kan give samtykke, når det gælder seksuelle forhold med en voksen.

- Jeg har personligt svært ved at forstå, at der er en helt anden grænse, når vi taler om det her, siger Preben Bang Henriksen, der kalder, det et komplekst område at lovgive på.

Derfor ser han gerne, at drøftelserne om at ændre lovgivningen skal ske på baggrund af en indstilling fra juristerne i Straffelovrådet.