Lærer blev frifundet for voldtægt - nu kommer regeringen med nyt udspil

Samleje mellem en 32-årig lærer og en 13-årig pige blev af landsretten ikke kategoriseret som voldtægt. Nu vil regeringen skærpe lovgivningen.

Regeringen fremlagde i dag ni initiativer, med hvilke det er ønsket at slå ned på voksne, der krænker børn. Udspillet kommer som følge af en debat om, hvorvidt lovgivningen på området er tidssvarende.

Debatten tog for alvor fart, da dommerne i Østre Landsret sidste sommer afgjorde, at det ikke var voldtægt, at en dengang 32-årig lærer havde haft samleje med en 13-årig pige fra Dianalund i Sorø Kommune.

quote Det er i hvert fald en af de sager, som har gjort stort indtryk, og hvor vi har været af den opfattelse, at det skal ikke kunne lade sig gøre

Nick Hækkerup (S), justitsminister

- Det er i hvert fald en af de sager, som har gjort stort indtryk, og hvor vi har været af den opfattelse, at det skal ikke kunne lade sig gøre, og derfor er det noget af det, som har været en del af det baggrundstæppe, som den lovgivning er lavet på, lød det således fra justitsminister Nick Hækkerup (S), der i dag kunne præsentere de ni initiativer.

- Seksuelle overgreb mod børn hører til blandt de allerværste forbrydelser, som der findes. Derfor skal vores lovgivning følge med tiden, sagde ministeren videre og tilføjede:

- Vi har desværre set eksempler på sager, hvor det ikke har være tilfældet – for eksempel børn, der er er blevet udsat for seksuelle overgreb, hvor gerningsmandens straf blot har været nogle få måneders fængsel, fordi der ikke var tale om samleje eller forhold, hvor voksne kan have sex med børn over 12 år, uden at det betegnes som voldtægt.

Artiklen fortsætter under videoen...

Den 13-årige piges forældre, Charlotte og Thomas, gik sidste sommer ind i kampen for at få loven ændret efter sagen. De stod dengang frem, dog kun ved fornavne af hensyn til deres datter.

Nye midler tages i brug

For nuværende er samleje med et barn under 12 altid voldtægt. Men det er kun tilfældet for børn mellem 12 og 15, hvis der ikke er samtykke fra begge parter.

Et af initiativerne lyder således, at børn under 15 år ikke skal kunne samtykke til sex med en voksen, ligesom straffen for seksuelle overgreb mod børn skærpes med 50 procent.

I sagen fra Dianalund blev den 32-årige lærer af byretten i Næstved i første omgang dømt for voldtægt, men sagen blev anket, og i Østre Landsret blev manden frikendt for voldtægt. Straffen blev derved sat ned fra 6 til 2 års fængsel, og kort efter rejste flere politikere spørgsmål ved, hvorvidt lovgivningen var tidssvarende.

Manden blev dog kendt skyldig i at have haft samleje, både vaginalt og analt, med en mindreårig, ligesom han blev kendt skyldig i flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse, forsøg på besiddelse af børnepornografi samt delvis skyldig i vidnetrusler. 

Foruden sager om voldtægter af børn ønsker regeringen med sine ni initiativer også at sætte ind overfor de mange nye former for krænkelser, der sker via internettet.

- Hvis det skal bekæmpes, så skal der nye midler til. Derfor foreslår vi blandt andet, at passet kan tages fra personer, som er dømt for seksuelle overgreb mod børn.

Foruden udrejseforbud for personer dømt for seksuelle overgreb, skal der, hvis det står til regeringen, ske et tættere samarbejde mellem politi og banker, så pengestrømme til sex-krænkere i udlandet bliver opdaget.

- Vi vil også nedsætte en arbejdsgruppe, som får til opgave blandt andet at se på, om vi skal have en selvstændig paragraf i straffeloven, som kriminaliserer grooming.

Grooming er et engelsk begreb for den proces, hvor en voksen person opbygger en relation til et barn eller en ung med henblik på at begå et seksuelt overgreb.

Efterlyser uddannelse af dommere

Hos Red Barnet hilser generalsekretær Johanne Schmidt Nielsen det velkommen, at Regeringen nu sætter ind med konkrete initiativer for at beskytte børn og unge mod overgreb.

quote Hermed får man slået fast, at en 13-årig pige ikke kan have et kærestelignende forhold til en 32-årig mand – og det, synes vi, er meget vigtigt

Johanne Schmidt Nielsen, generalsekretær, Red Barnet

- Det er meget glædeligt, at der nu kommer et udspil med konkrete initiativer til bedre at beskytte børn mod seksuelle overgreb og krænkelser. Der er virkelig behov for forbedringer på det her område – det er tiltrængt, fordi vores lovgivning er kommet ud af trit med virkeligheden.

Artiklen fortsætter under billedet...

- Jeg synes virkelig, man med det her udspil kommer langt i forhold til at sikre en lovgivning, der beskytter børn bedre, siger Johanne Schmidt Nielsen, generalsekretær, Red Barnet
- Jeg synes virkelig, man med det her udspil kommer langt i forhold til at sikre en lovgivning, der beskytter børn bedre, siger Johanne Schmidt Nielsen, generalsekretær, Red Barnet Foto: Mahmoud Riyad Al-Tamir - TV2 ØST

Hun lægger ligesom ministeren ikke skjul på, at sagen fra Dianalund i særlig grad har været med til at sætte problematikken omkring lovgivningens manglende takt med tiden på dagsordenen:

- Vi har set sager, hvor voksne gerningspersoner er blevet frikendt for voldtægt af børn, fordi man har sagt, der var tale om et såkaldt kærestelignende forhold – og hermed får man slået fast, at en 13-årig pige ikke kan have et kærestelignende forhold til en 32-årig mand – og det, synes vi, er meget vigtigt, fordi de skaber en bedre beskyttelse i vores lovgivning, siger hun og tilføjer:

- Jeg synes virkelig, man med det her udspil kommer langt i forhold til at sikre en lovgivning, der beskytter børn bedre mod seksuelle overgreb, end den lovgivning, vi har i dag.

Omvendt mener Red Barnet også, at der stadig bør sættes ind på en række områder – herunder uddannelse af dommere. Ifølge Red Barnet er det således under al kritik, at det i sagen fra Dianalund blev lagt den forurettede til last, at hun havde fået krisehjælp, inden hun aflagde vidneforklaring.

- Der er ingen tvivl om, at der er behov for bedre efteruddannelse af dommere og der er også behov for bedre behandling, forebyggelse og hjælp til ofrene – noget af det, vi rigtig gerne vil have, er, at dommerne får en større viden om, hvad der foregår i børnehusene – det må selvfølgelig aldrig nogen sinde ligge et barn til last, at det har fået krisehjælp.

Står det til regeringen skal politiet ifølge de nye initiativer også i hemmelighed kunne ransage computer og hjem hos personer, der mistænkes for at have og dele materiale med overgreb mod børn, ligesom der skal afsættes midler til styrket indsats til personer med seksuelle tanker om børn.

Regeringens forslag fremlægges som et lovforslag, Folketinget skal drøfte til efteråret.