Konservative vil skrotte sundhedsplatformen

Region Sjælland står overfor at skulle forny samarbejdsaftalen om Sundhedsplatformen. Men de Konservative vil helt af med den.

- Den skal ud. 

Sådan siger det konservative regionsrådsmedlem Christian Wedel-Neergaard om den omdiskuterede sundhedsplatform, som Region Sjælland og Region Hovedstaden bruger. 

Sundhedsplatformen er sundhedspersonalets samlede digitale platform, der giver adgang til patienternes journaler samt en række andre vigtige funktioner og systemer, som anvendes i patientbehandlingen. 

Systemet blev taget i brug i 2017, og siden har der af flere omgange været kritik af den fra sundhedsfaglige medarbejdere.

Sundhedsplatformen var på dagsordenen for mødet i Region Sjællands forretningsudvalg, som Christian Wedel-Neergaard er medlem af, den 25. april. 

Region Sjælland står nemlig overfor at skulle forny samarbejdsaftalen om Sundhedsplatformen med Region Hovedstaden, og i den forbindelse fik forretningsudvalget en orientering om arbejdet med Sundhedsplatformen fra regionens administration. 

Tilbage til kerneydelsen

Konservative ville som de eneste under mødet ikke tage orienteringen til efterretning, og det skyldes, at partiet helt vil af med Sundhedsplatformen. 

Ifølge Christian Wedel-Neergaard fordi, den i sidste ende går udover patienterne.

- Tiden tages for patienterne. Vi har et system, hvor lægerne er tvunget til at arbejde med administrative procedurer, som tager deres tid. Når lægerne så møder patienterne i ambulatoriet er de optaget af at taste ind og ikke samtalen med patienten, siger han. 

Det skyldes ifølge Christian Wedel-Neergaard, at man ved implementeringen af Sundhedsplatformen flyttede arbejdet fra lægesekretæren til overlægerne, og at de derfor ikke har mulighed for at løse opgaverne, som de kunne tidligere. 

Det fjerner fokus fra kerneydelsen, mener han.

- Der er langt lavere effektivitet. Der er færre besøg i ambulatoriet, færre patienter per stuegang. Det kan vi ikke blive ved med. Vi bliver nødt at fokusere på kerneydelsen, at tiden skal bruges på patienterne, siger Christian Wedel-Neergaard. 

Vil ikke bruge mere tid på forbedring

Det fremgår af dagsordenen for mødet i forretningsudvalget den 25. april, at der er gang i et såkaldt forbedringsarbejde omkring Sundhedsplatformen, fordi der var mange problemer med systemet, da det skulle implementeres og tages i brug. 

Forbedringsarbejdet styres efter fire politisk vedtagne målsætninger, som indgik i Region Sjællands budgetaftale for 2020. De retningsgivende mål er: Klinikere skal have mere tid til patienten, Bedre inddragelse af patienten, Højere kvalitet – Færre fejl samt Bedre adgang til data.

quote Vi kan ikke længere støtte, at vi bruger penge på Sundhedsplatformen

Christian Wedel-Neergaard (K), regionsrådsmedlem

De målsætninger er siden konkretiseret i en plan, og forretningsudvalget har i den seneste valgperiode løbende fulgt forbedringsarbejdet. 

Men Christian Wedel-Neergaard mener ikke, at der er grund til at arbejde videre på at forbedre et system, der ifølge ham er mislykket. 

- Nok er nok. Vi har oplevet at der har været en lang periode, hvor man har forsøgt at ændre Sundhedsplatformen. Der er gjort en kæmpe indsat for tilpasse den til vores forhold, og der bliver ved med at være urimelige forhold, hvor ting, vi troede, kunne løses, ikke kan løses.

- I regionsrådet får vi en orientering om Sundhedsplatformen, og der siger vi i den konservative gruppe, at vi kan ikke længere støtte, at vi bruger penge på Sundhedsplatformen. Den skal ud, siger han. 

Vil have landsdækkende platform

I stedet for Sundhedsplatformen, som er lavet af den amerikanske virksomhed Epic, skal der laves en landsdækkende platform, mener Christian Wedel-Neergaard. 

- Nu har man brugt næsten fem år og man er i gang med at forny aftalen mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden om driften af det her system, og det er ikke til at holde ud at kigge på. Man bruger uendeligt mange ressourcer og når ingen vegne. Derfor står vi en situation, hvor vi fra politisk side siger, nu ønsker vi en stillingtagen til det her, og vi ønsker en ny landsdækkende elektronisk patientjournal, siger han. 

Det kunne ifølge Christian Wedel-Neergaard være en mulighed at tilslutte sig de andre regioners pendant til Sundhedsplatformen. 

- Kan man finde et bedre system, end det der er på Sjælland eller i Jylland og Fyn, så er vi interesserede i det, men skulle det være umuligt, så kan man tilslutte sig det system, man bruger på Jylland og Fyn, siger han. 

Det system har der ifølge ham ikke været lige så mange udfordringer med.

- Det har vist sig, at de steder, man har implementeret det jysk-fynske system, der er det gået utrolig glat. Der har ikke været nogle indkøringsproblemer. Det er et dansk system, der er bygget til et dansk sundhedsvæsen, siger han.