Klinik i København skal lokke psykiatere til at søge job i Region Sjælland 

Der er så svært at lokke psykiatere til Region Sjælland, at regionen nu som et forsøg opretter en online-klinik med adresse i København.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Artiklen er opdateret den 13. november. 

Region Sjælland vil åbne en psykiatrisk onlineklinik i København, så psykisk syge patienter fra Region Sjælland kan få behandling via videokonsultationer fra onlineklinikken.  

Den endelige beslutning skal tages på et møde i Region Sjællands Forretningsudvalg den 23. november.   

quote Vi er nødt til at være meget åbne overfor, hvordan vi kan finde muligheder, der kan løse personalemanglen

Anna Bondo Nielsen (EL),  næstformand i Udvalget for social og psykiatri

Baggrunden for onlineklinikken er, at det er svært at skaffe psykiatere, og som udgangspunkt er det meningen, at lægerne i onlineklinikken skal være speciallæger i psykiatri, men stillingerne kan også besættes med læger, som er i gang med en hoveduddannelsesstilling i psykiatri. De læger, som regionen håber at få fat på, er nyuddannede yngre læger, der bor i København.  

- Det er et generelt problem at trække uddannede folk til psykiatrien, og det særlig slemt i vores område. Samtidig er vi en region, der står med et stort behov, siger Anna Bondo Nielsen (EL), der er medlem af regionsrådet og næstformand i Udvalget for social og psykiatri.  

Brug for nye ideer

Onlineklinikken, der får adresse i København, skal køre som et pilotprojekt i første omgang i et år. Det er meningen, at lægerne i onlineklinikken skal have delt arbejdstid mellem at møde fysisk frem i Psykiatrien Syd og arbejde i onlineklinikken en til to dage om ugen. 

- Vi er nødt til at være meget åbne overfor, hvordan vi kan finde muligheder, der kan løse personalemanglen.  Der er brug for at tænke i nye baner og brug for alle nye ideer, siger Anna Bondo Nielsen, der torsdag vil spørge ind til kvaliteten af den behandling, patienterne vil modtage.  

I Psykiatrien Syd i Region Sjælland, der tager sig af den psykiatriske behandling af voksne borgere i Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg kommuner, mangler der i øjeblikket mellem otte og ni speciallæger. Derfor klarer man sig i øjeblikket med konsulenter, der er hyret ind i korte ansættelsesperioder. 

- Det er ikke en holdbar løsning, og for patienterne betyder det, at vi er presset på at kunne tilbyde dem en lægetid, fortæller Jens Bo Thomsen, der er ledende overlæge i Psykiatrien Syd i Region Sjælland.  

En god metode

I pårørendeforeningen SIND, Landsforeningen for psykisk sundhed, er formanden positiv overfor ideen om en onlineklinik. 

- Det er jo en reaktion på en vanskelig situation, man er i. Region Sjælland har forsøgt at rekruttere på alle mulige måder, blandt andet med en personalebus. Så når lægerne ikke vil komme til patienterne, så må vi prøve at gøre det omvendt, siger Knud Kristensen. 

Han fortæller, at man i foreningen har fået tilbagemeldinger om, at virtuelle konsultationer endda kan være en fordel for nogle patienter, men han mener også, at det er vigtigt, at metoden ikke står alene. 

- Coronasituationen har vist os, at man via videolink kan bruge den her metode, og nogle patienter har ovenikøbet meldt tilbage, at de er glade for det. Det er dog vigtigt, at man ikke presser det ned over patienten, og at behandlingen suppleres, så det ikke udelukkende er et virtuelt tilbud. Men under de givne omstændigheder er det et forsøg værd, siger han.

Hvis forsøgsperioden går godt, vil regionen overveje at etablere onlineklinikker i Odense, Aarhus og Aalborg for at rekruttere endnu flere psykiatere.  

Det er i første omgang patienter fra ambulatorierne i Psykiatrien Syd, der som en del af deres behandling vil få videokonsultationer fra onlineklinikken.  Hvis beslutningen om onlineklinikken bliver endeligt vedtaget den 23. november, vil klinikken blive oprettet så hurtigt som muligt derefter, så den kan åbne i begyndelsen af det nye år.