¨

Lærerne får den dedikerede forberedelsestid tilbage

KL og lærerne fortalte på et pressemøde tirsdag, at de er nået til til enighed om en ny arbejdstidsaftale. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Lærerne og KL's bestyrelse skal nu godkende den nye arbejdstidsaftale.

Kommunernes Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisation (LC) er nået til enighed om en ny arbejdstidsaftale. Det oplyser parterne på et pressemøde.

Vi er gået ind i forhandlingerne for først og fremmest at sikre sammenhæng mellem de opgaver, lærerne skal løse, og den arbejdstid lærerne har til rådighed i kommunerne og på den enkelte skole

Anders Bondo Christensen, formand, Danmarks Lærerforening

Aftalen er indgået efter måneders forhandlinger. Den skal nu sendes til urafstemning blandt lærerne og godkendes i KL's bestyrelse.

Aftalen handler om prioriteringer af lærernes arbejdstid.

- Vi er gået ind i forhandlingerne for først og fremmest at sikre sammenhæng mellem de opgaver, lærerne skal løse, og den arbejdstid lærerne har til rådighed i kommunerne og på den enkelte skole. Det er denne aftale lykkes med, siger formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen.

Aftalen imødekommer lærernes store ønske 

Der skelnes i den nye aftale mellem forberedelsestid og undervisningstid, hvilket er en af de store ønsker, lærerne havde.

Det fremgår også af aftalen, at lærerne kan gå til ledelsen, hvis vedkommende føler, at forberedelsestiden ikke er tilstrækkelig.

I en bemærkning til aftalen står det, at "det er ledelsens ansvar i samarbejde med læreren, at lærerens arbejdstid ikke nedprioriteres og forsvinder i løbet af normperioden".

Ifølge aftalen skal læreren i fællesskab med ledelsen udarbejde en "opgaveoversigt", hvor det udpensles, hvilke opgaver læreren har, og hvor lang tid læreren regner med at bruge på dem.

- Den helt grundlæggende opgave for os har været at indgå en aftale med KL, som forbedrer lærernes mulighed for at løse deres vigtige opgave. Derfor er jeg meget tilfreds med den aftale, vi nu kan præsentere for medlemmerne, siger Anders Bondo Christensen i pressemeddelelsen.

Forstå slagsmålet om lærernes arbejdstid

 • For langt de fleste lønmodtagere på arbejdsmarkedet i Danmark reguleres arbejdstid gennem overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter.
 • I 2013 krævede KL en ny arbejdstidsaftale med lærerne ved overenskomstforhandlingerne. Parterne kunne dog ikke blive enige om et forlig.
 • Det betød, at der blev grebet ind politisk med lov 409, der - som den eneste faggruppe - regulerer lærernes arbejdstid.
 • En af de afgørende forskelle mellem situationen før og efter lovindgrebet er, at der ikke længere skelnes mellem typer af arbejdstid – for eksempel forskellige typer af opgaver som undervisning og forberedelse.
 • Noget af det, lærerne har været utilfredse med, er, at de har fået mindre tid til forberedelse, men til gengæld flere undervisningstimer.
 • Det er i højere grad op til skolelederen at tilrettelægge lærerens arbejdstid, hvor lærerne tidligere selv har haft større indflydelse.
 • Arbejdstiden tilrettelægges normalt på hverdage - mandag til fredag - i dagtimerne. Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet.
 • Men hvor lærerne tidligere selv kunne råde over deres arbejdstid og forberede sig derhjemme, er der i lovindgrebet krav om tilstedeværelse på skolen i hele arbejdstiden.
 • Med loven blev hviletidsreglerne for lærerne ændret. Med indgrebet fik skoleledere ret til at fravige den såkaldte 11-timers-regel en gang om ugen, hvor det før kun kunne ske 12 gange på et år.
 • Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 lykkedes det ikke parterne at blive enige om en ny arbejdstidsaftale. Og altså heller ikke i foråret 2018.
 • I stedet blev der nedsat en kommission, der skulle se nærmere på lærernes vilkår frem mod de næste overenskomstforhandlinger i 2021.
 • I praksis er der rundt om i kommunerne indgået mange lokale aftaler om arbejdstid for lærerne, hvis arbejdstid derfor ikke er reguleret af loven. I 15 ud af landets 98 kommuner er der ikke en lokalaftale.

 

 

Kilder: Lov 409, Danmarks Lærerforening, Lærerkommissionen samt notat om lærernes arbejdstid fra Københavns Universitet.

Se mere

Formand for Kommunernes Landsforening og borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S) skriver på Twitter, at han er glad for den nye aftale.

- Folkeskolen er en af vores vigtigste samfundsbærende institutioner. Derfor er dagens aftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation virkelig vigtig. Nu starter en ny epoke for folkeskolen, skriver han.

Hvis lærerne stemmer aftalen igennem til urafstemningen og KL godkender den i hovedbestyrelsen, vil det gøre op med, at lærernes arbejdstid er reguleret ved lov, som den har været siden 2013.

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App