Inflationen tager endnu et nøk opad - men forventes snart at toppe

Forbrugerpriserne er hen over det seneste år steget med 8,7 procent. Det er ikke set siden 1983.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Inflationen fortsætter med at stige og blev i juli opgjort til at være 8,7 procent.

Det er på niveau med den hidtidige top, der blev nået i februar 1983.

De 8,7 procent er 0,5 procentpoint højere end i juni.

Inflationen udregnes som et vægtet gennemsnit af prisstigningerne hen over et år på en række varegrupper som fødevarer, energi, restauranter og tøj.

Aktuelt er det særligt fødevarer, elektricitet og brændstof, der trækker indekset opad.

For eksempel var fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer i juli 14,6 procent dyrere end samme tid sidste år.

quote Som tingene ser ud nu, så er der et begrundet håb om, at inflationen snart topper, og at vi i løbet af 2023 vil nå et mere adstadigt inflationsniveau

Tore Stramer, cheføkonom

Samlet set er prisen på varer over en bred kam steget med 13,2 procent over det seneste år.

Forventes at toppe i sensommeren

Inflationen ventes dog snart at toppe, påpeger Tore Stramer, som er cheføkonom i erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

- Ser vi fremad, så er det vores forventning, at inflationen vil toppe i løbet af sensommeren i et niveau omkring ni procent for herefter at aftage langsomt resten af året.

- Hastigheden hvormed inflationen vil aftage er dog usikker og vil blandt andet afhænge af udviklingen i energi- og råvarepriserne.

- Men som tingene ser ud nu, så er der et begrundet håb om, at inflationen snart topper, og at vi i løbet af 2023 vil nå et mere adstadigt inflationsniveau på cirka to-tre procent, skriver han i en kommentar.

Inflationen er et udtryk for udviklingen i priserne over tid. Når inflationen stiger, får forbrugerne mindre for de samme penge, men man vil gerne have en lille, stabil inflation i økonomien, fordi det holder gang i forbruget.