Hjemmepasning hitter - så meget giver din kommune i tilskud

I tre kommuner i TV2 ØST's område får man som forældre 0 kroner for at passe sit barn hjemme, mens andre kommuner giver op mod 89.000 kroner om året.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Artiklen er opdateret den 14. februar 2023
Tidligere fremgik det af artiklen, at man kan få tilskud til at hjemmepasse et barn i mere end et år. Hjemmepasningstilskud kan ifølge lovgivningen gives til forældre i op til 12 måneder og mindst i otte uger per barn. Generelt gives hjemmepasningstilskud til børn i alderen 0-2 år i de kommuner, som yder hjemmepasningstilskud. Enkelte kommuner yder også tilskud til hjemmepasning af børn i 3-5 års alderen.

Det kan måske betale sig at flytte kommune, hvis du overvejer at passe dit barn hjemme. Der er nemlig stor forskel på det tilskud, kommunerne her i området giver. 

TV2 ØST har tidligere fortalt om Christine Munk Larsen fra Stevns, som har valgt at passe sine børn hjemme, og hvordan hun er en del af en stigende tendens. 

Antallet af forældre, der får tilskud til hjemmepasning, er nemlig steget i takt med, at flere kommuner også tilbyder ordningen. 

I 2016 blev tilskudsordningen brugt af 51 husstande i TV2 ØSTs sendeområde. I 2021 var antallet 259 ifølge tal fra Danmarks Statistik.

Store forskelle på kommunerne

Selvom ordningen kan give mening for kommunerne, fordi de kan spare de udgifter, de ellers ville have til daginstitutionspladser, er der kommuner, som ikke tilbyder et tilskud. 

På kortet kan du klikke på din kommune og se, hvor stort det årlige tilskud til hjemmepasning af 0-2-årige børn er.

Odsherred, Lolland og Vordingborg Kommune tilbyder intet i tilskud til hjemmepasning, mens tilskuddet er højest i Sorø, Guldborgsund og Faxe kommune, hvor det i runde tal ligger mellem 84.000 og 90.000 kroner om året.

I Guldborgsund Kommune mener Jesper Blomberg (DF), der er formand for Børn og Skoleudvalget, at tilskuddet til hjemmepasning gør kommunen mere attraktiv. 

- Vi vil gerne vise, at vi er en attraktiv kommune og opstille nogle forskellige muligheder i forhold til dem, der ikke ønsker at gøre brug af de tilbud, som Guldborgsund Kommune måtte stille op, siger han.

Læs også
Christine har sat karrieren på pause for at passe sine børn hjemme - og hun er ikke alene
Læs også
Christine har sat karrieren på pause for at passe sine børn hjemme - og hun er ikke alene

- Jeg tænker ikke, at det er en stor udgift, vi har kontra de ellers udmærkede tilbud, som rigtig mange benytter sig af. Det er ikke ret mange, der hjemmepasser. Men der skal jo stadig være mulighed for, at du har et ordentlig eksistensgrundlag, hvis du mener, at det er det her, der skal til, for at dit barn eller din familie har det bedst muligt.

En del af et fællesskab

Mens Guldborgsund Kommune forsøger at gøre sig attraktiv ved at tilbyde et af de højeste tilskud til hjemmepasning, overvejer nabokommunen Lolland Kommune ikke at indføre lignende tiltag.

- Vi har kapacitet til at have alle børn i den aldersgruppe i vores daginstitutioner, vuggestuer og dagplejer. Så alt andet lige vil det også være en ekstra udgift for en kommune, der er presset på økonomi, hvis vi skulle give det tilbud, lyder det fra Thomas Østergaard (S), der er formand for Børne- og Skoleudvalget.

Derudover er det vigtigt for Lolland Kommune at arbejde for, at børn bliver en del af nogle fællesskaber, hvor de kan udvikle sig, forklarer Thomas Østergaard.

- Overordnet set ønsker vi, at børn skal komme ud og være en del af de fællesskaber, som bliver skabt i vuggestue, dagpleje og daginstitutioner. Det er jo meget oppe i tiden i øjeblikket, at det er vigtigt, at børn bliver en del af nogle fællesskaber på grund af den trivsel eller mangel på samme, som vi desværre ser hos en del børn, siger han. 

Få kommuner giver tilskud til større børn

Hjemmepasningstilskud kan ifølge lovgivningen gives til forældre i op til 12 måneder og mindst i otte uger per barn.

Det er den enkelte kommune, der bestemmer, hvor gammelt ens barn må være, før man kan få tilskud til hjemmepasning. Generelt begrænser det sig til børn i vuggestuealderen, 0-2 år.

I en række kommuner er det dog også muligt at få tilskud til børn i børnehavealderen, 3-5 år.

Det gælder for Kalundborg, Sorø, Ringsted og Stevns kommuner. Her ligger tilskuddet til hjemmepasning i runde tal mellem 46.000 og 57.000 kroner om året.

Læs også
Om syv år er der 2000 færre til at passe flere børn og ældre
Læs også
Om syv år er der 2000 færre til at passe flere børn og ældre

I Sorø har man valgt også at give tilskud til at passe børn i 3-5 års alderen, fordi det aflaster kommunen. Det fortæller Jakob Spliid (V), der er formand for Børn og Undervisningsudvalget i Sorø Kommune.

- På Frederiksberg i Sorø har vi haft og har stadigvæk nogle udfordringer med kapacitet, og der tror jeg, det har fået nogle på Frederiksberg til at tage opgaven selv, fordi vi har haft nogle pressede institutioner, siger han og fortsætter: 

- Vi venter på at få etableret nogle pavillonbygninger, så vi kan lave en midlertidig institution, og den står formentlig færdig omkring 1. juni. Så indtil den er på plads, har vi hvert fald også behov for den del, der bliver aflastet via hjemmepasning.

I Sorø Kommune kan forældre få et årligt tilskud på 89.208 kroner for at hjemmepasse et barn på op til to år, imens forældre til børn i alderen 3-5 år kan få et årligt tilskud på 51.672 kroner.