Hjemmearbejde kan lokke flere til landdistrikterne

Et fradrag for hjemmearbejde og samfundsøkonomiske gevinster er gode argumenter for flere tilflyttere til landdistrikterne, lyder det fra organisation

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I over et år har mange skullet arbejde hjemmefra, og når hverdagen igen bliver mere normal, er det oplagt at udnytte nogle af de erfaringer, hjemmearbejdet har givet til at få flere tilflyttere til kommunerne udenfor de større byer.

Det mener Landdistrikternes Fællesråd. 

- Vi har i en periode været underlagt et helt unikt samfundseksperiment, som har vendt op og ned på vores prioriteter i mange forskellige lag. Først var hjemmearbejdet en streng nødvendighed, så var det lidt af lyst, og nu kan det måske blive en del af hverdagen med én eller endda flere ugentlige hjemmearbejdsdage, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd på organisationens hjemmeside og fortsætter: 

- Man bør derfor sætte ind og skabe grobund for nye vinde i boligmarkedet, der efter årelang urbanisering ser de første tendenser på, at folk flytter ud af de største byer og vælger bolig efter natur, grønne områder og frist luft frem for afstanden til arbejdet i byen, siger Steffen Damsgaard.

Fradrag og gevinster

Formanden ser gerne, at der bliver indført et fradrag for hjemmearbejdspladser, hvis man bor i de kommuner, som i forvejen er med i ordningen med forhøjet befordringsfradrag. Det kan være med til at øge interessen for at flytte ud af de større byer.

Derudover er der flere samfundsøkonomiske gevinster ved at lade folk arbejde hjemmefra. Det viser en analyse foretaget af Small Great Nation på vegne af konsulentfirmaet Deloitte og tænketanken Kraka.

Hvis omfanget af hjemmearbejde stiger til bare én dag hver anden uge for de danske lønmodtagere, der potentielt kan arbejde hjemmefra, vil den samlede samfundsøkonomiske effekt være i størrelsesordenen 4,2 milliarder kroner. Det viser analysen. Effekten skyldes hovedsageligt sparede transportomkostninger og de tidsbesparelser, der opstår som følge af mindre pendling. Her regner man med, at noget af den sparede transporttid bliver omsat til øget arbejdstid, hvilket vil øge bruttonationalproduktet (BNP). 

Efterspørgsel på byggegrunde

I Ringsted Kommune oplevede de allerede før corona en øget interesse for at bosætte sig i kommunen. I hvert fald har de måttet udstykke flere grunde til boliger, og en fremtid med mere hjemmearbejde kan måske lokke flere til.

- Det er klart, at blandt andet hjemmearbejde gør arbejdslivet mere fleksibelt, og det kan være med til at skubbe til beslutningen om at flytte ud, men muligheden for at arbejde hjemme gør det ikke alene. Der skal også være skoler og daginstitutioner, hvis det skal være attraktivt, siger Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten (V).

Selv om de samfundsøkonomiske gevinster kan være et godt argument for at holde fast i hjemmearbejdet på den anden side af corona, og et fradrag måske vil gøre det mere attraktivt at flytte ud af en storby, så mener Hvidesten, at udviklingen allerede er i gang.

- Jeg tror egentligt, at markedet har opdaget det selv. Vi oplever i hvert fald, at efterspørgslen på byggegrunde er der, men nu er Ringsted Kommune heller ikke nødvendigvis en af de kommuner, Landdistrikternes Fællesråd henviser til, siger borgmesteren.