Her er uddannelserne med regionens højeste karakterkrav

I 2020 er der karakterkrav på 49 procent af de videregående uddannelser. Herunder kan du se, hvad det kræver at komme ind på de forskellige uddannelser i Region Sjælland.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

69.526 ansøgere fik tirsdag at vide, at de var blevet optaget på deres  nye studie. 

På omkring halvdelen af landets videregående uddannelser afgør karaktergennemsnittet, om man kan optages.

Her er en liste over de uddannelser, der kræver et gennemsnit på 10,0 eller mere:

Karakterkravene til de videregående uddannelser falder

Karaktergennemsnittet for at komme ind på de fleste videregående uddannelser falder markant i 2020-optaget. Det sker hovedsageligt, fordi bonussen for hurtig studiestart fra 2020 er afskaffet.

På International Business på Copenhagen Business School i København, som traditionelt kræver det højeste karaktergennemsnit for at blive optaget, er grænsekvotienten for at blive optaget f.eks. faldet til 11,3 i år mod 12,4 i 2019.

Faldet sker hovedsageligt, fordi det ikke længere er muligt at få bonus for hurtig studiestart. Siden 2009 har det været muligt at gange sit karaktergennemsnit med 1,08, hvis man påbegynder en videregående uddannelse senest 2 år efter dimittendtidspunket for en gymnasial uddannelse.

Minister: Vi vil gøre op med de seneste års karakterræs

Fra politisk side har det bl.a. været et ønske at imødegå udviklingen med kraftigt stigende karakterer.

- Politisk har vi på tværs af Folketinget været optaget af at få gjort op med de seneste års karakterræs. Vi skal have flyttet fokus fra den enkelte decimal til, at man som ansøger skal vælge en uddannelse, man brænder for, og hvor man kan bidrage til samfundet. Når man optages på en videregående uddannelse, skal det handle om, hvad man kan, og ikke om man skynder sig hurtigt videre, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

- Jeg hører fra mange unge, at de føler sig pressede af det massive fokus på at opnå høje karakterer, og det påvirker deres trivsel negativt. Det kan den lavere karaktergrænse forhåbentlig være med til at flytte i den rigtige retning. Samtidig synes jeg, at det er værd at huske på, at der på halvdelen af vores uddannelser faktisk ikke er karaktergrænser for at komme ind, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Herunder kan du se, hvilke uddannelser i vores region, der kræver det højeste karaktergennemsnit:

Grafik: Nick Abildgaard