Hele landet fastholdes på højeste niveau i coronavurdering

B117-variant skaber for stor usikkerhed om, risikoniveauet kan sænkes. Derfor bliver Danmark på niveau 5.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Spredningen af den mere smitsomme coronavariant B117 udgør i øjeblikket en alvorlig trussel for epidemikontrollen i Danmark.

Derfor bliver risikoniveauet fastholdt på det højest mulige niveau, der er niveau 5. Det gælder både på landsplan og i alle fem regioner.

Det viser et notat fra indsatsgruppen for covid-19-håndtering, der er offentliggjort fredag. Gruppen har til opgave løbende at vurdere risikoniveauet som led i et varslingssystem.

Færre smittede og indlagte

Fastholdelsen af niveau 5 sker i en tid, hvor der ellers har været positive tendenser i coronasituationen.

For såvel antallet af smittetilfælde, nyindlæggelser og indlagte har der været en faldende tendens de seneste uger.

Men fordi der er forventning om, at den mere smitsomme B117-variant vil blive ved med at sprede sig, og i midten af marts ventes at blive den dominerende type af coronavirus herhjemme, så taler det ikke for at sænke risikoniveauet.

- Den fortsatte fremvækst i B117 og usikkerheden om udviklingen og indvirkning på den samlede smitteudbredelse taler for at fastholde risikoniveauet på niveau 5, skriver indsatsgruppen i notatet.

Britisk variant har overtaget til marts

Efter at B117-varianten er blevet dominerende i midten af februar, vurderer myndighederne, at den siden vil sprede sig yderligere.

I starten af marts ventes 80 procent af alle smittetilfælde at være B117-varianten.

Varslingssystemet blev indført af regeringen i oktober. Systemet består af fem forskellige niveauer, der går fra 1 til 5.

For niveau 5 er definitionen, at der er "Udbredt samfundssmitte og risiko for, at behandlingskapaciteten på sygehusene overstiges".

Idéen med systemet er, at det skal forberede borgere og erhvervsliv bedre på coronatiltag.

Tiltagene vil kunne blive taget i brug, alt efter hvordan risikoniveauet udvikler sig. Men det er ikke en facitliste, og regeringen er ikke forpligtet til at følge systemet.

FAKTA: Fem risikoniveauer kan bestemme coronatiltag