Fagforening: Pædagoger står ofte alene med alt for store børnegrupper

Store børnegrupper, der overskrider minimumsnormering, betyder manglende tid til nærvær og omsorg, lyder bekymring fra pædagogernes fagforening BUPL.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Mere end to ud af tre af landets pædagoger oplever dagligt at stå alene med hele børnegruppen i deres dagsinstitution, og der er i gennemsnit tre gange flere børn, end den aftalte minimumsnormering. Det viser en ny vilkårsundersøgelse fra BUPL

Store grupper betyder mindre tid til nærvær og omsorg til børnene, og det er afgørende, lyder det fra BUPL's formand Elisa Rimpler i en pressemeddelelse.

quote Det bliver ofte brandslukning, når man alene har ansvaret for alt for store børnegrupper

Elisa Rimpler, formand, BUPL

- Det siger sig selv, at det går hårdt ud over kvaliteten. Det bliver ofte brandslukning, når man alene har ansvaret for alt for store børnegrupper. Der skal ikke ske ret meget uforudset, før en planlagt tur i skoven eller et intensivt sprogforløb med en lille gruppe børn ryger i vasken. Pædagogerne bliver pressede og fortravlede, og det smitter desværre også af på stressniveauet hos børnene, siger hun i pressemeddelelsen.

Undersøgelsen, viser, at pædagoger i vuggestuer med børn fra 0-3 år i gennemsnit er alene med ni børn. I børnehaverne er det gennemsnitligt 17 børn. Med det resultat mener Elisa Rimpler, at kommunerne langt fra er i mål med gode normeringer.

Højere end landsgennemsnittet

Hos BUPL Sydøst, der dækker Faxe, Guldborgsund, Køge, Lolland, Næstved, Ringsted, Stevns og Vordingborg kommuner, har afdelingen set på de lokale tal i forhold til landsgennemsnittet på 68 procent.

Kun tre af afdelingens otte kommuner ligger under gennemsnittet. Næstved Kommune ligger højest af de otte. Her svarer 82 procent ja til spørgsmålet, om man var alene med børnegruppen, sidste gang man var på arbejde. Her er størrelsen på børnegrupperne i gennemsnit ni for vuggestuebørn og 16 for børnehavebørn.

- De er spændt for hele tiden. Det er rigtig ærgerligt. Jeg troede faktisk, at vi var nået lidt længere, siger formand for BUPL Sydøst, Betina Vincent Andersen.

quote Jeg troede faktisk, at vi var nået lidt længere

Betina Vincent Andersen, formand, BUPL Sydøst

I Næstved Kommune kommer det bag på formand for Børne- og Skoleudvalget, Lars Hoppe Søe (R), at andelen af pædagoger i kommunen, der oplever at stå alene, er så stor. Han er ærgerlig over, at kommunens indsats - set ud fra undersøgelsen - ikke har båret frugt.

- Jeg undrer mig en hel del over, at tallene ser sådan ud. Vi har jo rent faktisk brugt rigtig mange penge på at ansætte mange flere medarbejdere. Der må være et eller andet, der går galt et eller andet sted i systemet, når det udvikler sig i den retning, siger han.

Resultat af undersøgelse hos medlemmer i BUPL Sydøst

Lars Hoppe Søe (R) holder fast i, at kommunen har arbejdet for at forbedre området og siger, at børnene i den nuværende valgperiode er blevet prioriteret højt i byrådet. Blandt andet ved at man har ansat mere end 70 medarbejdere. Medarbejdere, som netop skulle forbedre pædagogernes oplevelse.

quote Vi er nødsaget til at finde ud af, hvad pokker det er, der går galt, når man ikke er bedre i stand til at fordele ressourcerne

Lars Hoppe Søe (R), formand for Børne- og Skoleudvalget, Næstved Kommune

Selvom formanden synes, der er blevet gjort en del på området, anerkender han, at tallene ikke umiddelbart vidner om en forbedring, og det tager han alvorligt.

- Det er jeg rigtig ked af, fordi vi rent faktisk har lagt os i selen for, at vi ønskede bedre normeringer i vores dagtilbud. Det har vi også fået. Men tydeligvis er der noget, som ikke fungerer godt nok i den måde, vi har implementeret det på, siger han og fortsætter:

- Vi er nødsaget til at finde ud af, hvad pokker det er, der går galt, når man ikke er bedre i stand til at fordele ressourcerne. Det rejser nogle spørgsmål. Det kommer vi til at undersøge meget nærmere.

Tallene viser ikke virkeligheden

Hos BUPL Sydøst er formand Betina Vincent Andersen også ærgerlig over undersøgelsens udfald i Næstved. 

Betina Vincent Andersen mærker nemlig en velvilje på området fra de kommunale politikere. Det skal bare styres bedre.

- Det er jo den måde, man vælger at organisere det på. Det er jo fint at afsætte ressourcer, men hvis man tænker noget bestemt med midlerne, så skal de jo have følgeskab, og det handler altså om selve organiseringen, siger Betina Vincent Andersen.

Hun fortæller, at BUPL Sydøst godt kunne tænke sig en transparenthed i forhold til, hvor pengene ender, og hvordan de prioriteres. 

Det er også noget af det, landsformanden peger på.

Ifølge opgørelser fra Danmarks Statistik ligger normeringerne nemlig lavere, end hvad BUPL's undersøgelse siger. Formand Elisa Rimpler mener, at undersøgelsen viser, at tallene fra statistikbanken ikke er retvisende. 

quote Hverdagen er langt fra det rosenrøde billede, kommuner og lokalpolitikere nogle steder forsøger at tegne

Elisa Rimpler, formand, BUPL

- Pædagogernes svar viser, at hverdagen er langt fra det rosenrøde billede, kommuner og lokalpolitikere nogle steder forsøger at tegne. Danmarks Statistiks opgørelsesmetode siger ingenting om virkeligheden. Derfor er det også fuldstændig afgørende, at politikerne tager ansvaret for, at der kommer en mere retvisende opgørelse af normeringerne, siger hun i pressemeddelelsen.

Fokus skal ifølge hende flyttes fra opgørelser til virkeligheden i daginstitutionerne. Ellers risikerer man at komme til at gå ud fra, at man er i mål, før man reelt er det.

I Næstved tilslutter Lars Hoppe Søe (R) sig det. Kommunen skal gøre noget, men han siger også, at der også er nødt til at blive gjort noget centralt fra, så man giver kommunerne nogle bedre redskaber til at hente mere konkrete data.

- De tal skal der arbejdes med at forbedre, så de bliver mere retvisende. Jeg tror en del af løsningen på det her er, at vi er nødt til at skulle ned at kigge på hver enkelt institution, når vi opgør de her data. Der er ingen tvivl om, at de tal, vi sidder med i øjeblikket, ikke er retvisende, siger han.

23.000 pædagoger og pædagogiske ledere i hele landet har svaret på undersøgelsen.