Får du en ny politistation i din by? Her skal de nye nærpolitistationer ligge

Som en del af politiforliget i 2020, åbner fire ny nærpolitistationer i sendeområdet.

Sorø, Dianalund, Asnæs i Odsherred og Motalavej i Korsør kan alle se frem til at en helt ny nærpolitistation eller en udvidelse af den allerede eksisterende.

I alt skal 20 nye nærpolitistationer oprettes i hele landet. Det sker som en del af en flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden, der blev indgået i december sidste år. Aftalen blev indgået af et bredt flertal i Folketinget og skal sikre et mere synligligt og nærværende politi og dermed skabe mere tryghed for borgerne. 

quote Det er min forventning, at de nye nærpolitienheder kommer til at få stor betydning for den lokale tryghed

Nick Hækkerup (S), justitsminister

- Et af de bærende elementer i vores nye flerårsaftale er de nye nærpolitienheder, som flytter ressourcer fra centralt hold og ud i landet, hvor danskerne bor. Det er min forventning, at de nye nærpolitienheder kommer til at få stor betydning for den lokale tryghed og den synlige politiindsats rundt omkring i landet, og derfor er jeg utrolig glad for, at vi nu går i gang med etableringen af dem, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) i en pressemeddelelse, og fortsætter:

- Med de nye nærpolitienheder vil borgerne nemmere kunne komme i kontakt med politiet. De vil oftere møde deres lokale betjente i gadebilledet. Og de vil kunne henvende sig fysisk til politiet og for eksempel foretage anmeldelser eller få råd og vejledning, siger justitsministeren.

Styrket politiindsats ved Motalavej 

Ud af de 20 nye politistationer, skal fire af dem altså placeres i vores sendesområde. 

I Asnæs i Odsherred Kommune kommer der em helt nye nærpolitistation, imens den eksisterende lokation i Sorø bliver udvidet. I Dianalund bliver der oprettet en satellit-station, mens der der ved det udsatte boligområde Motatalavej i Korsør også sker en udvidelse af den eksisterende nærpolitistation.

Placeringen af nærpolitistationerne er, ifølge Justitsministeriet, sket på baggrund af de lokale forhold, hvor man også har spurgt de lokale borgmestre til råds. Derfor er flere af nærpolitistationerne også opført i nærheden af det, der defineres som særlige udsatte boligområder, for eksempel Motalavej i Korsør. 

- Vi etablerer nu en stor nærstation ved Motalavej, som først fremmest skal sikre synlighed og betjeningen af borgerne i nærområdet. Men samtidig etablerer vi en ny sektion med base på den nye nærpolitistation, som skal arbejde målrettet med de særlige politiopgaver dels på Motalavej, men også i de øvrige særligt udsatte boligområder i kommunen. Det betyder konkret, at vi øger den eksisterende enhed, som i dag består af fire politibetjente på stationen i Slagelse, til en selvstændig sektion med 10 politibetjente, der ledes af en politikommissær, siger Lene Frank, politidirektør i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, i en pressemedelelse.  

quote Vi øger den eksisterende enhed, som i dag består af fire politibetjente på stationen i Slagelse, til en selvstændig sektion med 10 politibetjente

Lene Frank, politidirektør i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Politistationen ved Motalavej vil være åben mindst 19 timer om ugen. Betjentene vil dog have fleksible arbejdstider, og vil derfor også kunne ses i området om aftenen. Det glæder borgmester i Slagelse Kommune, John Dyrby Paulsen (S).

- Vi hilser den nye nærpolitistation meget velkommen, og jeg synes, vi er kommet frem til en god løsning for nærpolitibetjeningen. Det er et tiltag, der styrker både trygheden, samarbejdet og dialogen i det daglige, og på den måde kommer borgere og politiet endnu tættere på hinanden til gavn for alle, siger borgmester John Dyrby Paulsen i en pressemeddelelse.

Den eksisterende nærstation på Dahlsvej i Korsør nedlægges, mens nærstationen i Skælskør opretholdes med en fast ugentlig åbningstid.

Helt ny nærstation til Dianalund

I Sorø Kommune får man også nye politistationer. Udvidelsen af den eksisterende i Sorø og den nye station i Dianalund betyder, at der kommer fem flere politibetjente til kommunen.

I Dianalund vil politistationen blive placeret tæt ved Dianalund Centeret. Her vil to betjente få fast tilknytning, mens den vil have åbent for betjening mindst en gang ugenligt. 

- Beslutningen om at oprette en ny nærpolitistation i Dianalund har baggrund i et ønske om, at vi gerne vil være endnu mere tilgængelige og synlige i hverdagen for borgerne – ikke mindst i de mindre bysamfund. Det har været vigtigt at finde en løsning, der tilgodeser så mange som muligt, men først og fremmest med borgerkontakt som det vigtigste omdrejningspunkt, siger politidirektør Lene Frank.

Politistation i Asnæs skal styrke tilliden 

I Odsherred Kommune skal den kommende politistation være med til at styrke tilliden til politiet. Faktisk er Odsherred den kommune i landet med mindst tillid, kun 72 procent har tillid til politiet, mens det er 82,6 procent på landsplan.

I december, da politiforliget blev præsenteret, blev det offentliggjort, at den ene politistation skulle placeres i Odsherred Kommune. Nu er det altså besluttet, at den mere præcist skal ligge i Asnæs, ligesom borgmester Thomas Adelskov (S) havde håbet.

- Der er langt fra hovedpolitistationen i Roskilde til Odsherred. Vi har rigtig lange responstider, og så har der desværre også været en svigtende tillid fra borgerne, kan vi se i de målinger i forhold til politiet, om de nu kommer, reagerer på anmeldelser og så videre, det vil en ny nærpolitistation forhåbentlig rette op på, sagde Thomas Adelskov til TV2 ØST i december 2020.

Artiklen fortsætter under videoen.

- Vi er rigtig glade. En ny nærpolitistation i Odsherred, minimum fem flere årsværk af betjente, der skal bemande den, det er rigtig gode nyheder for vores borgere, udtalte Thomas Adelskov (S) til TV2 ØST i december sidste år.

Politistationen ved Motalavej forventes af åbne i løbet af 2022. I Sorø forventes både de praktiske rammer og ansættelse af betjente at være på plads i slutningen af året.

Her skal de nye nærpolitistationer ligge